Logo Destek

Logo Mobile Sales için ara sürüm

Ara sürüm yayınlanma tarihi | 22 Mart 2023 Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Mobile Sales için geliştirdiğimiz 1.94.00.01 ara sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte yapılan geliştirmeleri aşağıda yer alan dokümanda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1.Verileri Al ve Verileri Gönder işlemlerinin tamamlanamaması

Mobile Sales'te verileri alma ve verileri gönderme işlemlerinin eksiksiz bir şekilde yapılması sağlanmıştır.

Logo WMS Platform için yeni sürüm

Sürüm yayınlanma tarihi | 21 Mart 2023

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo WMS Platform için geliştirdiğimiz 1.41.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.

Sürümde Yer Alan Yenilikler

1.J-Platform entegrasyonunda siparişte girilen açıklama alanlarının ERP'ye aktarılan fişlere yansıtılması talebi

J-Platform'a aktarılan sipariş bağlantılı irsaliye/faturalara açıklama bilgisinin yansıtılması sağlanmıştır.

2.J-Platform entegrasyonunda siparişte girilen ödeme planı bilgisinin ERP'ye aktarılan fişlere yansıtılması talebi

J-Platform'a aktarılan sipariş bağlantılı irsaliye/faturalara ödeme planı bilgisinin yansıtılması sağlanmıştır.

3.Çıkış planlama fişi ekranında gride alan eklenmesi talebi

Çıkış planlama satırlarına "Depo Stok Miktarı" ve "Toplam Stok Miktarı" kolonları eklenmiştir. Bu kolonların planlama satır gridinde sutün seçimi yapılarak eklenmesi gerekmektedir.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1.Backoffice - fiş ekranlarında tasarım raporlarının çalıştırılmasından önce ilgili parametrelerin getirilmemesi

Fiş ekranlarında tasarım raporları çalıştırılmadan önce ilgili rapor parametrelerinin girilebilmesi sağlanmıştır.

2.Tiger'dan entegre edilen üretim emirlerinde hesaplamaların yan ürün üzerinden yapılması

Tiger entegrasyonunda WMS Platform'a entegre edilmiş üretim emirlerindeki yan ürün miktarlarının değiştirilip hesaplama yapıldığında, sarf ve fire fişlerindeki miktarların değiştirilmemesi sağlanmıştır.

Sadece ana ürünün miktarı değiştirildiğinde yeni bir hesaplama yapılarak sarf ve fire fişlerindeki miktarların değiştirilmesi sağlanmıştır.

3.J-Platform lisanslı set ile toplu aktarım başlatıldığında LCN'ye tüm recordtype alanların akmaması

J-Platform bağlantısı ile toplu aktarım işleminde, lisanslı sette tüm recordtype'ların aktarılması sağlanmıştır.

4.Malzeme Hareketleri raporunun düzenlenmesi

Malzeme Hareketleri raporunda, yer değiştirme fişleriyle birlikte ambar transferi hareketlerinin de gösterilmesi sağlanmıştır.

5.Karma palet sevkiyat işleminde TransactionDetail tablosuna ilgili referansların doldurulmaması

Versiyon 1.41.00.00'e yükseltilince "spContainerTransfer" adında bir stored procedure oluşturulacak ve satırdaki referanslarının doldurulması sağlanacaktır.

6.Netsis entegrasyonunda DAT fişlerinin aktarımında loglamanın yapılmaması

Netsis'ten DAT fişleri aktarılmak istendiğinde "Bu tanım/fiş türü desteklenmiyor. Erp tipi : Netsis, Api ucu : ItemSlipsManager_ftDepo" logunun atılması sağlanmıştır.

Not: Madde kapsamında DAT fişlerinin entegrasyonu geliştirilmemiştir.

Logo WMS için yeni sürüm

Sürüm yayınlanma tarihi | 20 Mart 2023

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo WMS için geliştirdiğimiz 1.36.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.

Logo WMS Panel

Sürümde Yer Alan Yenilikler

1.Planlama ekranında planlanan siparişlerin durumlarının gözükmesi

Panelde planlama ekranında planlanan siparişlerin durumlarının gözükmesi için geliştirme yapılmıştır.

2.Planlama ekranınında planlama açıklaması için alan eklenmesi

Planlama ekranınına "planlama açıklaması" alanı eklenmiştir.

3.Planlamada birden fazla il seçilebilmesi

Planlama filtrelerinde birden fazla il seçilebilmesi ve buna göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1.Stok Detay Raporu'nda firma ve depo seçiminin yapılarak raporun eksiksiz listelenmesi

Paneldeki raporların birden fazla firma adının aynı olduğu durumda çalışması sağlanmıştır.

Logo WMS Mobile

Sürümde Yer Alan Yenilikler

1.WMS'ten Tiger'a fiş aktarımlarında W harfinin olup olmamasının parametreye bağlanması

WMS'ten Tiger'a fiş aktarımlarında fişin önünde W harfi ile gelmesi ve içeriğinin düzenlenememesine yönelik süreç parametreye bağlanmıştır. WMS Panel'de Genel Parametreler - ERP Entegrasyon Parametreleri - ERP'ye WMS'ten aktarılan belgelerde değişiklik yapılabilsin parametresinin EVET olması gerekmektedir.

2.WMS Üretim menüsünde sarf edilecek ürün takipli bir ürün olduğunda lotların takip numarasına göre sıralanması

Logo WMS'te üretim emrinde sarf edilecek ürün eğer takipli bir ürün ise; lot seçimi için seçim ekranında lotların takip numarasına göre sıralı gelmesine yönelik geliştirme yapılmıştır.

3.Üretimden Giriş ekranına "Çoklu Seri" kutucuğu eklenmesi

Üretimden Giriş ekranına "Çoklu Seri" kutucuğu eklenmesi sağlanmıştır.

4.WMS’te yapılan giriş işlemlerinde okutulan malzemenin olduğu adreslerin INFO butonu ile gösterilmesi

Kabul, sipariş kabul, kontrollü kabul, malzeme giriş fişleri ve üretim emri(üretim) menülerinde yapılan giriş işlemlerinde; malzeme resminin altındaki INFO butonu ile o malzemeye ait stok bilgisinin adreslerle beraber listelenmesine yönelik geliştirme yapılmıştır.

5.Ürün resmi varsa güncelle ya da sil işleyişi

WMS'te ürün resmine basılı tutulduğunda ERP'den kaydedilen ürün resminin güncellenebilmesi veya silinebilmesi için geliştirme yapılmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1.Üretim emri ile üretim gerçekleştirildiğinde ve fişin statüsü tamamlandı yapıldığında ERP’deki üretim emri başlangıç ve bitiş tarihinin boş aktarılması

WMS uygulamasından üretim emrinin statüsü değiştirildiğinde, üretim emri fişi içerisinde başlangıç ve bitiş tarihlerinin dolu olarak gelmesine yönelik geliştirme yapılmıştır.

2.ERP’de malzemede ek vergi varsa WMS’ten yapılan işlem sonrası oluşan irsaliyede ek vergi hesaplanmaması

ERP ürününde malzemede ek vergi varsa, WMS uygulamasından siparişe istinaden gönderilen irsaliyede ek vergi hesaplanması sağlanmıştır.

3.Üretimden girişte birim çarpanlarının WM_VoucherTrans tablosuna doğru şekilde aktarılması

Üretimden girişte birim çarpanlarının WM_VoucherTrans tablosuna eksiksiz şekilde atılması sağlanmıştır.

4.Palet Kullanımı ve Etiket yazdırma parametreleri pasif olmasına rağmen bu alanların üretim emri ekranında gelmesi

Panelde palet kullanımı, etiket yazdırma parametreleri pasif olduğunda Üretim Emri ekranında Karma Palet kutucuğu, Palet Barkodu alanı, Etiket Yazdır alanlarının görünmemesine yönelik geliştirme yapılmıştır.

5.Siparişli mal kabul işleminin Netsis'e gönderiminin yapılamaması

STRA_SIPKONT mesajıyla ilgili düzenleme yapılmış, siparişli mal kabul irsaliye veya faturasının Netsis'e aktarımı sağlanmıştır.

6.DestPalletType alanının null atılması dolayısıyla eksi stoklar oluşması

DestPalletType alanının null atılmasından dolayı eksi stoklar oluşması düzeltilmiştir.

 

Logo CRM için yeni sürüm

Sürüm yayınlanma tarihi | 20 Mart 2023

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo CRM için geliştirdiğimiz 2.42.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.

Sürümde Yer Alan Yenilikler

1.Teklif ürünleri menüsünde herhangi bir teklif ya da ürüne bağlı olmayan satırlar görüntülenmemeli

Teklif menüsünde herhangi bir ürüne bağlı olmayan satırların olması durumunda teklif kayıt işlemi yapılırken uyarı verilmesi sağlanmıştır.

Ekrana gelecek uyarılar;

Teklif ürün ekleme işlemi satırdan yapıldığında ürün alanı boş kaldığında,

Teklif ürün ekleme işlemi (artı) işlemi ile çıkan pop-up içerisinde ürün seçimi yapılır. Ürün adı boş kalırsa uyarı verilecektir.

2.ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Netsis ERP | Ürün aktarımı | Erp > Crm yönünde aktarım sağlanmalı

ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Netsis ERP | Ürün aktarımı | Erp > Crm yönünde aktarım sağlanmıştır.

ERP aktarım > Kullanım > Netsis Erp Aktarım doküman içerisinde '1.2.1. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Netsis ERP | Ürün Aktarımı | Erp > Crm Yönü' detaylı bilgi için tıklayınız.

3.ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Netsis ERP | Ürün aktarımı | Crm > Erp yönünde aktarım sağlanmalı

ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Netsis ERP | Ürün aktarımı | Crm > Erp yönünde aktarım sağlanmıştır.

ERP aktarım > Kullanım > Netsis Erp Aktarım doküman içerisinde '1.2.2. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Netsis ERP | Ürün Aktarımı | Crm > Erp Yönü' detaylı bilgi için tıklayınız.

4.Gelişmiş bildirim gönderirken bildirimin gönderileceği e-posta adresinin seçilebilmeli

Gelişmiş Bildirim gönderirken bildirimin gönderileceği e-posta adresinin seçilebilmesi sağlandı.

Otomatik Görevler > Gelişmiş Bildirim görev tipinin parametre ekranındaki "Adres" sekmesinde bulunan gönderen e-posta özelliği için gelişmiş bildirim dokümanı içerisinde bulunan '2.4. Adres' detay bilgiye tıklayınız.

5.Otomatik Görevler | Mail gönderiminde görev zamanlama süresinin minimum bir dakikada desteklenmesi

Otomatik Görevler | Mail gönderiminde görev zamanlama süresinin minimum bir dakikada olması desteklenmiştir.

Bir dakika içerisinde, başlamış olan görev sıradaki görev başladığında henüz tamamlanmamışsa akışta devam eden görevi yeniden başlatmayacaktır.

6.ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform ERP | Firma | Crm > Erp yönünde aktarım sağlanmalı

ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform ERP | Firma | Crm > Erp yönünde aktarım sağlanmıştır.

ERP aktarım > Kullanım > j-Platform Erp Aktarım doküman içerisinde '3.1.2. ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | j-Platform ERP | Firma Aktarımı | Crm > Erp Yönü' detaylı doküman bilgisi için tıklayınız

7.Bildirim kuralları ekranında e-posta gönder seçeneğinin desteklenmesi

Bildirim kuralları ekranında e-posta gönder seçeneğinin desteklenmiştir.

Bildirim kuralları e-posta gönder seçimi doküman için "4- Bildirim Kuralları Ekranında E-posta Gönder Seçeneğinin Desteklenmesi"

detaylı bilgiye tıklayınız.

8.Firma ve Kişi kartı içerisinde adres eklenirken Semt seçimi yapılmadan Mahalle seçimi yapılabilmeli

Firma ve Kişi kartı içerisinde adres eklenirken Semt seçimi yapılmadan Mahalle seçimi yapılabilmesi sağlanmıştır.

Semt seçimi yapılmadan mahalle seçilebilmesi sağlanmıştır. Mahalle seçildikten sonra bağlı olduğu semt otomatik olarak gelmektedir.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1.Winproposal üzerinde teklifler için rapor alınmak istendiğinde şablonların gelmesi sağlanmalı

Winproposal üzerinde teklifler için rapor alınmak istendiğinde şablonların gelmesi sağlandı.

2.Otomatik görevlerde son işlem durumundaki ve işlem geçmişindeki log kayıtlarının yenile işlemi ile güncellenebilmeli

Otomatik görevlerde son işlem durumundaki ve işlem geçmişindeki log kayıtlarının yenile işlemi ile güncellenmesi sağlandı.

3.Aktivite menüsünden firma adresi eklendikten sonra, firma menüsünden eklenen firma detay ekranında adres bilgisi görüntülenmiyor.

Aktivite menüsünden firma adresi eklendikten sonra, firma menüsünden eklenen firma detay ekranında adres bilgilerinin görüntülenmesi sağlanmıştır.

4.İşlem Lokasyonu altında diğer kullanıcıların markerları görünüyor.

İşlem Lokasyonu altında diğer kullanıcıların markerlarının görünmemesi sağlanmıştır.

5.Teklif onay tablosundaki teklif tanım alanının veri boyutu teklif tanım alanından daha küçük olduğu için onay penceresinde veritabanı bağlantı uyarısı alınıyor.

Teklif onaya gönder işleminde Teklifin tanım alanındaki karakter sayısı fazlada olsa veritabanı bağlantısı uyarısı alınmadan onaya gönderme işlemi sağlanmıştır.

 

Logo Flow için yeni sürüm

Sürüm yayınlanma tarihi | 20 Mart 2023

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Flow için geliştirdiğimiz 1.76sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.

