Logo Destek

3294 Sayılı Prim Teşviği ve Logo Bordro Uygulamasındaki Ayarlamaları

Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

Madde 1 -Bu Kanunun amacı; fakru zaruret içinde ve muhtaç durumda bulunan vatandaşlar ile gerektiğinde her ne suretle olursa olsun Türkiye'ye kabul edilmiş veya gelmiş olan kişilere yardım etmek, sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane bir şekilde tevzi edilmesini sağlamak, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir.

Mevzuatın devamı bu linktedir : https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3294.pdf 

Logo Bordro ürünlerinde 3294 sayılı teşvik hesaplanması 4.74.00.00 versiyon ile birlikte yapılabilmektedir.

Logo Hesap Açma İşleminde Karta Giriş Başarısız Hatası

eLogo e-Devlet çözümleri hesap açma ve yeni hizmet ekleme sürecinde, mali mühür ile imzalama aşamasında 'Karta giriş başarısız!' hatası alınabilmektedir. Bu hatayı almanız durumunda aşağıda bağlantıda yer alan dll dosyası ile işleminizi kolayca tamamlayabilirsiniz.

Hesap açma işlemini tamamlayabilmek için efatura.elogo.com.tr portal hesabında, Ayarlar > Hizmetlerim sayfasında hesap açma sırasında hata alan ve hizmet durumu 'Müşteri İmzası Bekliyor' statüsünde kalan hizmetleri seçerek 'Aktivasyonu Başlat' butonuna basmanız; sonrasında aşağıdaki link üzerinden bilgisayarınıza indirdiğiniz dll dosyasını çalıştırmanız ve hesap açma adımlarını takip etmeniz yeterli olacaktır.

Güncel dll dosyasını indirmek için https://link.setrowid.com/system/gopage.php?m=1860&l=13363447&id=01b93e68dcca09f05aa3c8cee34d7bd0da70e7bb374816949f&g=c4f8c7ec953863d2eb89 tıklayınız.

İşyeri Tanımları
Firmanın aynı ya da farklı merkezlerde faaliyet gösteren işyerleri olabilir. İşyeri tanımları için Firmalar listesinde işyerleri seçeneği kullanılır. Programda öndeğer olarak Merkez adında bir işyeri öndeğer olarak tanımlıdır. Bu tanımlı işyerine ait bilgiler değiştirilebilir ancak silinemez. Firmanın farklı merkezlerdeki işyerleri Ekle seçeneği ile kaydedilir.
Programda 0 numaralı işyeri öndeğer olarak kayıtlıdır ve adı Merkez'dir. Bu işyerinin gerekirse adı değiştirilebilir ancak numarası değiştirilemez.
İşyeri tanım penceresinde Detaylar seçeneği ile işyeri kimlik ve adres bilgileri ile işyerinin bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile Sosyal Güvenlik Numarası kaydedilir.

Bordro programında yapılan işlemlerde işyeri bilgilerinin kullanılabilmesi için öncelikle işyeri tanımlarının Yönetim program bölümünde kaydedilmesi gereklidir. Bordro Plus programı ile çalışırken yeni işyeri tanımı yapılamaz. Ancak tanımlı işyerleri seçilebilir. Sicil kartları açılırken personelin çalıştığı firma ve/veya işyeri yanında bölüm bilgileri de yer alır. Personel raporları ve listeleme işlemleri ile puantaj işlemleri yapılırken, personelin çalıştığı bölüm filtre olarak kullanılır ve belirlenen bölümlerde çalışan personellere ait raporlar kolaylıkla alınır ve işlemler yapılabilir.

 

Soru 1: Logo GO Wings hangi paket ve opsiyonlardan oluşur?
Logo GO Wings çözümü temelde ihtiyaç duyulacak tüm özelliklere sahip olan ana paket çözümüdür. Bunun yanı sıra müşterilerinizin ihtiyaçları doğrultusunda eklenebilen paket opsiyonları mevcuttur. İhtiyaç doğrultusunda ek olarak alınabilen e-İhracat işlemleri Modülü, ExcelTrans, Perakende, Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı paket opsiyonlarının kullanılması önerilir.
Hybrid modelde çalışmak üzere planlanmıştır. Hybrid modelde, "Windows desktop"tan ve "web" üzerinden çalışılabilmektedir.
Soru 2: Logo GO Wings kaç kullanıcıya kadar desteklenmektedir?
Logo GO Wings ana paket satın aldığınızda paket içeriğinde 1 kullanıcı tanımlıdır. Toplamda ana paket dahil 16 kullanıcıya kadar kullanıcı artırımı satın alabilirsiniz.
Soru 3: Logo GO Wings’in fiyatlandırma politikası nasıldır?
Logo GO Wings tek seferlik ödeme modeli ile satın alınabilir.
Soru 4: Logo GO Wings’i her zaman en güncel versiyon ile kullanmak için ne yapmalıyım?
Logo Wings ERP çözümleri için LEM güncellemesi yapılması önerilmektedir.

Logo Bordro Plus 17256 / 27256 Kanun Numaralı İstihdam Teşvik Prim Desteği

17.11.2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 7256 sayılı kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen Geçici-28.Maddenin 1.Fıkrası ile getirilen ve "İlave İstihdam Prim Desteği" olarak da adlandırılan 27256 Kanun numarası verilen yeni prim desteğinin usul ve esasları SGK'nın 26.11.2020 tarihli ve 2020/49 sayılı Genelgesinde açıklanmıştır.

Ayrıca 7256 sayılı kanunla 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na eklenen Geçici-27. Madde ile getirilen ve "İstihdama Dönüş Prim Desteği" olarak da adlandırılan, 17256 Kanun numarası verilen yeni prim desteğinin usul ve esasları SGK'nın 26.11.2020 tarihli ve 2020/50 sayılı Genelgesinde açıklanmıştır.

Logo Bordro Plus ürününde 4.69.02.00 versiyonu ile birlikte 4447 Sayılı Kanun Geçici 27.Maddesi ve 28.Maddesi ile ilgili geliştirmeler yapılmıştır.

Logo Bordro Plus 2021 Kanun Parametreleri ve 2021 Asgari Ücret

2021 yılında  yayınlanan 4.69.01.00 versiyonu ile birlikte Logo Bordro Plus programında Kanun Parametreleri 'nin My Logo yerine Logo Payroll servisleri üzerinden alınması sağlanmıştır. 

2021 yılında geçerli olan asgari ücret tutarı, SGK taban ve SGK tavan ücretleri , sakatlık indirimi gibi 2021 yılında uygulanacak olan tüm kanun parametreleri program üzerinden otomatik olarak indirilebilir ve ayarlanabilir.  2021 yılı için geçerli olan kanun parametreleri şöyledir:

2021 Gelir vergisi oranları, çocuk yardım muafiyet tutarları, sakatlık indirimi

Logo Bordro Plus Programında Muhtasar ve Aylık Prim Hizmet Bildirgesi Birleştirme

Vergi kanunlarına göre verilmesi gereken Muhtasar Beyanname ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/a maddesi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından SGK’ya verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” adı altında tek bir beyanname verilmesine ilişkin usul ve esaslar 18 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sıra numaralı “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” ile belirlenmişti.

Kanun; Kırşehir, Çankırı, Bartın ve Amasya illerinde muhtelif tarihlerde uygulanmaya başlamış, diğer iller için ise yürürlülük tarihi 1 Temmuz 2018 iken, 29 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “4 Sıra Nolu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Tebliği” ile 1 Ekim 208 olarak değiştirilmişti.

Yukarıdaki iller dışındaki mükellefler/işverenlerin ise (herhangi bir uzatma olmadığı taktirde) 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren uygulama kapsamına gireceklerini hatırlatmak isteriz.

Logo ERP ürünleri ve Bordro Plus için , değişen Muhtasar ve Aylık Prim ve Hizmet belgesi uygulamasına yönelik doküman ve videolar aşağıdaki adreslere eklenmiştir.