Sürümde Yer Alan Yenilikler

1.Açılır pencere değişkeninde istenilen isimde kolon ismi verilmesinin desteklenmesi

Açılır pencere değişkeninde istenilen şekilde görünen ad tanımlanabilmesi desteklenmiştir. Türkçe karakter ve boşluklu ifadeler verilerek sorgudan dönen kolon isimlerine mühadale imkanı verilmiştir.

2.Dialog içerisinden dialog açılmasının desteklenmesi

Dialog içerisinden dialog açılması desteklenmiştir.

3.Kolay Mod | Form Değişken Metotlarının Desteklenmesi

Form değişkenleri için kolay modda metotlar desteklenmiştir.

4.Kolay Mod | Form Değişken Metotlarının Desteklenmesi

Tablo(Liste), Açılır Pencere, Kullanıcı Listesi değişkenlerinin kodlama metotları kolay mod üzerinde desteklenmiştir.

5.Değişiklik için Veritabanı İzle Aktivitesi için Bul ve Değiştir Özelliğinin Desteklenmesi

Değişiklik için veritabanı izle aktivitesi için bul ve değiştir özelliği desteklenmiştir.

6.LFLOW veritabanının AJMTASKSTORE ve NWFPARALLELRESUME tablolarında dosya boyutu büyümesinin incelenmesi

Tablodan Veritabanına Aktar aktivitesi için performans iyileştirilmesi yapılmıştır. AJMTASKSTORE NWFPARALELLELRESUME tabloları için optimizasyon incelemesi yapılmıştır.

7.Tablo değişkeni Hücre Modu için Tab tuşu ve yön tuşları ile hücreler arası geçiş yapılabilmesinin sağlanması

Tablo değişkeni Hücre Modu için tab tuşu ve yön tuşları ile hücreler arası geçiş yapılabilmesi desteklenmiştir.

8.PDF Değişkeni İndirilirken Oluşturulan Dosya Adının Koddan Verilebilmesinin Desteklenmesi

PDF değişkeni indirilirken oluşturulan dosya adının kodlama üzerinden belirlenebilmesi desteklenmiştir.

pdfDegiskeni.PdfFileName="TestPDF"; örnek komutu ile dosya adına müdahale edilebilir.

9.Otomatik Süreç Tanımı ve Değişiklik İçin Veritabanı İzle aktivitesi içerisinde kullanılan filtrenin dikkate alınmaması

Otomatik süreç tanımı ve değişiklik için veritabanı izle aktivitesi içerisinde kullanılan filtrenin dikkate alınması sağlanmıştır.

10.HTML' den PDF Oluşturma İşleminin Kodlama Bölümü Üzerinde Desteklenmesi

HTML'den PDF oluşturma ile ilgili SetHtmlToPdf() metodu eklenmiştir.

11.Flow sunucusu taşındığında NWFCONFIG tablosundan eski bilgisayar adının temizlenerek yeni bilgisayar adına göre otomatik dinlemenin yapılmasının sağlanması

Flow sunucusu taşındığında NWFCONFIG tablosundan eski bilgisayar adının temizlenerek yeni bilgisayar adına göre otomatik dinlemesi sağlanmıştır.

12.Webviewde Metin,Tarih,Saat,Açılır Liste Değişkenleri düzenlendikten sonra Enter tuşunun Tab mantığı ile çalışmasının sağlanması

Webviewde metin,tarih,saat,açılır liste değişkenleri düzenlendikten sonra enter tuşunun tab mantığı ile çalışması sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1.Tipi Tiger olan otomatik süreç tanımında cari kart ve malzeme kartı gibi ana kart tablolarının da dinlenebilmesinin sağlanması

Tipi Tiger olan otomatik süreç tanımında cari kart ve malzeme kartı gibi ana kart tablolarının dinlenebilmesi sağlanmıştır.

2.Arşivleme Sonrası Başlattığım, Dahil Olduğum İşlerde Arşivlenen Kayıtlar Gözükmesinin Sağlanması

Arşivleme sonrası başlattığım,dahil olduğum işlerde arşivlenen kayıtların gözükmesi sağlanmıştır.

3.Açılır pencere çoklu seçim yapıldığında tüm satırların seçilmesinin sağlanması

Açılır pencerede çoklu seçim yapıldığında tüm satırların seçilmesi sağlanmıştır.

4.Tablo kolonunda GetFilteredContentRowsId() fonksiyonu ile filtreli kayıtlarda setValue işleminin yapılmasının sağlanması

Tablo kolonunda GetFilteredContentRowsId() fonksiyonu ile filtreli kayıtlarda setValue işleminin yapılması sağlanmıştır.

5.Saat değişkenine verilen formatta varsayılan formül atanabilmesinin sağlanması

Saat değişkenine verilen formatta varsayılan formül atanabilmesi sağlanmıştır.

"17:02:53" veya DateTimeOffset.Now.AddHours(3).TimeOfDay gibi formüllerle varsayılan değer ataması sağlanabilir.

6.Https ile E-imza Kullanılan Yapıda E-İmza Bilgisinin Görüntülenmesinin Sağlanması

Https ile E-imza kullanılan yapıda E-İmza bilgisinin görüntülenmesi sağlanmıştır.

7.Android cihazlardaki web view üzerinde Git tuşunun Enter mantığı ile çalışmasının sağlanması

Android cihazlardaki web view üzerinde git tuşunun enter mantığı ile çalışması sağlanmıştır.

8.Designer Üzerinden Genel Aramada Nokta ile Arama Yapılmasının Sağlanması

Designer üzerinden genel aramada nokta ile arama yapılması sağlanmıştır.

9.Excel'den Tabloya Aktarımda Excel Binlik Ayraç Parametresi Açıksa Aktarımın Yapılabilmesinin Sağlanması

Excel'den tabloya aktarımda excel binlik ayraç parametresi açıksa aktarımın yapılabilmesi sağlanmıştır.

10.Tablo Değişkeninde Hücrelerde Tab Tuşuna Basarak Kayıt İşlemi Yapıldığında Tablo Formüllerinin Çalışmasının Sağlanması

Tablo değişkeninde hücrelerde Tab tuşuna basarak kayıt işlemi yapıldığında tablo formüllerinin çalışması sağlanmıştır.

 

Logo Tiger ERP, Logo GO, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 çözümleri için yeni sürüm

Sürüm yayınlanma tarihi | 06 Mart 2023 Logo Yazılım olarak siz değerli müşterilerimize maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.83.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.

Sürümün geçerli olduğu ürünler

Logo Tiger Wings Enterprise | Logo Tiger Wings | Logo Tiger 3 Enterprise Logo Tiger 3 | Logo GO Wings | Logo GO 3 | Logo Mali Müşavir 3 | Logo Start 3

Sürümde Yer Alan Yenilikler

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,

Leasing işlemlerinde teklif fişi girişi zorunluluğu olmamalı

Kiralama kaydı işlemlerinin sipariş fişi üzerinden oluşturulabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Cari hesap ekstresindeki işlem dövizi bakiye alanı birden fazla döviz türü içinde çalışması sağlanmalı

Cari hesap ekstresindeki işlem dövizi bakiye alanı birden fazla döviz türü içinde çalışması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Cloud Connect ile işyeri bazında elektronik belge gönderiminin sağlanması.

Cloud Connect uygulamasından işyeri bazında elektronik belge gönder/al işlemlerinin yapılması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Kur farkı işlemi ile oluşan kur farkı hesaplamaları hareket bazında raporlanabilmelidir.

Kur farkı işlemi ile oluşan kur farkı hesaplamalarının hareket bazında raporlanabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Planlama (MPS, MRP, CTP) ile oluşan satınalma siparişi/emri, üretim emri gibi fişlerin bu bağlantıyı esas alarak kontrol eden bir yetki olmalı

Kullanıcı yetkilerinde satın alma siparişleri, satın alma emirleri, satış siparişleri ve talep fişleri yetkilerinde "Çıkar" yetkisi altına "Planlama Bağlantısı" yetkisi eklenmiştir. İlgili yetki kapatıldığında sipariş veya satın alma emrinde eğer planlama evet ise F9 menüsünde "Çıkar" seçeneği gösterilmeyecektir. Benzer bir yetki üretim emirleri yetkilerinde "iptal" yetkisi altına "Planlama Bağlantısı" yetkisi olarak eklenmiştir. İlgili yetki kapatıldığında üretim emrinde eğer planlama evet ise F9 menüsünde "İptal" seçeneği gösterilmeyecektir.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Personel muhasebeleştirme kodlarına uygulanacak asgari ücret damga vergisi indirimi ve uygulanacak asgari ücret gelir vergisi indirimi alanları eklenmeli.

Personel muhasebeleştirme kodlarına "P68: Uygulanacak asgari ücret damga vergisi indirimi" ve "P69 : Uygulanacak asgari ücret gelir vergisi indirimi" parametreleri eklenmiştir.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Siparişe teslim tarihi ataması (CTP) işleminde güvenli stok dikkate alınacak evet seçilerek planlama yapıldığında sadece temin ambarındaki güvenli stok seviyesi dikkate alınıyor, tüm ambarlar için kontrol yapılmalı.

Siparişe teslim tarihi ataması (CTP) işleminde "güvenli stok dikkate alınacak" filtresi "evet" olarak seçilerek planlama yapıldığında bütün ambarların güvenli stok seviyeleri kontrol edilerek hesaplama yapılması sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Yüklenilen KDV listesi oluştururken belgeye ilişkin iade hakkı doğuran işlem türü hareket aktar seçeneği ile doldurulabilmeli

Yüklenilen KDV beyannamesinde Yüklenilen KDV Listesi oluştururken seçilen "Belgeye İlişkin İade Hakkı Doğuran İşlem Türü" bilgisinin hareket aktar seçeneği ile aktarılması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Muhtasar Beyannamesi 1003A ve 1003B de SGK Bildirimleri sekmesinde Gelir Vergisi Matrahı, Hesaplanan Gelir Vergisi, Asgari Ücret İstisna GV Tutarı , Asgari Ücret İstisna DV Tutarı sıfır gelmediğinden BDP de kaydet işleminde uyarı mesajı alınıyor.

Muhtasar Beyannamesi 1003A ve 1003B de SGK Bildirimleri sekmesinde Gelir Vergisi Matrahı, Hesaplanan Gelir Vergisi, Asgari Ücret İstisna GV Tutarı, Asgari Ücret İstisna DV Tutarı alanlarında veri olmadığında xml de 0 basılması ve BDP kontrol işleminde sorunsuz kaydedilmesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Muhtasar Beyannamesi 1003A Ödemeler sekmesinde Soyadı(Unvanı) alanında 30 karakter kontrolü yapılmalı

Muhtasar Beyannamesi 1003A Ödemeler sekmesinde veri al yapıldığında cari hesap kartındaki unvan bilgisinin 30 karakter kontrolü yapılarak aktarılması sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,

Payer - Tiger arası çift yönlü malzeme kartı aktarımı entegrasyonu sağlanmalı

Pazar yerleri üzerinde açılmış olan malzeme kartlarının entegrasyon sonrası ürün içerisine aktarılarak yeni malzeme kartı olarak veya mevcut malzeme kartı ile eşlenerek kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

e-tahsilat App nin widgetlar alanında görünür olması

e-Logo e-tahsilat uygulamasının ürün içi widget listesinde görünür olması sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Banka hesaplarında kıymetli maden takibi yapılabilmeli

Döviz türleri listesine "Altın" , "Gümüş" , "Platin" ve "Paladyum" türleri eklenmiş ve banka hesapları üzerinden "Kıymetli Maden Takibi" işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,

Malzeme kartı dünya ikonu ile yazılan Rusça açıklama bilgisi sqlinfo ile rapora getirilebilmeli

Malzeme kartı açıklama bilgileri için tanımlanan yabancı dil alanlarındaki bilginin SQLInfo ile raporlarda basılmak istendiğinde, doğru karakterle gösterilmesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,

Yardım menüsü altında bulunan Logo'dan Haberler alanı seçildiğinde Logo Yazılım internet sitesi açılmalıdır

Yardım menüsü altında bulunan "Logo'dan haberler" seçeneğine tıklandığında "https://www.logo.com.tr/blog" web sitesinin açılması sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Form Ba-Bs de Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır ibaresi kaldırılarak versiyon güncellenmeli

Form Ba-Bs'de Beyan Edilecek Bilgim Bulunmamaktadır ibaresi kaldırılarak versiyon güncellenmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Üretim emrinde gerçekleşen kaynak kullanımı girişi yapıldığında, gerçekleşen kaynak kullanımı süre bilgisi giriş yapılandan farklı oluşmaktadır

Üretim emrinde gerçekleşen kaynak kullanımı girişi yapıldığında; gerçekleşen kaynak kullanımı süre bilgisi ile giriş yapılan sürenin aynı olması sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,

Windows 11 işletim sistemi kullanılan terminallerde program hata alınmadan kapanıyor.

Windows 11 işletim sistemi kullanılan terminallerde programın kapanmaması sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Fatura içerisinde kampanyadan kazanılan puanlar F9 menü puan kampanyası hediyeleri ekranında miktar girişi yapılarak kullanılamıyor.

Kampanya tanımında Puan ( - ) türüne sahip satırlar için formül olarak P4 ve P5 (Satır Miktarı) kullanılıp miktar girildiğinde Toplam Puan'a değer gelmesi sağlanmıştır. Kampanya tanımında girilen V1 değerinin Puan ( - ) türe sahip satırda miktar girildiğinde değer getirmesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Maliyet dağıtım fişi ile dağıtılan hizmet satış provizyon dağıtım fişine gelmemeli.