Muhtasar ve APHB Birleştirilmesi dokümanı için tıklayınız : http://support.logo.com.tr/images/Documents/WinHr/Support_Muhtasar_ve%20_Prim_Hizmet_Beyannamesi.pdf

Muhtasar ve APHB Birleştirilmesi videosu için tıklayınız : http://www.youtube.com/watch?v=VaulGHcukXg

Bilginize sunarız.

e-Fatura ve e-Arşivde İrsaliye Yerine Geçer İbaresinin Kullanılması

Logo Go3, Star3 ve Tiger 3 ürünlerinde e-fatura yada e-arşiv faturasında sağ tuş menüsünde yer alan e-fatura bilgileri / e-arşiv bilgileri ekranında bulunan "İrsailye Yerine Geçer" ibaresinin kullanılması ile ilgili olarak Gelirler İdaresi Başkanlığının yayınladığı e-İrsaliye Uygulama Kılavuzunda 15.4 Maddede açıklıklanmıştır. Bu kılavuza göre malın fatura ile sevk edilmesi sağlanmıştır.

e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenlendiği ve İrsaliye Yerine Geçer ibaresi seçildiği durumlarda,

İhracat İşlemlerinde e-İrsaliye Zorunluluğu GİB e-İrslaiye Kılavuzunda Açıklanmıştır.

e-İrsaliye Mükellefi olan firmalarca gerçekleştirilen mal ihracatı işlemlerinde sevkiyat başlamadan önce e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur.

İhracat işleminde, alıcının uygulamaya kayıtlı bir kullanıcı olmaması nedeniyle, kılavuzun 8. maddesinde açıklanan şekilde e-İrsaliye düzenlenecek ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sanal alıcı hesabına gönderilecektir. Malın yanında söz konusu e-İrsaliyenin kağıt çıktısı bulundurulacaktır.

e-İrsaliye Mükelleflerinin Kağıt İrsaliye Düzenleyebilmesi Hakkında Bilgilendirme

e-İrsaliye uygulamasına gönüllü yada zorunlu olarak dahil olan mükellefler sisteme dahil olduktan sonra bazı şartlarda kağıt irsaliye düzenleyebilirler. e-İrsaliye mükellefleflerinin hangi durumlarda kağıt irsaliye düzenleyebileceği Gelirler İdaresi Başkanlığının e-irsaliye uygulama kılavuzunda açıklanmıştır. Bu kılavuzun 15.5 Maddesinde açıklanan haller dışında kağıt irsaliye düzenlenemez.

Logo Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa Çalışma Uygulaması

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Bakır için kullanılan, 619 ve 219 işlem türlerinin tevkifat oranı 7/10 olarak güncellenmiştir. (KDV1, KDV2 ve KDV9015)
Genel Mizan Raporu filtre seçenekleri arasına "Mizan Ayı" filtresi eklenerek başlangıç ve bitiş ay aralığına göre rapor alınabilmesi sağlanmıştır.
Muhtasar Beyanname 1003B gönderilebilmesi için;
1) Firma Tanımları/ E-Devlet/ E-Beyanname bölümüne "MUHSGK2 Kullanıcı Kodu/ Parola/ Şifre" bilgileri için giriş alanları eklenmiştir.
2) Kullanıcı yetki ağacına Beyanname Türü olarak "Muhtasar 1003B" eklenmiştir.
Satınalma , kasa ve banka fişlerinden düzenlenen Müstahsil Makbuzlarında yer alan G.V Stopaj ve Sgk Prim Kesintisi alanlarına tutarsal veri girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.

Kullanıcı işlem yetkileri Alınan v

Değerli İş Ortaklarımız,
ERP ürünleri için 2.55.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. Bu sürümde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına ftp sitemizden erişebilirsiniz.
Önemli Uyarı :
2.55.00 versiyonu ile beraber mevcut arayüze ait versiyon değişimi dosyaları oluşturulmayacak olup, sadece yeni arayüze ait dosyalar ftp sitemize yüklenecektir.
Güncel Lem'e sahip olup da 3 serisi yeni arayüze geçiş yapmayan müşterilerimizin versiyon geçişlerinin planlanmasını rica ederiz. 2.55.00 versiyonu yüklendiğinde lisans konfigürasyon dosyaları otomatikman 3 serisi yeni arayüzün çalışacağı şekilde güncellenecektir. Lisans destek ekibinden lisansların düzenlenmesi ile ilgili talepte bulunulmasına gerek olmayacaktır.
Kurulm dosyalarında güncellemeler yapılmış olup, kurulumdan önce bu dokümanı incelemenizi rica ederiz.
Dikey çözümlerin tamamı kurulmadığında açılışta dikey çözümlerle ilgili uyarı alınabilir. Uyarı alınmaması için add-ons.ini dosyasının içerisinde istenmeyen satırların başına - (eksi) işareti konulmalıdır.
Program klasöründe bulunan add-ons.ini dosyasının içerisinde program açılırken yüklenecek çözümler seçilmektedir. Kullanmadığınız uygulamalara ait satırların başına - (eksi) işareti koyarak program açılışının daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayabilirsiniz.

Logo yazılım kullanılması halinde gerekli olan sistem ihtiyaç ve konfigirasyon listesi sunulmuştur.

Yazılım /Donanım Gereksinimleri :
Sunucu:
Donanım
Intel ve Intel uyumlu işlemci (Tavsiye edilen)
1-5 kullanıcı için Intel Xeon Processor E5607 (8M Cache, 2.26 GHz, 4.80 GT/s Intel QPI) ve üzeri işlemci, 8 GB ve üzeri bellek, RAID 5 disk, Minimum 20 GB boş disk alanı.
6-10 kullanıcı için Intel Xeon Processor L5618 (12M Cache, 1.87 GHz, 5.86 GT/s Intel QPI) ve üzeri işlemci, 12 GB ve üzeri bellek, RAID 5 disk, Minimum 40 GB boş disk alanı.

1- İşyeri bazlı çalışan firmalar için hem şubeli hem de şubesiz e-defter verilmesi engellenmiştir:

İşyeri bazlı çalışan firmaların aynı vergi numarasına sahip işyerleri içerisinde şube no alanına hem sıfır hem de sıfırdan büyük bir numara girilmesi engellenmiştir.Bu şekilde bir şube no girişinin yapılması durumunda işyeri tanımı kaydedilirken "Aynı firmaya hem şubeli hem de şubesiz e-defter verilemez! Lütfen şube numaralarınızı kontrol ediniz" uyarı mesajı ekrana gelecek ve işyerinin kaydedilmesi engellenecektir.

borç_avans_tanımları.png

 

Kodu: Borç tanımının kodudur. 

Açıklama: Borç tanımının adı ya da açıklamasıdır. 

Tanım Tipi: Borç tipini belirtir. Bu alan 4 seçeneklidir.

  • İş Avansı
  • Taksitli Borç
  • Maaş Avansı
  • İcra

Tanım tipine göre personelin almış olduğu borçlar ve özellikleri kolaylıkla raporlanır. 

Özel Kod: Borç tanımlarını gruplamakta kullanılan 24 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod, kullanıcının, borç tanımlarını kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, borç tanımı üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. 

Taksit sayısı : Verilen borcun kaç taksitte geri ödeneceğini belirtir. 

İşe giriş işlemleri için bastırılması gerekli bildirgeler, Sicil Yönetimi program bölümünde İşe Giriş Bildirgeleri menüsü altında yer almaktadır. Bu bildirgeler, işe giriş işlemleri listesinden de ilgili personel seçilerek bastırılır. 

Personel sicil numarası, adı soyadı, firma, iş yeri, bölüm, işe giriş tarihi, görevi, derecesi, kişisel bilgiler ana bilgiler sayfasından kaydedilir. 

Sicil numarası: Personele ait işlemlerin yapılacağı, bilgilerin izleneceği sicil numarasıdır. Sicil numarası alanı 10 karakter uzunluğunda, anahtar bir alandır. Numara verirken sayı ve harf birlikte kullanılabilir. Sicil numarası aynı zamanda personele ait bilgileri içeren sicil kartının da kodudur.

Adı: Personelin adıdır. 

Logo tiger 3 enterprise

Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen Tiger 3 ERP Çözümleri, rol bazlı kişiselleştirilebilir masaüstü, ürün içi arama motoru gibi özellikleri ve app-in-app yaklaşımını estetik tasarımla buluşturarak kullanım kolaylığı sağlar.

Tiger 3 ERP Çözümleri; ölçeklenebilir, esnek, geliştirilebilir, güvenilir ve sektör bağımsız yapısıyla değişen ihtiyaçlara uyumludur. Şirket içi süreçlerin verimli ve etkin yönetimi, veri işleme sürecindeki hataların azaltılması ve çalışanların karar alma sürecinde bilgiye anında ulaşabilmesi gibi birçok faydayı işletmelere getirir.

Tiger 3 Ent ile gelen özellikler;

Tags:

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us

Offcanvas Menu