Maliyet dağıtım fişi ile dağıtımı yapılmış hizmet faturalarının , Satış provizyon dağıtım fişine gelmemesi sağlanmıştır.

GO 3,GO WINGS,

GO ürünü cari hesap hareketleri penceresinde raporlama dövizi bakiye alanı olmamalı.

GO ürünü cari hesap hareketleri penceresinde raporlama dövizi bakiye alanı kaldırılmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Tanımlı alana veri girişi yapılıp fiş silindiğinde girilen değer veritabanından silinmiyor.

Tanımlı alana veri girişi yapılıp fiş silindikten sonra girilen verinin veri tabanından da silinmesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Geçmiş dönem bilgisi kullanımında amortisman başlangıcı ocak ayı sonrası tanımlandığında amortisman hesaplamasında geliştirme yapılması

Geçmiş dönem bilgisi kullanımında amortisman başlangıcı ocak ayı sonrası tanımlandığında amortisman hesaplamasında geliştirme yapılmıştır.

Sabit kıymet kaydı üzerinden açılan geçmiş dönem bilgileri penceresinde önceki birikmiş amortisman alanına bir önceki yılın toplam birikmiş amortisman rakamı girilmelidir. Duran varlık yöntemi parametrelerinde; Geçmiş Dönem Bilgisi Kullanıldığında Amortisman Hesaplama : Yıl üzerinden seçili olmalıdır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Günlük döviz kurları penceresinde f9 menü kayıt bilgisi boş geliyor.

Döviz Kurları Merkez Bankası'ndan indirildiğinde kayıt bilgisinin boş gelmemesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Geçici vergi beyannamesi(kurumlar) gönderilirken "Beyanname yapısı geçerli değildir” mesajının alınmaması sağlanmalıdır

Geçici vergi beyannamesi(kurumlar) beyannamesi Matrah Bildirimleri sekmesinde "Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler" bölümünde veri olmadığında XML e basılmaması sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Rapor üretici / İki tarih arası mizan raporu dosyadan oku ile içeri aktarıldığında hesap seviyesi filtresinde - değer yazılamıyor.

Rapor üretici / İki tarih arası mizan raporu dosyadan oku ile içeri aktarıldığında "Hesap Seviyesi" filtresinde değer yazılabilmesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,

Alınan/verilen serbest meslek makbuzu kaydedildiğinde CLFICHE/CLFLINE tablolarında tutar alanlarında kuruş sayısı fazla geliyor ve cari hesap bakiyelerinde kuruş farkı oluşuyor.

Alınan/verilen serbest meslek makbuzu kaydedildiğinde CLFICHE/CLFLINE tablolarında tutar alanlarında kuruş sayısı fazla gelmemesi ve cari hesap bakiyelerinde kuruş farkı oluşmaması sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Varyantlı malzemenin varyantında değişiklik yapılarak F2 ile kaydedilip varyant penceresi kapatılmadan ikinci bir varyantta değişiklik yapıldığında F2 ile kaydetme işlemi yapılamıyor

Varyantlı malzemenin varyantında değişiklik yapılıp F2 ile kaydedildikten sonra, varyant penceresi kapatılmadan ikinci bir varyantta değişiklik yapılıp F2 ile kaydet yapılabilmesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

E-beyanname modülünde bdp kontrol işleminde caps lock açıksa sistem belirtilen yolu bulamıyor uyarısı alınıyor.

E-beyanname modülünde bdp kontrol işleminde CapsLock tuşu açık olduğunda da BDP Kontrol işleminde ilgili adrese gitmesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,

Borç takip ekranında Fifo kapat işleminden sonra toplu geri al işlemi ile kapama geri alınmak istenildiğinde hareket tutarları değişiyor.

Borç takip ekranında Fifo kapat işleminden sonra toplu geri al işlemi ile kapama geri alınmak istenildiğinde hareket tutarlarına göre geri alınması sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Ayrıntılı satınalma sipariş dökümü raporunda listeleme şekli cari hesaplara göre seçilip tablo olarak alınmak istendiğinde bilgiler eksik olarak gelmektedir.

Ayrıntılı Satınalma Sipariş Dökümü raporu listeleme şekli filtresi cari hesaplara göre seçilip , rapor tablo olarak alındığında tüm satırların listelenmesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Lot takibi yapılan ürünün satış irsaliyesi ile çıkışı yapılmak istendiğinde son kullanım tarihi geçmemesine rağmen uyarı alınmaktadır.

Lot takibi yapılan ürünün satış irsaliyesi ile çıkışı işleminde son kullanım tarihi geçmediğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Teminat mektubu iade edildiğinde bağlı komisyon ödemesi durumu kapandı olmalı.

Teminat mektubu iade edildiğinde bağlı komisyon ödemesi durumunun kapandı olarak güncellenmesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,

Malzeme Satışlar Ekstresine Özel kod 2 veri alanı eklenerek rapor alındığında çalışma sırasında beklenmeyen bir hata oluştu mesajı alınıyor.

Malzeme satışlar ekstresine Özel kod 2 veri alanı eklenerek rapor alınabilmesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Kıst amortisman hesaplamasında önceki dönemde değerleme olan kayıtta, yeniden değerleme yapıldığında hesaplanan dönemsel amortismanda düzenleme yapılması

Kıst amortisman hesaplamasında önceki dönemde değerleme yapılmış ise, yeniden değerleme yapıldığında dönemsel amortisman hesaplamasında düzenleme yapılmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Aralık 2021 tarihinde alım yapılan sabit kıymete fiyat endeksi üzerinden yeniden değerleme yapıldığında dönemsel amortisman hesaplanmıyor.

Aralık 2021 tarihinde alımı yapılan sabit kıymete fiyat endeksi üzerinden yeniden değerleme yapılmaması sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Yüklenilen KDV listesinde fiş bazında başlığında listelenen alış faturasına ait kolonlar fatura genelindeki bilgilerden gelmeli

Yüklenilen KDV Listesinde Fiş Bazında başlığında listelenen alış faturasına ait kolon bilgilerinin fatura genelinden gelmesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,

Çalışma tarihi sabitlenmesine rağmen satış faturası üzerinde iade al ve satınalma faturası üzerinde iade et işlemi yapıldığında açılan iade faturasına günün tarihi geliyor.

Satış Faturası üzerinde İade Al ve Satınalma Faturası üzerinde İade Et işlemi yapıldığında açılan iade faturasında sabitlenen çalışma günü bilgisinin fiş tarihi ve düzenleme tarihi olarak gelmesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Hal faturasına (komisyoncu, satış) konsinye irsaliye (parçalı) aktarıldığında satırlarda künye numarası kolonu pasif gelmektedir.

Hal faturasına (komisyoncu, satış) konsinye irsaliye (parçalı) aktarıldığında satırlarda künye numarası alanının aktif gelerek alana veri girilebilmesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,

Birden fazla alınan hizmet faturası seçilip f9 menüde iade et seçeneğine tıklanıldığında faturanın tamamı iade edilmiş uyarısı alınıyor.

Birden fazla alınan hizmet faturasının aynı anda iade edilebilmesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Fatura satırında tevkifatlı malzeme seçilip F9 menü fatura parametrelerinde tevkifatlı KDV ler ayrı hesapta izlenecek kutucuğu işaretlendiğinde/işareti kaldırıldığında e-fatura/e-arşiv tipi seçiniz olarak gelmektedir.

e-Fatura /e-Arşiv uygulaması kapsamında , fatura içerisinde f9 / sağ tuş menüde yer alan fatura parametreleri seçeneğinde "Tevkifatlı KDV'ler Ayrı Hesapta İzlenecek" seçeneği işaretli olmadığında, fatura kaydedilirken e-Fatura/ e-Arşiv bilgilerinde fatura tipi alanı güncellenerek kayıt edilmesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

KDV Beyannamesi / Ekler sekmesinde Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim sekmesine tevkifat pay/paydası sıfır olan satırlar gelmemeli.

KDV Beyannamesi / Ekler sekmesinde Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim sekmesine tevkifat pay/paydası sıfır olan satırların gelmemesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

KDV Beyannamesi Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler bölümünde 627 nolu tevkifat kodu 5/10 üzerine tıklandığında yeniden 4/10 oluyor.

KDV Beyannamesi Ekler sekmesinde bulunan Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler bölümünde veri al ile aktarılan 627 nolu tevkifat koduna ait 5/10 oranının değişmemesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

İşlem dövizli siparişte indirim satırı girilerek veri aktarımı dışarı işlemi, sonrasında sipariş içeriye aktarıldığında ORFLINE tablosunda indirim satırı için TRCURR alanına 0 değeri geliyor

İşlem dövizli ve indirim satırı içeren sipariş fişi veri aktarımı ile dışarı aktarılıp ardından veri aktarımı içeri işlemi ile içeri alındığında ORFLINE tablosu TRCURR kolonundaki verinin doğru aktarılması sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,

Satış teklif fiş satırında hizmet seçili ise yazdırmak istenildiğinde hata mesajı alınıyor.

Satış teklif fiş satırında hizmet seçili ise hata alınmadan fişin yazdırılabilmesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

İşlem dövizli bakiyesi olan muhasebe hesapları mahsup fişinde seçilerek F9 Hesap Bakiyesi (Genel) ile döviz bakiyesi getirilip kaydediliyor. Fişe değiştir ile girildiğinde id tutara TL tutar gelmemesi sağlanmalı

İşlem dövizli bakiyesi olan muhasebe hesapları mahsup fişinde seçilerek F9 Hesap Bakiyesi (Genel) ile döviz bakiyesi getirilerek kaydedilip fişe değiştir ile girildiğinde id tutara dövizli tutarın gelmesi sağlanmıştır.

 

Logo Tiger HR için yeni sürüm

Sürüm yayınlanma tarihi | 6 Mart 2023

Logo Yazılım olarak siz değerli müşterilerimize maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger HR için geliştirdiğimiz 3.71.0.0 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1.Çalışan portalı>ekip izin girişinde personelin kartında tanımlı olan çalışma günlerinin dikkate alınması talebi

Portaldan Amir yada Çalışan izin girişi yaptığın da BordroPlus da Çalışma Günleri içerisinde seçime göre izin gününü doğru hesaplanması sağlanmıştır.

2.Özgeçmiş oluşturma sayfasında eklenen adaya ait profil fotoğrafının işe alım yapılması sonucunda Bordro Plus'a yansıması talebi

Özgeçmiş oluşturma sayfasında eklenen adaya ait profil fotoğrafı işe alım yapılması sonucu Bordro Plus sicil kartına yansıması sağlanmıştır.

3.Özgeçmişte girilen iletişim bilgilerinin işe alım yapıldıktan sonra Bordroplus'a yansıması talebi

Ikweb yada Ikrecruıt tarafından yapılan işe alım işlemlerinde Özgeçmiş de adres kısımları doldurulduğunda HR ve Bordro uygulamalarına yansıması sağlanmıştır.

 

Logo Bulut ERP için yeni sürüm

Sürüm yayınlanma tarihi | 09.03.2023

Logo Yazılım olarak siz değerli müşterilerimize maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Bulut ERP için geliştirdiğimiz 0.35 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilirsiniz.

Sürümde Yer Alan Yenilikler

1.e-Dönüşüm posta kutusu ekranlarında gönder/al yapıldığında herhangi bir alınmayı bekleyen e-belge yok ise verilen uyarı mesajının düzenlenmesi talebi

e-Dönüşüm posta kutularında Gönder/Al işlemi yapıldığında bekleyen kayıt bulunmaması durumunda verilen uyarı mesajında düzenleme yapılarak uyarı tipinde verilmesi sağlandı.

2."Excel ile aktarım işlemi" için oluşturulan şablonlarda açıklama bilgisine üst başlık bilgisinin de yazılması talebi.

Excel aktarımı işlemi için oluşturulan excel şablonlarındaki başlık alanlarının not bilgisine, seçilen alanın üst başlıklarının yazılması da sağlanmıştır.

Logo Bulut İK için yeni sürüm

Sürüm yayınlanma tarihi | 09.03.2023

Logo Yazılım olarak siz değerli müşterilerimize maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Bulut İK için geliştirdiğimiz 0.35 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilirsiniz.

Sürümde Yer Alan Yenilikler

1."Nasıl Yaparım" ekranında video listelerinin liste seçiminden menüye çevirilmesi talebi

Nasıl yaparım menüsünde video listelerinin menü olarak gösterilmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1.Personel Yönetimi> İşlemler> Toplu Mesaj Gönderme işleminde hata alınmadan gönderim yapılabilmesi talebi

Personel Yönetimi> İşlemler> Toplu Mesaj Gönderme işleminde hata alınmadan gönderim yapılabilmesi sağlanmıştır.

Logo Flow Mobil için yeni sürüm

Sürüm yayınlanma tarihi | 22 Şubat 2023

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Flow Mobil için geliştirdiğimiz 1.36 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise Apple Store ve Google Play üzerinden erişebilirsiniz.

Sürümde Yer Alan Yenilikler

1.Bildirimlerde Tümünü Okundu/Okunmadı İşaretle Desteği

Bildirimlerde tümünü okundu/okunmadı işaretle desteği sağlanmıştır.

2.Gelişmiş Filtreye Zaman Aşımı Durumu Parametresi Eklenmesi

Tüm İşler sekmesindeki gelişmiş filtreye "Zaman Aşımı Durumu" parametresi eklenmiştir.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1.Anlık bildirime tıklandığında ilgili işin içine girilebilmesinin sağlanması

Anlık bildirime tıklandığında ilgili işin içine girilebilmesi sağlanmıştır

Logo Bulut ERP için yeni sürüm

Sürüm yayınlanma tarihi | 23.02.2023

Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Bulut ERP için geliştirdiğimiz 0.34 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilirsiniz.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1.Rapor değişkeni tanımlama sihirbazı hoşgeldiniz sayfasında görsel ve karakter sorunları için düzeltme talebi.

Rapor değişkeni tanımlama sihirbazı açıldığında gelen hoşgeldiniz sayfasındaki görsel alanı ve hatalı yansıyan karakterler için düzeltme yapılmıştır.

2.e-İrsaliye kaydı üzerinden e-İrsaliye Görüntüle seçeneği ile açılan e-İrsaliye görselinde Qr Code alanı görüntülenmemektedir.

e-İrsaliye görüntüle seçeneği ile açılan e-İrsaliye görseline Qr Code görselinin gelmesi sağlanmıştır.

3.Satınalma/Satış siparişlerinde belge no alanına 16 karakterden fazla değer yazılırsa hata verip siparişi kaydetmemektedir.

Sipariş kayıtlarında belge no değerini 16 karakterden fazla olacak şekilde girildiğinde kaydedilebilmesi sağlanmıştır.

4.Muhasebe onaylı kayıt yanlışlıkla İptal Edilmiş durumuna alındığı zaman tekrar durum değiştirmeye izin vermiyor.

Muhasebe onaylı durumundaki kaydın iptal edilmiş durumuna alındıktan sonra uyarı alınmadan durumunun değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

Logo Bulut İK için yeni sürüm

Sürüm yayınlanma tarihi | 23.02.2023

Logo Yazılım olarak siz değerli müşterilerimize maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Bulut İK için geliştirdiğimiz 0.34 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilirsiniz.

Sürümde Yer Alan Yenilikler

1.Bulut İK'da ödendi durumundaki borç kaydının durumunun değiştirilebilmesi talebi

Bulut İK'da ödendi durumundaki borç kaydının durumunun değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1.Bulut İK'da Kritik Grup eklerken gruplama şekli "Grup" seçildiğinde satır tipine göre filtreleme yapıldığında "kod" alanında 3 nokta ile açılır menü gelmesi talebi

Bulut İK'da Kritik Grup eklerken gruplama şekli "Grup" seçildiğinde satır tipine göre filtreleme yapıldığında "kod" alanında 3 nokta ile açılır menü gelmesi sağlanmıştır.

2.Personel Yönetimi> Tanımlar> Çalışan Grupları> Yeni eklenen kayıtta durum değişikliği yapılaması talebi

Personel Yönetimi> Tanımlar> Çalışan Grupları> Yeni eklenen kayıtta durum değişikliği yapılaması sağlanmıştır.

Logo CRM Mobil için yeni sürüm

Sürüm yayınlanma tarihi | 23 Şubat 2023

Logo Yazılım olarak siz değerli müşterilerimize maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo CRM Mobil V2 için geliştirdiğimiz 2.41 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm uygulamasına ise Apple Store ve Google Play üzerinden erişebilirsiniz.

Sürümde Yer Alan Yenilikler

1.Aktivite ekranındaki firma adres alanına artı butonu eklenmeli

Aktivite ekranındaki firma adres alanına artı butonu eklenmesi sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1.Ekstra alanlar "Çoklu seçim liste kullan" veri giriş türünde metin (text) ve değer (value) alanları için kullanılan ayraç karakterlerinin düzenlenmesi gerekiyor.

Ekstra alanlar "Çoklu seçim liste kullan" veri giriş türünde metin (texts) ve değer (value) alanları için kullanılan ayraç karakterinin "," olarak güncellenmesi sağlanmıştır.

2.Liste ekranından genel arama yapıldığında sonuçlar listeleniyor fakat imleç (cursor ) aşağı doğru inildiğinde arama filtresi bozularak tüm kayıtlar listeliyor.

Liste ekranından genel arama yapıldığında sonuçlar listeleniyor fakat imleç (cursor) aşağı doğru inildiğinde arama filtresinin bozulmaması sağlanmıştır.

Yapılan iyileştirme ile birlikte Aktivite, Kişi, Doküman, Takvim, Bildirim, Ürün, Teklif, Rapor, Paylaşım liste ekranlarında arama ve daha fazla doldur işlemleri için düzeltme yapılmıştır.

3.Giriş ekranı ve sunucu testi ekranlarında çıkan yükleniyor (loading) işlemi iptal edilmiyor.

Uygulamaya giriş ekranında ve ayarlar menü içerisinde sunucu test ekranında yükleniyor (loading) işlemlerinin iptal olmaması hatası düzeltilmiştir

 

 

 

Logo Flow için yeni sürüm

Sürüm yayınlanma tarihi | 20 Şubat 2023

Logo Yazılım olarak siz değerli müşterilerimize maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Flow için geliştirdiğimiz 1.75sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.

Sürümde Yer Alan Yenilikler

1.Kullanıcı ekleme kısmında mail adresi alanında istanbul domaini ile veri girişi yapılması

Yeni kullanıcı kayıt ederken, noktadan sonraki karakter sınırlamasının uzatılması sağlanmıştır.

2.Tablo Değişkeninde Hücre Veri Giriş Tipinin Desteklenmesi

Tablo değişkeninde veri girişini kolaylaştırmak adına Hücre veri giriş tipi desteklenmiştir.

Tablo değişkeni ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

3.Aktivite Kopyala - Yapıştır

Akış tasarımı içerisinde kullanılan aktiviteler için kopyala- yapıştır özelliği desteklenmiştir.

Tasarım aracı aktiviteleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

4.Veri Kaynakları Tanımına "Önbellek Kullan" Parametresi Eklenmesi

Veri Kaynakları Tanımına "Önbellek Kullan" parametresi eklenmiştir.

Önbellek Kullan parametresi veri kaynağının belirlenen süre boyunca sunucuya gitmeden(cache) üzerinden veri getirilmesini sağlar. Bu sayede kullanıcılar form içerisinde veri görüntüleme işlemlerini çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.

5.Tasarım Aracında Ekran Kartından Dolayı Windows Font Boyutlaması Yapılamayan Sunucularda Yazıların Tam Gözükmesinin Sağlanması

Tasarım Aracında ekran kartından dolayı Windows font boyutlaması yapılamayan sunucularda yazıların tam gözükmesi sağlanmıştır.

6.Değişkenlerin Varsayılan Değer Atamaları için Performans İyileştirilmesi

Değişkenlerin varsayılan değer atamaları için performans ve işleyiş iyileştirmeleri yapılmıştır.

7.Logo Flow kurulumunda SQL bilgisi girilen sayfada SSL destekli bağlantı parametrelerinin eklenebilmesinin desteklenmesi

Logo Flow kurulumunda SQL bilgisi girilen ekranda SSL destekli bağlantı parametrelerinin eklenebilmesi desteklenmiştir.

8.iFrame Bileşeni

Tasarım Aracı içerisinde Çerveve (iFrame) değişkeni desteklenmiştir.

Çerçeve değişkeni ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

9.Tablo Değer Değiştiğinde bölümüne girilen kodun daha önce kaydedilen satırlar etkilenmeden çalıştırılmasının sağlanması

Tablo Değer Değiştiğinde bölümüne girilen kodun daha önce kaydedilen satırlar etkilenmeden çalıştırılması sağlanmıştır.

10.Tablonun ActiveRowid bilgisinin alınmasının sağlanması

Tablonun ActiveRowID bilgisinin alınması sağlanmıştır.

11.Tablodan Veritabanına Ata Aktivitesi için Bul ve Değiştir Özelliğinin Desteklenmesi

Tablodan veritabanına ata aktivitesi için bul ve değiştir özelliği desteklenmiştir.

12.Rest ve Wsdl Servis Aktiviteleri için Bul ve Değiştir Özelliğinin Desteklenmesi

Rest ve Wsdl servis aktiviteleri için bul ve değiştir özelliği desteklenmiştir.

13.Tasarım aracında kaydetme, yayınlama ve test işlemlerinde performans çalışması yapılması

Tasarım aracında kaydetme, yayınlama ve test işlemlerinde performans çalışması yapılmıştır.

14.Tasarım Aracı üzerindeki işlemlerin yetersiz hafıza kaynakları durumu için iyileştirme çalışmasının yapılması

Tasarım Aracı üzerindeki işlemlerin yetersiz hafıza kaynakları durumu için iyileştirme çalışması yapılmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1.Logo Flow SMS bilgileri doğru olduğunda SMS gönderimi sağlanması

Logo flow sms bilgileri doğru olduğunda sms gönderimi sağlanmıştır.

2.Tablo sütun formüllerinde iki haneli sütun başlığı olan kolonların kullanımı durumunda akış kontrol işleminin başarıyla yapılmasının sağlanması

Tablo sütun formüllerinde iki haneli anahtar ismi olan kolonları ekledikten sonra akış kontrolündeki scriptin çalıştırılması sağlanmıştır.

3.Tablo kolonlarında 50 satır sonrasında anahtar alanın düzenlenmesinin sağlanması

Tablo kolonlarında 50 kayıt eklendikten sonra oluşan anahtar alanların düzenlenmesi sağlanmıştır.

4.Tabloya Excel Aktarımında Değer Değiştiğinde Formüllerinin Çalışmasının Sağlanması

Tabloya Excel aktarımında değer değiştiğinde formüllerinin çalışmasının sağlanmıştır.

5.Metin değişkeninde Enter tuşuna basıldığında boş ekran gelmemesinin sağlanması

Metin değişkeninde Enter tuşuna basıldığında boş ekran gelmemesi sağlanmıştır.

6.İş Takip Sayfasında Xml Veri Görüntülenebilmesinin Sağlanması

İş Takip üzerinden xml veri kontrolü yapılması sağlanmıştır.

7.Büyük Metin Alanına Değer Atama İşleminde Karakter Sınırı Kontrolü

Büyük metin alanına değer atama işleminde karakter sınırı kontrolü sağlanmıştır.

Logo Tiger ERP, Logo GO, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 çözümleri için yeni sürüm

Sürüm yayınlanma tarihi | 24 Ocak 2023 Logo Yazılım olarak siz değerli müşterilerimize maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Tiger ERP çözümleri, Logo GO çözümleri, Logo Mali Müşavir 3 ve Logo Start 3 için geliştirdiğimiz 2.82.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz. TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Üretim emirleri browserında planlanan ve gerçekleşen sütununun yanına kalan miktar sütunu eklenmeli.

Üretim Emirleri ve İş Emirleri pencerelerine "Kalan Miktar" kolonu eklenmiştir.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Üretim emri/üretim emri satırlarında malzemeler için satırda ambar toplamları görülebilmeli.

Üretim emri satırlarında imleç ilgili satırın üzerine getirildiğinde satırdaki malzemenin karşılama ambarına ve tüm ambarlara ait fiili ve gerçek stok miktarının gösterilmesi sağlanmıştır. Bu özellik "İzle/Seçenekler" menüsünde "kolon hintleri gösterilsin" seçeneği aktif hale getirildiğinde çalışacaktır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Yüklenilen KDV Listesi Satınalma Faturalarına Göre Hareket Aktarımında Tüm Satış Faturaları Kontrol Edilerek Tüketim Yapılabilmeli

Yüklenilen KDV Listesi satınalma faturalarına göre hareket aktarımında tüm satış faturalarının kontrol edilerek tüketim yapılması sağlanmıştır.

TIGER 3,TIGER 3 ENTERPRISE,GO 3,TIGER WINGS,TIGER WINGS ENTERPRISE,GO WINGS,

Cari Hesap Kartında Girilen Döviz Türü Fişlerde Öndeğer Gelmeli ve Fişte Döviz Türünün Değiştirilmemesi Parametrik Olarak Kontrol Edilebilmeli.

Cari hesap kartında seçilen döviz türünün fişlerde ön değer gelmesi sağlanarak fişte döviz türünün değiştirilememesi yetkiye bağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Excel Aktarım Şablonu İle Malzemenin Detaylı Bilgi (Türkçe) Ve Detaylı Bilgi (İngilizce) Alanlarına Aktarım Yapılabilmelidir.

Excel'den veri aktarımı işlemi malzemeler aktarım şablonu seçeneklerine malzeme kartı "Detay Bilgi - Türkçe" ve "Detay Bilgi - İngilizce" alanları eklenmiş ve aktarım yapılabilmesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Muavin defter raporuna genel toplam bölümü eklenmeli.

Muavin Defter Raporu Standart tasarımına 'Genel Toplam' alanı eklenmiştir.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Talep fişi ambar transferi ile karşılandığında talep fişi üzerinde f9 menü bağlantı şemasında ambar transferi de görünmeli.

Talep fişi ambar transferi ile karşılandığında talep fişi üzerinde f9 menü bağlantı şemasında ambar transferi işleminin gözükmesi ve incelenmesi sağlandı.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Banka işlem fişleri filtre seçeneklerine Döviz Türleri seçeneği eklenmesi talebi.

Banka fişleri penceresi filtrelerine 'İşlem Döviz Türü' filtresi eklenerek işlem dövizi türüne göre filtreleme yapılması sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,

Muhasebe fişlerinden girilen hesap türü cari hesap olan işlemleri cari hesap ekstrede nakit tahsilat (Mahsup fişi) olarak gelmesi talep ediliyor.

Muhasebe fişlerinden girilen hesap türü "cari hesap" olan işlemlerin cari hesap ekstresine 'Nakit tahsilat (Mahsup fişi)' olarak gelmesi sağlanmıştır.

GO 3,GO WINGS,

Go 3 ürününde Giriş/Çıkış Toplamları raporuna irsaliye durum filtresi eklenmeli.

Go 3 ve Go Wings ürünlerinde Stok/Durum Bilgileri sekmesi altında bulunan Giriş/Çıkış Toplamları raporuna irsaliye durum filtresi eklenmiştir.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Skonsol3 için izle/seçenekler menüsünde öndeğer cari hesap kodu seçildiğinde caride satış elemanı-cari hesap bağlantısı varsa skonsolda fatura giriş ekranına öndeğer carinin satış elemanı da gelmelidir.

Cari hesaba bağlı satış elemanı bilgisinin SKonsol3 uygulamasındaki toptan satış ve perakende satış fişlerine ön değer olarak gelmesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Gürcüce dilinde ürüne login olunabilmeli

Gürcüce dilinde programa giriş yapılabilmesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,

Cari hesaplar f9 menüde irsaliye hareketleri ekranına satır açıklaması kolonu eklenmeli.

Cari hesap kartı üzerinden F9 menü aracılığı ile erişilen irsaliye hareketleri ekranına satır açıklaması kolonu eklenmiştir.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Taxcodes xml güncelleme talebi

01.01.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girecek konaklama vergisi ürün içindeki vergi kodlarına eklenmiştir.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

E-Fatura Mükellefi Cariler İçin Manuel Satınalma Fatura Girilmesi Engellenebilmeli

Kullanıcı yetkileri - Alım faturaları - Ekle - E-Fatura yetkisine bağlı olarak E-Fatura mükellefi cari hesaplar için manuel satınalma faturası kaydedilmesinin kontrolü sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Yabancı uyruklu cariler için adres bilgilerinde sadece ülke kontrolü yapılmalı.

e-Fatura / e-Arşiv uygulamaları kapsamında cari hesap kartı kaydedilirken yapılan zorunlu alan kontrolleri, yabancı uyruklu işaretli cari hesaplar için sadece Ülke kodu kontrolü yapılacak şekilde düzenlenmiştir.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Kapandı üretim emri üzerinden kalan miktar için üretim emri oluştur işlemi yapılabilmeli.

Kapandı durumundaki ve planlanan miktarına göre gerçekleşen üretim miktarı arasında fark olan üretim emirlerindeki kalan miktarların tekrar üretilebilmesi için ,üretim emirleri formu sağ tuş F9 menü seçeneklerine "Üretim Emri Oluştur" ve "Toplu Üretim Emri Oluştur" seçenekleri eklenmiştir. "Üretim Emri Oluştur" seçeneği kapandı durumundaki üretim emirlerinde gelecektir ve kapandı durumundaki birden fazla üretim emri seçilerek kalan miktarlar için üretim emri oluşturabilmek için "Toplu Üretim Emri Oluştur" işlemi seçeneği kullanılabilmesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

e-Devlet menüsü altındaki e-İrsaliye gönder işlemi sonucunda açık kalan ekran, gönderim işlemi sonlandıktan sonra otomatik olarak kapanmalı.

Bir kullanıcı e-belge gönderim işlemi tamamlandığında ekran açık kalsa da, bir başka kullanıcının e-belge gönderim işlemi yapabilmesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Ctrl + f ile filtreleme ekranında arama kriterleri arasına hepsini seç ve hepsini bırak seçenekleri de eklenmeli.

Ctrl+F filtreleme ekranında bulunan filtre seçeneklerinin hepsinin seçilebilmesi ve yapılan seçimin silinebilmesi sağlanmıştır. Bunun için Ctrl+F ekranına "tümünü seç" butonu eklenmiştir.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,

Cloud Connect e-fatura ve e-arşiv faturaları yazdırılmak istenildiğinde daha önce xxx kere yazdırılmış uyarısı gelmeli.

Cloud Connect e-irsaliye / e-arşiv / e-fatura fişleri ve e-müstahsil makbuzlarında e-Fatura/e-Arşiv Görüntüleme ekranına yazdırma sayısı ibaresi eklenmiştir.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,

Döviz alış belgesinde ihracat dosya kodu seçim penceresinde geliştirme talebi.

İthalat operasyon fişleri penceresi filtrelerine "Çıkış Ülke Kodu" ve "GGB Tutarı Kalanlar Gösterilsin" filtreleri, ihracat operasyon fişleri penceresine "Varış Ülke Kodu" ve "GÇB Tutarı Kalanlar Gösterilsin" filtreleri eklenmiştir. "GÇB Tutarı Kalanlar Gösterilsin" filtresinin ön değeri "Hayır" seçeneğidir. "GGB/GÇB Tutarı Kalanlar Gösterilsin" filtresinin değeri "Evet" olduğunda, operasyon fişinin tutarının tamamı döviz alış/satış belgesi ile kapatılmış olanlar listelenmez.

Döviz alış/satış belgesinde satırda ihracat/ithalat operasyon fişi seçimiyle açılan ekranda ilgili filtrelerin gösterilmesi ve çalışması sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,START3,

Cloud connect e-Fatura Gelen Kutusu f9 eşleme bilgileri ekranında malzeme kodu veya açıklaması kopyalanabilmeli

Cloud connect e-Fatura Gelen Kutusu F9 Eşleme bilgileri ekranında malzeme kodu veya açıklaması alanındaki değerlerin Ctrl+C kombinasyonu ile kopyalanabilmesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Yerel para birimi cinsinden girilmiş olan çekler tahsil edilirken tahsil günündeki kur karşılığı üzerinden hesaplanan İD değerine göre borç takip ekranına yansımalı.

Yerel para birimi cinsinden girilmiş olan çekler tahsil edilirken tahsil günündeki kur karşılığı üzerinden hesaplanan işlem dövizi değerine göre borç takip ekranına yansıması sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Kredi kartı sihirbazında f9 menü içerisine güncelleme seçeneği eklenebilmeli.

Cari hesap fişleri/ Kredi Kartı fişi/ Kredi kartı sihirbazının f9 menü seçeneklerine güncelle seçeneği eklenmiştir. F5 ile de güncelleme yapılabilmektedir.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Siparişe teslim tarihi ataması (CTP) ile planlama yapılarak üretim planlama önerileri karşılandı ise satış sipariş fişi silinmemeli, silinmesi (çıkarılması) parametreye bağlı olmalı.

Planlama parametrelerine "Karşılanmış Planlama Önerileri Olan Satış Siparişleri Silinemesin : Evet/Hayır (Varsayılan seçimi "Hayır") parametresi eklenmiştir.
Satış siparişine bağlı planlama önerilerinde karşılandı statüsünde satırlar varsa parametre seçimi "evet" olduğunda ilgili satış siparişinin silinmesi engellenmiştir.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,

Siparişe teslim tarihi ataması (CTP) penceresinde filtre butonu eklenmesi talebi

Siparişe teslim tarihi ataması (CTP) penceresine filtre butonu eklenerek filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Hesap türü borçlu cari kredi (rotatif) seçilen banka kredilerinde ek krediler sekmesinde kredi açıklaması kolonu eklenmelidir.

Hesap türü borçlu cari kredi (rotatif) seçilen banka kredilerinde ek krediler sekmesi altındaki pencereye kredi açıklaması kolonu eklenmiştir.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,

Gelecek aylara gelir gider dağıtımı yapıldıktan sonra faturaya ait mahsup fişinin çıkarılması engellenmelidir.

Gelecek aylara ve yıllara gelir gider dağıtımı yapılmış faturalara ait muhasebe fişleri çıkarılmak istenildiğinde uyarı verilmesi sağlanmış ve çıkarılması engellenmiştir.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Çek girişinde ticari işlem grubu seçilip ardından müşteriye çek iade işlemi yapıldığında oluşan borç dekontu ekranına ticari işlem grubu yansımalı.

Müşteriye iade işlemi sırasında ekrana gelen "Cari Hesap Borç İşlemleri" ekranındaki 'Ticari İşlem Grubu' alanına değer girildiğinde ,işlem sonucunda oluşan borç dekontu fişine yansıması sağlanmıştır. Cari hesap hareketlerinden ulaşılan ve iade işlemiş sonucu oluşan borç dekontu fişine 'Ticari İşlem Grubu' alanı eklenmiştir.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Sistem işletmeninde firma detaylarında e-irsaliye sekmesinde seçilen öndeğer taşıyıcı kodu satış siparişine de otomatik olarak yansımalı.

Sistem işletmeninde firma detaylarında e-irsaliye sekmesinde seçilen ön değer taşıyıcı kodunun satış siparişine otomatik olarak yansıması sağlandı.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,

Teklif üzerinden sipariş oluşturulduğu durumda seçilen cari hesap için e-fatura/e-arşiv bilgileri siparişe yansımalı.

Teklif üzerinden sipariş oluşturulduğu durumda seçilen cari hesap için e-fatura/e-arşiv bilgilerinin sipariş fişine yansıması sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

1003A ve 1003B Muhtasar Beyannamesi/ vergi bildirimi sekmesinde gelir vergisi kesintisi toplamı ve damga vergisi kesintisi toplamı beyannamede sıfır (0) olmasına rağmen Beyanname Düzenleme Programına boş değer atmaktadır.

1003A ve 1003B Muhtasar Beyannamesi/ vergi bildirimi ve sgk bildirimleri sekmesinde gelir vergisi kesintisi toplamı ve damga vergisi kesintisi toplamı alanlarındaki değer sıfır (0) olduğunda Beyanname Düzenleme Programına 0 olarak aktarılması sağlanmıştır.

TIGER 3 ENTERPRISE,TIGER WINGS ENTERPRISE,TIGER 3,TIGER WINGS,GO 3,GO WINGS,

Sys firma detaylarında kurum tipi gerçek seçildiğinde e-Beyanname Düzenleme bilgilerinde bulunan ad soyad alanı işveren bilgilerinden gelmeli.

Kurum tipi; Gerçek olan firmalarda, e-Beyanname programından eklenen beyannamelerde "Düzenleme bilgileri" alanındaki Mükellef bölümü Ad Soyad bilgilerinin firma tanımı işveren bilgilerinden gelmesi sağlanmıştır.

Logo Flow için yeni sürüm

Sürüm yayınlanma tarihi | 23 Ocak 2023

Logo Yazılım olarak siz değerli müşterilerimize maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Flow için geliştirdiğimiz 1.74sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.

Sürümde Yer Alan Yenilikler

1.Rapor Dizaynı ile oluşturulan raporlarda, forma girilen yorumların gösterilmesinin desteklenmesi

Rapor Dizaynı ile oluşturulan raporlarda, forma girilen yorumların gösterilmesi sağlanmıştır. Form ve Rapor Oluştur aktivitelerine eklenen Rapora Yorumları Ekle parametresi işaretlendiyse; alınan çıktıda form içerisine girilen yorumlar gösterilir.

2.API | Modül apisinin içinde SSOUserId almadan sadece Token ile çalışmasının desteklenmesi

GET /api/module/menu/ api ucunun yalnızca token ile çalışabilmesi desteklenmiştir.

3.Üzerimdeki İşler Listesi | PDF tipli özel alana tıklayarak PDF görüntüleyebilmek (yeni sekmede)

PDF tipli özel alana ana sayfadaki gridler ve sol menü üzerimdeki işler üzerinden ulaşılması ve ayrı bir sekmede açılabilmesi sağlanmıştır.

4.Bakım Modu | Ayarlar Servisi Bilgilerini Değiştirme

Uygulama Kontrol Aracı | Bakım Modu | Ayarlar Servisi Bilgilerini Değiştirme işleminde makina adı, portal adresi ve bağlantı bilgilerinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır. Bakım Modu ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

5.Tablo değişkeninde yeni kayıt kaydetme ve açma için inceleme yapılması

Tablo değişkeninde yeni kayıt kaydetme ve açma için inceleme ve düzenleme yapılmıştır.

6.Modern Kimlik Doğrulama | Aktivite ve Akış Ayarlarının Desteklenmesi

E-Posta Gönder, Gelişmiş E-Posta Gönder aktivitelerinde ve Akış Ayarları bölümünde modern kimlik doğrulama modeli ile e-posta gönderimi için ilgili alanlar eklenmiştir.

7.Verisi Saklanmayan İşlerin Temizlenmesi İşlemi

Verisi saklanmayan işlerin temizlenmesi sağlanmıştır. Bu işlem için Akış Ayarları bölümüne gerekli parametreler eklenmiştir.

8.Veri Tabanı Fragmantasyon Düzenlemesi İşlemleri

Veri tabanı fragmantasyon işlemlerinin periyodik olarak çalışması için düzenleme yapılmıştır.

9.Kolay Mod | Context Metotlarının Desteklenmesi

Kolay Mod tasarımında Context içerisinden ulaşılabilen belirli metotlar desteklenmiştir.

10.Kolay Mod | Lokal Değişkenlerde Mevcut Olmayan Metot Dönüş Tiplerinin Desteklenmesi

Kolay Mod tasarımında lokal değişkenlerde mevcut olmayan dönüş tipleri desteklenmiştir.

11.Kolay Mod | Tablo Genel İhtiyaç Metotlarının Belirlenmesi ve Desteklenmesi

Kolay Mod tasarımında Tablo değişkeni için genel metotlar belirlenip desteklenmiştir.

12.Kolay Mod | SQL Select İçin Gerekli Metotların Açılması

Kolay Mod tasarımında SQL Select işlemi için gerekli metotlar açılmıştır.

13.İstemci Tarafta Yapılan Filtrenin Sunucu Tarafında da Saklanması

İstemci tarafında yapılan tablo üzerinde filtreleme sonrası filtreli satırlarda işlem yapılabilmesi için GetFilteredContentRowsId() metodu oluşturulmuştur.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1.Tasarım Aracı Akış Listesi sayfasında akış tipi ve akış modu için filtreleme yapılabilmesinin sağlanması

Tasarım Aracı Akış Listesi sayfasında akış tipi ve akış modu için filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

2.Aynı formda birden fazla PDF ikon olarak kullanıldığında tüm PDF içeriklerinin yüklenmesinin sağlanması

Aynı formda birden fazla PDF ikon olarak kullanıldığında tüm PDF içeriklerinin yüklenmesi sağlanmıştır.

3.Tablo kolonlarına boyut değeri girilen sütunların girilen boyut değerine uygun gösterilmesinin sağlanması

Tablo kolonlarına boyut değeri girilen sütunların girilen değere uygun gösterilmesi sağlanmıştır.

Logo Bordro Plus için yeni sürüm

Sürüm yayınlanma tarihi | 23 Ocak 2023

Logo Yazılım olarak siz değerli müşterilerimize maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Bordro Plus için geliştirdiğimiz 4.82.00.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.

Sürümde Yer Alan Yenilikler

1.Tahakkuk listesinde sicil detay metin alanlarının tarihe göre en son yapılan değişikliği getirmesi talebi

Sicil detay bilgilerinde metinsel alan değiştirildikten sonra tahakkuk listesinde sicil detay metin alanlarının tarihe göre en son yapılan değişikliği getirmesi sağlanmıştır.

2.Puantaj kartı üret işlemi filtre seçeneklerine sicil kartı özel kod bilgisinin eklenmesi talebi

Puantaj Kartı Üret>Filtreler ekranına ve Puantaj Ön Değerleri>Filtreler ekranına "Özel Kod" alanı eklenmesi sağlanmıştır. Özel kod alanı çalışma tarihine göre tarihçede varsa tarihçedeki değer yoksa sicil kartındaki değer kullanılacaktır.

3.Muhtasar beyannamesi vergi bildirimleri raporunda SGK muaf/istisna sayısının doğru gösterilmesi talebi

Muhtasar Beyannamesi Vergi Bildirimleri raporunda yer alan SGK muaf/istisna sayısının doğru gösterilmesi sağlanmıştır.

4.Nakdi ve ayni yemek yardımının yeni düzenlemelere göre güncellenmesi talebi

Ayni ve nakdi yemek yardımının yeni düzenlemelere göre hesaplanması sağlanmıştır.

5.Ayni yemek yardımı gelir vergisi istisnasının günlük kdv dahil 55,08 TL olarak hesaplanması talebi

Ayni yemek yardımı gelir vergisi istisnasının kdv dahil olarak hesaplanması sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1.Ay içerisinde iş yeri değişikliği olan sicilde bir önceki aydan devreden sgk matrahı olduğu durumda oluşan ikinci puantajda matrahın doğru hesaplanması talebi

Ay içerisinde iş yeri değişikliği olan sicilde bir önceki aydan devreden sgk matrahı olduğu durumda oluşan ikinci puantajda matrahın doğru hesaplanması sağlanmıştır.

2.Sicil kartında proje kodu değiştirildiğinde personelin sicil tarihçesinde proje kodu alanında proje konunun görüntülenmesi talebi

Sicil kartında proje kodu değiştirildiğinde personelin sicil tarihçesinde proje kodu alanında proje konunun görüntülenmesi sağlanmıştır.

3.Kurum Çalışma Parametresi listesinde pasif olan kayıtların excel aktarımda gelmemesi talebi

Kurum Çalışma Parametresi listesinde pasif olan kayıtların excel aktarımda gelmemesi sağlanmıştır.

4.Fazla mesai saati 0,01 saatten az olması durumunda tahakkuk toplamları raporuna yansıması talebi

Fazla mesai saati 0,01 saatten az olması durumunda fazla mesai tutarının tahakkuk toplamları raporuna yansıması sağlanmıştır.

5.Excel'e puantaj bilgi aktarımının çalışma tarihinde geçerli olan işyerine göre aktarılması talebi

Excel'e puantaj bilgi aktarımının çalışma tarihinde geçerli olan işyerine göre aktarılması sağlanmıştır.

6.İşten çıkış kayıtlarında işlem tarihi ve işten çıkış tarihi farklı tarihlerde ise ve işlem tarihinde personelin puantajı yoksa Sgk işten çıkış bildirgesinde ay bilgisinin doğru gelmesi talebi

İşten çıkış kayıtlarında işlem tarihi ve işten çıkış tarihi farklı ayları kapsayacak şekilde ise ve personelin işlem tarihinde puantajı yoksa, Sgk işten ayrılış bildirgesinde ay bilgisinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

7.Ayın son günü izin kaydı olan sicilin puantajına izin aktarım işlemi yapıldığında izin kaydında bordro durumunun doğru gösterilmesi talebi

Ayın son günü izin kaydı olan sicilin puantajına izin aktarım işlemi yapıldığında izin kaydında bordro durumunun uygulandı olması sağlanmıştır.

8.İhbar tazminatı rapor tasarımına standart alan listesindeki "Ek Yardımlar(Yıllık)" alanı eklenerek rapor alınabilmesi talebi

İşten çıkış kayıtları>F9 menü >İhbar tazminatı raporu tasarımına standart alan listesindeki "Ek Yardımlar(Yıllık)" alanı eklendiğinde raporun alınabilmesi sağlanmıştır.

9.İzin planlama kaydı üret işleminde detaylı filtrenin çalışması talebi

İzin planlama kaydı üret işleminde sicil numarası filtresinde detaylı filtre ile izin planı eklenmesi sağlanmıştır.

10.Aile bireyinin engellilik derecesinin değişmesi durumunda puantaj içerisinde hesaplanan engellilik indiriminin doğru gösterilmesi talebi

Aile bireyinin engellilik derecesinin değişmesi durumunda puantaj içerisinde hesaplanan engellilik indiriminin doğru gösterilmesi sağlanmıştır.

11.31 çeken aylarda ay içerisinde 1' er günlük iki izin kaydı girildiğinde, puantaj kartına izin aktarımı işleminde çalışma gününden doğru düşülmesi talebi

Bordro parametrelerinde yer alan "SGK eksik gün hesaplama şekli" ve "Günlük brüt ücret hesaplama şekli" parametreleri 'Ayın gün sayısı üzerinden' seçili olduğu durumda izin aktarım işleminde ücretsiz izin sürelerinin puantaj doğru bir şekilde aktarılması sağlanmıştır.

12.Sicil kartında öğrenim durumu seçilip kaydedildiğinde işe giriş bildirgesi xml' inde "öğrenim kodu" alanının doğru gösterilmesi talebi

Sicil kartında öğrenim durumu seçilip kaydedildiğinde işe giriş bildirgesi xml' inde "öğrenim kodu" alanının doğru gösterilmesi sağlanmıştır.

13.Çalışma alanı işlem yetkileri F9 menüdeki yetki ver(incele) özelliğinin çalışması talebi

Bordro SYS'de kullanıcılar>çalışma alanları>işlem yetkileri F9 menüdeki "yetki ver(incele)" seçeneğinin doğru çalışması sağlanmıştır.

14.Personel Listesi raporunda işten ayrılan personellerin listelenmesi talebi

Personel Listesi raporunda işten ayrılan personellerin listelenmesi sağlanmıştır.

15.Net ücret alan personelin toplu sözleşme farkı puantajındaki brüt ücret ile APHB de toplam hak edilen ücretin doğru gösterilmesi talebi

Toplu Sözleşme Fark Puantajlarında SGK Matrahlarında düzenleme yapılmış ve toplam hak edilen ücretin doğru olarak gösterilmesi sağlanmıştır.

16.Yemek yardımı için toplu sözleşme farkı hesaplatıldığında oluşan fark puantajında sgk yemek yardımı istisnasının hesaplanmaması talebi

'Toplu Sözleşme Farklarında SGK Primi Hesaplama' bordro parametresi 'Fark Puantajının Oluşturulduğu Tarihe göre Hesaplansın' seçildiğinde sosyal yardımların SGK, GV ve DV istisnalarının fark puantajında hesaplanmaması sağlanmıştır.

17.Aynı dönem içerisinde birden fazla puantaj kartı oluşturulmasının engellenmesi talebi

Ara dönem, işten çıkış/giriş, işyeri değişikliği olmadığı durumlarda aynı dönem içerisinde birden fazla puantaj kartı eklenmesi engellenmiştir.

 

Logo CRM için yeni sürüm

Sürüm yayınlanma tarihi | 23 Ocak 2023

Logo Yazılım olarak siz değerli müşterilerimize maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo CRM için geliştirdiğimiz 2.40.00 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.

Sürümde Yer Alan Yenilikler

1.ERP Aktarım Tipli Otomatik Görev | Tiger | Cari | Crm > Erp yönünde aktarımın sağlanması

ERP Aktarım tipli otomatik görev için; cari bilgilerinin Logo CRM' den Tiger ERP yönüne aktarılması sağlanmıştır. Aktarım yönü CRM>ERP' olarak belirlenir.

2.E-posta tipi SMTP (Modern) kimlik doğrulamanın desteklenmesi

E-posta tipi SMTP (Modern) kimlik doğrulamanın desteklenmesi sağlanmıştır.

3.Otomatik görevler üzerinden gönderilen raporlarda Model Editor ile eklenen alanlar için veri gösterilmemektedir.

Otomatik görevler üzerinden gönderilen raporlarda Model Editor ile eklenen alanlar için verilerin gösterilmesi sağlandı.

CRM Uygulama Kontrol aracı içerisinden Model kontrolü > model eşitleme işlemi yapılması önerilir.

4.Bağlı olan entegrasyon setine göre kayıtların anlık olarak filtrelenmesi talep edilmektedir.

Bağlı olan entegrasyon setine göre kayıtların anlık olarak filtrelenmesi sağlandı.

5.Admin olmayan kullanıcılarda Kanban görünümün kullanılabilmesi talep edilmektedir.

Admin olmayan kullanıcılarda Kanban görünümünün kullanılabilmesi sağlandı.

6.Kanban | Teklif listesinin varsayılan filtreli olarak gelmesi desteği

Kanban | Teklif listesinin varsayılan filtreli olarak gelmesi sağlandı.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1.Ekstra alanlar çoklu seçim veri giriş türlerinde texts alanına yazılan metinler, Logo CRM giriş dil bilgisi ingilizceye çevrildiğinde gelmemektedir

Ekstra alanlar çoklu seçim veri giriş türlerinde texts alanına yazılan metinler, Logo CRM giriş dil bilgisi ingilizceye çevrildiğinde ingilizce gelmesi sağlandı.

2.CRM uygulama kontrol aracı üzerinden versiyon güncelleme yapıldığında güncel versiyon indirilemiyor.

CRM uygulama kontrol aracı üzerinden versiyon güncelleme yapıldığında güncel versiyonun indirilmesi sağlanmıştır.

3.j-Platform teklif ürün satırında E ikonu altındaki Erp ürün bilgisine tıklandığında 'Invalid object name EI_Product_Fields' hatası alınmaktadır.

j-Platform teklif ürün satırında E ikonu altındaki Erp ürün bilgisine tıklandığında ERP detaylı bilgi ekranının açılması sağlanmıştır.

4.E-posta dinleme otomatik görev işleminde gelen e-posta üzerinden destek kaydı oluşturulduğunda, durum alanına boş durum kaydı oluşmakta ve durum kaydı atanmaktadır.

E-posta dinleme otomatik görev işleminde gelen e-posta üzerinden destek kaydı oluşturulduğunda ön değer durum bilgisini okuması sağlanmıştır.

5.Sistem Tercihleri | 16.parametre 'Satış temsilcisi Combobox'ları' Logo CRM Mobil uygulamasında çalışmamaktadır.

Sistem Tercihleri | 16.parametre 'Satış temsilcisi Combobox'ları' Logo CRM Mobil uygulamasında çalışması sağlanmıştır.

6.Teklif onay kurallarında "Form Hazırlandıktan Sonra" zamanlama tipine ait kural tanımlandıktan sonra "Onay Bekliyor" durumuna düşmemektedir

Teklif onay kurallarında "Form Hazırlandıktan Sonra" zamanlama tipine ait kural tanımlandıktan sonra "Onay Bekliyor" durumuna düşmesi sağlanmıştır.

7.Özet Bilgiler ekranına eklenen liste görünüm (listview) görüntülenirken satırlarda otomatik olarak renklendirme yapılmaktadır.

Özet Bilgiler ekranına eklenen liste görünüm (listview) görüntülenirken satırlarda otomatik olarak renklendirme yapılmaması sağlandı.

8.Telefon numarası eklenirken alan kodu boş bırakıldığında 'Ülke Kodu' bilgisinden sonra parantez kapatma işareti gelmektedir.

Telefon numarası eklenirken alan kodu boş bırakıldığında 'Ülke Kodu' bilgisinden sonra parantez işaretinin kalmaması sağlandı.

9.Hatırlatmalar menüsünde yeni eklenen hatırlatıcının durumu tamamlandı olarak gelmekte ve uyarı vermemektedir.

Hatırlatmalar menüsünde yeni eklenen hatırlatıcının durumunun direk tamamlandı olarak gelmemesi sağlandı.

10.Bağlı olan entegrasyon setinde "ERPProducts non-persistent property" uyarısı vermektedir.

Bağlı olan entegrasyon setinde "ERPProducts non-persistent property" uyarısının alınmaması sağlandı.

MT_Product_Listview Criteria alan bilgisi içerisine [ERPProducts][[SetOid] = CurrentIntegrationSet()] eklendiğinde "non-persistent property" uyarı sorunu giderilmiştir.

11.Cari hesap ekstresi farklı dosya formatları ile dışarı aktarılmak istendiğinde uyarı alınmaktadır.

Cari hesap ekstresi farklı dosya formatları ile dışarı aktarılmak istendiğinde uyarı alınmadan ekstrenin alınabilmesi sağlandı.

Cari hesap ekstresini görüntülemek için Logo CRM firmalar menüsü açılır işlemler > ERP > ERP firmasının cari hesap ekstresi tıklanır.

 

Logo j-HR için yeni sürüm

Sürüm yayınlanma tarihi | 23 Ocak 2023

Logo Yazılım olarak siz değerli müşterilerimize maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo j-HR için geliştirdiğimiz 3.13 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.

Sürümde Yer Alan Yenilikler

1.Sicil bazlı ödeme/kesinti bilgilerinin Excel' den aktarılabilmesi talebi

Personel Yönetimi>İşlemler altına "Excel'den Ödeme/Kesinti Bilgileri Aktarımı" işlemi exceline "Personel Kod" alanı eklenmesi sağlanmıştır.

2.Personel kartı çalışma şekli yarı zamanlı (süreli) seçildiğinde de puantaj kartına eksik çalışma nedeninin otomatik gelmesi talebi

Personel kartı - Çalışma bilgileri - çalışma şekli yarı zamanlı(süreli) seçildiğinde puantaj kartına eksik çalışma neden 06 kısmi istihdam olarak gelmesi sağlanmıştır.

3.SGK işten çıkış bildirgesi hizmet bilgilerinde ay bilgisinin artan sıraya göre yazılması talebi

SGK işten çıkış bildirgesi hizmet bilgilerinde ay bilgisi artan sıraya göre yazılması sağlanmıştır.

4.Muhasebe Bağlantı Kodları tanımlamasında maaş türü normal seçildiğinde bordro türü hepsi seçeneğinin eklenmesi talebi

Muhasebe bağlantı grubu tanımlamalarında maaş türü normal seçimi yapıldığında bordro türü bilgisinde "tümü" seçimiyle işlem yapılması sağlanmıştır.

5.İzin Onay Süreçleri>Pozisyon Kodu Çoklu seçiminde 60 karakter sınırının kaldırılması talebi

İzin Onay Süreçleri>Pozisyon Kodu Çoklu seçiminde 60 karakter sınırının kaldırılması sağlanmıştır.

6.Askerlik ve doğum borçlanmasına ilişkin tanımlamaların yapılması

Askerlik ve doğum borçlanması ile ilgili tanım ve hesaplamaların yapılması sağlanmıştır.

Askerlik- Doğum borçlanması adında yeni bir borç tipi eklenmiştir. Borç tipine bağlı borç kayıtları puantaj kartları üzerinden aktarılabilir. Toplu aktarım dönem bilgileri üzerinden ''borç geri ödeme aktarımı'' seçeneği ile aktarılır. İşlem '' net istihkak aşılıyorsa'' parametresi ''net istihkak kadarı kesilecek'' seçeneği ile yapılmalıdır.

7.Excel ile teşviklerin aktarımı

Personel Yönetimi - İşlemler menüsü altına ''Teşvik Aktarımı'' ekranı eklenmiştir. Bununla birlikte Aylık Prim ve Hizmet Belgesi oluşturma ekranı içerisinde çıktı türü filtresine ''Excel Dosyasına (Teşvik)'' seçeneği eklenmiştir. Excel aktarımı ile personellerin tabii olduğu teşviklerin (indirim kanunu) değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

8.Fazla mesai talep limitinde "Hafta Sonu Fazla Mesai" süresinin ayrı olarak tanımlanabilmesi talebi

Fazla mesai talep limitinde "Hafta Sonu Fazla Mesai Süresi" ayrı olarak tanımlama yapılması, belirlenen parametreye göre çalışması sağlanmıştır.

9.LDAP kullanıcı şifresi ile bordro zarfı ve raporlar açılabilmeli

10.Tahakkuk Toplamları raporunda borç kesintilerinin kalem bazında gösterilmesi talebi

Tahakkuk Toplamları raporunda borç kesintileri ‘’İcra’’ ve ‘’Nafaka’’ kesintilerinin kalem bazında rapora gelmesi sağlanmıştır.

11.Kurumsal portal>Yetki grubu>Personel Talepleri ekranı için filtre eklenerek parametreye göre pozisyonların gelmesi talebi

Kurumsal portal>Yetki grubu>Personel Talepleri ekranı için filtre eklenerek parametreye göre pozisyonların gelmesi sağlanmıştır.

12.Tiger muhasebe entegrasyonu yapıldığında Tiger tarafında oluşan fiş numarasının gösterilmesi ve aynı fişin tekrardan oluşturulabilmesi talebi

Muhasebe Fişleri ekranına "Entegrasyon Fiş No" alanı eklenmiştir.. Muhasebe fişi "Netsis ERP'ye Aktar" ya da "Tiger ERP'ye Aktar" işlemleri ile netsis ya da tiger'a aktarıldığında karşı tarafta oluşan fişin numarası "Entegrasyon Fiş No" alanında gösterilmesi sağlanmıştır.

13.Ücret Senaryosu>Personel Filtre ekranına personel statüsü, ünvan, pozisyon grubu alanlarının eklenmesi talebi

Ücret Senaryosu içerisinde yer alan Senaryo Personel Listesi'nde listelenecek personellerin belirlendiği filtre ekranına personel statüsü, ünvanı ve pozisyon grubu filtreleri eklenmiştir.

14.Onayda bekliyor durumunda olan izin talebi, durum değiştir ile onaylandığında onayda bekliyor bilgisinin de güncellenmesi talebi

İzin talebi onay tanımında birden fazla onaylayıcı olması durumunda, izni henüz onaylamayan kişiler varken ik yöneticisi olan kullanıcı sağ tuş durumunu değiştir ile onaylandı statüsüne çektiğinde iznin durumunun güncellenmesi sağlanmıştır.

15.Excel'den puantaja veri aktarımı ile "İlave Edilecek Asgari Ücret Vergi Matrahının" da aktarılabilmesi talebi

Excel'den puantaja veri aktarımı ile "İlave Edilecek Asgari Ücret Vergi Matrahının" da aktarılabilmesi sağlanmıştır.

16.Kariyer Yönetimi>Tanımlar>İş Aileleri Yeterlilik Çizelgesi>Öğrenim sekmesine "öğrenim türü" kolonunun eklenmesi talebi

Kariyer Yönetimi>Tanımlar>İş Aileleri Yeterlilik Çizelgesi>Öğrenim sekmesine "öğrenim türü" kolonunun eklenmesi sağlanmıştır.

17.Çalışan Portalı>Yetki Grubu>İşlem Yetkileri>Detay Filtrede Özel Kod yetkisinin verilebilmesi talebi

Çalışan Portalı>Yetki Grubu>İşlem Yetkileri>Detay Filtrede Özel Kod alanı eklenerek, yetki verilebilmesi sağlanmıştır.

18.Bordro zarfının zaman damgalı gönderilebilmesi talebi

Bordro zarfının zaman damgalı gönderilebilmesi sağlanmıştır.

19.Personel kartı>F9 Menü>İlişkili Kayıtlar>Eğitim Bilgisi eklenirken eğitim katılım alanına "Atandı" seçeneğinin eklenmesi talebi

Personel kartı>F9 Menü>İlişkili Kayıtlar>Eğitim Bilgisi eklenirken eğitim katılım alanına "Atandı" seçeneğinin eklenmesi sağlanmıştır.

20.Birden fazla ayı ve yılı kapsayan "SGK Raporlu İzin" girildiğinde izin hak ediş tarihi ve kıdem süresinin ötelenmesi talebi

Birden fazla ayı ve yılı kapsayan "SGK Raporlu İzin" girildiğinde izin hak ediş tarihi ve kıdem süresinin ötelenmesi sağlanmıştır.

21.Nakdi ve ayni yemek yardımının yeni düzenlemelere göre güncellenmesi talebiın yeni düzenlemelere göre hesaplanması sağlanmıştır.

22.Fiili hizmete tabi bir çalışanın aynı ay içinde birden fazla fiili hizmet belge türü ile çalışması ve MPHB'de gösterilmesi

Fiili hizmete tabi bir çalışanın aynı ay içinde birden fazla fiili hizmet belge türü ile çalışması ve muhtasar prim hizmet belgesinde çoklu olarak gösterilmesi sağlanmıştır.

Ücret parametrelerinde birden fazla fiili hizmet mesai tanımlanmalıdır. Tanımlanan bu mesailer için Kurum Ücret parametrelerinde "fiili hizmete tabi" seçeneği işaretlendiğinde yeni açılır bir liste gelecek ve ilgili mesainin hangi belge türüne tabi olduğu seçilecektir. Bu işlemin tanımlı tüm fiili hizmet mesaileri için ayrı ayrı yapılması gerekmektedir. Puantaj kartlarında her bir fiili hizmet için gün girilmeli ve hesaplatılarak kaydedilmelidir. Böylelikle Muhtasar Prim Hizmet Belgesinde her bir belge türüne göre satır oluşacaktır.

23.Sistem Ayarları>Tanımlar>Genel>E-posta tanımları'ndaki değişkenlerin açıklama bilgileri ile listelemesi talebi

Sistem Ayarları>Tanımlar>Genel>E-posta tanımları'ndaki değişkenlerin açıklama bilgileri ile listelenmesi sağlanmıştır.

24.Personelin vardiya bilgisinin portalda görüntülenmesi talebi

Personelin ve Ekibinin vardiya bilgisinin portalda görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

25.Organizasyon Şeması'nda yer alan "Pozisyonlar" seçeneğinin, Organizasyon Yönetimi>Tanımlar menü başlığı altına eklenmesi talebi

Pozisyonlar ekranının Organizasyon Yönetimi>Tanımlar altına eklenmesi sağlanmıştır.

26.Personel bilgilerini gösteren standart pano tasarımı talebi

Panolar başlığı altına izin, kıdem, yaş, nesil, çalışan sayısı, öğrenim durumu ve işten ayrılma nedenlerini içeren "Personel Bilgileri" grafik gösterimleri eklenmiştir. Admin kullanıcı ile eklenen bileşenlerin grafik türü, sıralama ve filtreleme seçeneklerinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

27.Ayni yemek yardımı gelir vergisi istisnasının günlük kdv dahil olarak hesaplanması talebi

Kurum Ücret Parametrelerinde ‘Kdv dahil GV istisnası’ adında yeni bir alan tanımlanmış, bu alan işaretli olduğunda GV ve DV istisna tutarının %8 kdv dahil tutardan hesaplanması sağlanmıştır.

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

1.Bordro zarfı raporunda hazinece karşılanacak tutar değişkeninin çalışması talebi

Bordro Zarfı'nda 4787 "Hazinece Karşılanacak Tutar" değişkeni için değer getirmesi ve 4787 "Hazinece Karşılanacak Tutar" değişkeni eklenmesi sağlanmıştır.

2.Performans kayıtlarının ara dönem ve ana dönem olarak listelenebilmesi talebi

Performans Dönem Tanımları - Filtreler ekranına "Dönem Tipi : Hepsi - Ana Dönem - Ara Dönem" filtresinin eklenmesi sağlanmıştır.

3."portalda zaman girilemesin" parametresi işaretli olduğunda izin talebinde saat bilgisi alanının gelmemesi talebi

İzin tanımında "portalda zaman girilemesin" seçeneği işaretli olmasına rağmen portaldan girilen izin talebine değiştir ile girildiğinde saat bilgisinin pasif gelmesi sağlanmıştır.

4.Portalda toplam izin hakkının bir sonraki yıl için doğru değeri getirmesi talebi

Çalışan portalında İzin Giriş ekranında "Toplam İzin Hakkı" verilerinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

5.Tahakkuk toplamları raporu çıktı türü yazıcı olarak alındığında ve sayfaya sığdır işaretlendiğinde raporun düzgün çıkması talebi

Tahakkuk toplamları raporu çıktı türü yazıcı olarak alındığında ve sayfaya sığdır işaretlendiğinde rapordaki kaymalar engellenmiş ve düzgün çıkması sağlanmıştır.

6.Banka ödeme emri excel'i oluşturma ekranında satır başlangıç no alanı eklenmesi talebi

Banka ödeme emri excel'i oluşturma ekranında satır başlangıç no alanı eklenmesi sağlanmıştır.

7.Personel listesi raporunda giyim adedi alanının excel'de doğru değer getirmesi talebi

Personel listesi raporunda giyim adedi alanının excel'de doğru değer getirmesi sağlanmıştır.

8.Zaman Yönetimi>Raporlar>İzin Hareketleri>Bordro Uygulama Tarihi filtresinin çalışması talebi

Zaman Yönetimi>Raporlar>İzin Hareketleri>Bordro Uygulama Tarihi filtresinin çalışması sağlanmıştır.

9.Ücret yönetimi>Raporlar>Banka ödeme ek kesinti değişken sıra numarasının değer getirmesi talebi

Ücret yönetimi>Raporlar>Banka ödeme ek kesinti değişken sıra numarasının değer getirmesi sağlanmıştır.

10.Ücret parametre tanımı ekranında "ücret parametresi" alanında çoklu seçim yapılabilmesi talebi

PDKS Yönetimi>Tanımlar>Ücret Parametre Tanımları ekranında Ücret Parametre Tanımları içerisinde bulunan ekrana çoklu seçim özelliğinin eklenmesi sağlanmıştır.

11.Tahakkuk Listesi raporu alındığında "Bordro Ayı" alanının dolu gelmesi talebi

Tahakkuk Listesi raporuna "Bordro Satır" değişken eklenmesi sağlanmıştır.

12.İzin bilgileri>Listele yetki tipi için filtre verildiğinde çalışan portalına olması gereken kişiler yansıması talebi

Portal yetkilerinde tüm çalışanlar işaretli ve izin bilgileri\ listele yetki tipi için filtre verildiğinde çalışan portalına çalışanların gelmesi sağlanmıştır.

13.İşten çıkış talebinin mail olarak gönderilebilmesi talebi

İşten çıkış talebi onay tanımında bitiş tarihi varken onaylayıcı ve personele mail gönderilmesi sağlanmıştır.

14.Liste dışı eğitim taleplerinin durumu onaylandı olarak değiştirilebilmesi talebi

Liste dışı eğitim taleplerinin durumu onaylandı olarak değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

15.Eğitim yönetimi>İşlemler menüsünde "Enocta veri aktarımı" işleminin görünmesi talebi

Eğitim yönetimi>İşlemler menüsünde "Enocta veri aktarımı" işleminin görünmesi sağlanmıştır.

16.Personel listesi raporunda kurum filtresi verildiğinde işten çıkışı yapılan çalışanların listelenmesi talebi

İşten çıkış tarih aralığı, statüsü işten ayrılanlar ve kurum filtresi verildiğinde kurum farketmeksizin o tarih aralığında işten çıkan sicillerin listelenmesi sağlanmıştır.

17.Ekibimin İzin Bilgileri>Talep Oluştur alanının durumu gizli olduğunda, "talep oluştur" butonunun gözükmemesi talebi

Kurumsal Portal Yetki Grubu>Form Yetkileri>İzin Yönetimi>Ekibimin İzin Bilgileri>Talep Oluştur alanının durumu gizli yapıldığında portal de ilgili butonun gelmemesi sağlanmıştır.

18.Personel Yönetimi>İşlemler>Toplu Mesaj Gönderimi işlemi sonucu e-posta gönderiminin sağlanması talebi

Personel Yönetimi>İşlemler>Toplu Mesaj Gönderimi işlemi sonucu e-posta gönderimi sağlanmıştır.

19.Ay içerisinde işe geri alınan personelin ikinci puantajına ait hak edilen ücret bilgisinin MPHB' ne doğru yansıması talebi

Ay içerisinde işe geri alınan personel için Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde hak edilen ücret bilgisinin doğru yansıması sağlanmıştır.

20.Öneri listesi raporunda "içerik" değişkeninin doğru değer getirmesi talebi

Öneri listesi raporunda "içerik" değişkeninin doğru değer getirmesi sağlanmıştır.

21.Çalışan Portalı>Performans Değerlendirme>Performans Sonucu ekranında "Hedef ve Yetkinlik Sonuçları" nın otomatik görüntülenmesi talebi

Performans Değerlendirme>Performans Sonucu ekranında "Hedef ve Yetkinlik" sonuçlarının aynı anda gelmesi sağlanmıştır.

22.Yüzdelik oran tipinde hedef değerlendirmesi yapılabilmesi talebi

Yüzdelik oran tipinde hedef değerlendirmesi yapılabilmesi sağlanmıştır.

23.Personel yönetimi>İşlemler>Aylık işgücü çizelgesi oluşturma işleminde işten çıkan personelin tamamının rapora yansıması talebi

Personel yönetimi>İşlemler>Aylık işgücü çizelgesi oluşturma işleminde işten çıkan personelin tamamının rapora yansıması sağlanmıştır.

24.Performans kaydı satırlarındaki, değerlendirici tipi ve değerlendiren bilgisinin personel kartı>çalışma bilgileri>performans değerlendiricilerine göre oluşması talebi

Performans Kaydı Üretme/Güncelleme işlemi ile oluşturulan yada güncellenen Performans kaydı satırlarında ki değerlendirici bilgisinin personel kartı üzerinden tanımlanan 'Performans Değerlendiricileri' ne göre oluşması sağlanmıştır.

25.Oracle veri tabanında toplu puantaj oluşturma işlemi sonrası oluşan log bilgisinde değişen kayıt bilgisinin doğru listelenmesi talebi

Oracle veri tabanında toplu puantaj oluşturma işlemi sonrası oluşan log bilgisinde değişen kayıt bilgisinin doğru listelenmesi sağlanmıştır.

26.Eksik gün nedeni girilen puantajda eksik gün sayısı değiştiğinde, "Eksik çalışma nedeni girilmelidir" uyarısının engellenmesi talebi

Eksik gün nedeni girilen puantajda eksik gün sayısı değiştiğinde, "Eksik çalışma nedeni girilmelidir" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

27.Eğitim yeri ve eğitmen tanımlarının Excel'den aktarılabilmesi talebi

Eğitim yeri ve eğitmen tanımlarının excel ile içeri aktarılabilmesi sağlanmıştır.

28.Performans Yönetimi>Performans Öndeğer Tanımları ekranında değerlendirici tipi "ekibi" olarak seçildiğinde, ekipdeki personellerin değerlendirici olarak performans kaydına gelmesi talebi

Personel Kartı üzerinde Performans Değerlendiricileri kayıtlı olan personellerde Performans Kartı Üretme/Güncelleme işlemi Filtre ekranında "Adete" göre seçili ise; Ön değerde seçilen "Değerlendirici Tipi" Personel kartı içerisinde var ise sadece o personeli getirmesi sağlanmıştır

Personel Kartı üzerinde Performans Değerlendiricileri kayıtlı olan personellerde Performans Kartı Üretme/Güncelleme işlemi Filtre ekranında "Performans Değerlendiisine Göre" seçili ise;

Personel Kartı üzerinde Performans Değerlendiricileri kayıtlı olan personellerini getirmesi sağlanmıştır.

29.Tiger entegrasyonu>Sına işleminin çalışması talebi

Tiger Enterprise ürünü ile rest servis üzerinden kurulan bağlantıda düzenleme yapılarak işlemin çalışması sağlanmıştır.

30.Deneme süresi tamamlanan personele, onayla/reddet işlemi sonrasında e-posta gönderilmesi talebi

Deneme süresi tamamlanan personele, onayla/reddet işlemi sonrasında e-posta gönderilmesi sağlanmıştır.

31.Birden fazla Kurum/İşyeri tanımlaması var ise Personel kartı>Çalışma bilgileri>Detay ekranında deneme süresi bilgilerinin pasif gelmesi talebi

Birden fazla Kurum/İşyeri tanımlaması var ise personel kartı, çalışma bilgileri detay ekranında deneme süresi bilgileri ekranının aktif gelmemesi sağlanmıştır.

32.Harcırah tipi "masraf formu" olarak girilen harcırah kaydının, yazdır seçeneği ile alındığında "Personel masraf formu" olarak alınabilmesi talebi

Çalışan portalında harcırah tipi "masraf formu" olarak girilen harcırah kaydı , yazdır seçeneği ile alındığında "Personel masraf formu" olarak çıktısının alınması sağlanmıştır.

33.Net ücret alan çalışanların son puantajlarında eksik çalışması olması durumunda Kıdem-İhbar hesaplarında kullanılan günlük brüt ücretin doğru getirilmesi talebi

Net ücret alan çalışanların son puantajlarında eksik çalışması olması durumunda Kıdem-İhbar hesaplarında kullanılan günlük brüt ücretin doğru getirilmesi sağlanmıştır.

34.Performans değerlendirmesinde yetkinlik kaydedildiğinde alınan uyarının engellenmesi talebi

Performans değerlendirmesinde yetkinlik puanı verilip kayıt edildiğinde işlem süresinin kısa sürmesi sağlanmıştır.

35.Tahakkuk toplamları>Gruplama ekranında "Kurum-İşyeri" seçildiğinde normal çalışan sayısınının doğru gelmesi talebi

Tahakkuk toplamları raporunda gruplama filtresi Kurum/işyeri seçilip çalıştırıldığında çalışan sayısının doğru gelmesi sağlanmıştır.

36.Faturalanmış masraf formunun silinmemesi talebi

Harcirah Kaydı "Onaylanmamış" ve "Faturalandı" olması durumunda kaydın silinmemesi sağlanmıştır.

37.İzin tanımındaki kurumsal portal doküman ekleme zorunluluğunun izin planında zorunlu olmaması talebi

İzin tanımındaki kurumsal portal doküman ekleme izin girişinde zorunlu iken aynı izin tipi ile izin planı oluşturulurken zorunlu olmaması sağlanmıştır.

38.Tahakkuk listesi raporunda performans iyileştirmesi yapılması talebi

Ücret Yönetimi>Raporlar>Tahakkuk Listesi raporunda performans iyileştirmesi yapılmıştır.

39.Banka ödeme emri raporu alımında performans performans iyileştirilmesi talebi

Ücret Yönetimi>Raporlar>Banka Ödeme Emri raporunda performans iyileştirmesi yapılmıştır.

40.Akdi tatili kapsayan izinler de izin süresinin doğru hesaplanması talebi

Akdi izni kapsayan tarih aralığında izin girildiğinde doğru hesaplanması sağlanmıştır.

41.Muhtasar beyanname vergi bildirimi raporu Excel dosyasına alındığında tutarların dolu gelmesi talebi

Muhtasar beyanname vergi bildirimi raporu Excel dosyasına alındığında tutar alanlarının değer getirmesi sağlanmıştır.

42.Netsis Erp muhasebe entegrasyonu ile fiş aktarımının sağlanması talebi

J-HR'dan Logo Netsis 3 programına muhasebe entegrasyonu ile fiş aktarımının yıl bilgisi ile doğru şekilde yapılması sağlanmıştır.

43.Çalışan portalına giriş yapılırken alınan uyarının engellenmesi talebi

Portala giriş yapılırken uyarı alınmaması sağlanmıştır.

44.Ay içinde değişen engellilik durumunda APHB' ye doğru değerlerin basılması talebi

Tek puantajı olması durumunda puantajda yer alan engellilik derecesinin, ara dönem ve birden fazla puantajı varsa yüksek olan engellilik derecesinin APHB'ye basılması sağlanmıştır.

45.Muhtasar beyannamede boş gelmesi gereken alanların düzeltilmesi talebi

Aylık Prim ve Hizmet belgesinde sıfır olarak gelen alanlarda değerlerin boş olarak gelmesi sağlanmıştır.

46.Muhtasar beyannamede hak edilen ücret alanının doğru gelmesi talebi

Aynı ay içerisinde işyeri değişikliği ve ücret değişikliği kaydı bulunan çalışan ücret bilgisinin Muhtasar Beyannamesine yansıması sağlanmıştır.

47.Çalışan portalı bordro zarfı al işleminde alınan uyarının engellenmesi talebi

Çalışan portalı yönlendirmesi "logo" adını içerdiğinde; bordro zarfı al işleminde alınan uyarı düzenlenmiştir.

48.Ay içerisinde işyeri değişikliğinde analiz boyutlarının muhasebe fişine doğru gelmesi talebi

Ay içerisinde işyeri değişikliği olan personelin "Bordro Tahakkuklarını Muhasebeleştir" işlemi sonucunda gelen fiş içeirisine Analiz Boyutları alınana biriminin doğru gelmesi sağlanmıştır.

49.Çalışan portalında devreden ve kalan izin hakkı alanlarının doğru listelenmesi talebi

Çalışan portalında devreden ve kalan izin günleri alanlarında verinin doğru gelmesi sağlanmıştır.

50.Eş zamanlı puantaj hesaplamalarında kilit oluşmasının engellenmesi talebimiştir.

51.Puantaja fazla mesai aktarımı yapıldığında "Fazla Mesai Talepleri Toplamı Süresi" alanının doğru aktarılması talebi

Dönem üzerinden "Fazla Mesai Aktarımı" yapıldığında "Ödendi" "Fazla Mesai Aktarımı İptal" edildiğinde "Onaylandı" durumuna geri gelmesi sağlanarak, puantaja doğru verini gelmesi sağlanmıştır.

52.PDKS den puantaja veri aktarımının yapılabilmesi talebi

PDKS' den puantaja veri aktarımı sorasında puantaj kartında gün bilgilerinin aktarımı sağlanmıştır.

53.3.11.8.4 ve sonrası sürümler için Asgari ücret indirimi hesaplamasının düzenlenmesi talebi

3.11.8.4 ve sonrası versiyonlarda oluşturulan puantajlar için dönem üzerinden hesaplama işlemi çalıştırılarak veya puantaj kartı üzerinden yeniden hesaplama yapılarak ilgili puantaja ait kümülatif AÜ matrahının düzenlenmesi sağlanmıştır.

Versiyon geçiş yapıldıktan sonra oluşturulacak ilk puantaj için PNTBALANCES tablosundaki BALN_MINWAGEBASE_YTD kolonundaki değer BALN_MINWAGEBASE_YTDFORPOINT kolonuna eklenerek hesaplanacaktır.

54.Vakıf personeli SGK tavan artışı ve vakıf karşılığı verilen primin doğru hesaplanması talebi

Vakıf personeli için vakıf karşılığı şeklinde verilen primin doğru hesaplanması sağlanmıştır.

55.Tahakkuk listesi raporu standart tasarımına kullanıcı tarafından eklenen standart değişkenlerin doğru çalışması talebi

Tahakkuk listesi raporu standart tasarımına kullanıcı tarafından eklenen standart değişkenlerin doğru çalışması sağlanmıştır.

56.Ücret senaryoları yönetim modülünde "Hesapla" işleminde performans iyileştirmesi talebi

Ücret senaryoları yönetim modülünde "Hesapla" işleminde performans iyileştirmesi yapılmıştır.

57.Devreden sgk matrahı olan ve 30 günden az puantajı olan çalışanlarda devreden sgk prim farkının doğru hesaplanması talebi

Devreden sgk matrahı olan ve 30 günden az puantajı olan çalışanlarda devreden sgk prim farkının doğru hesaplanması sağlanmıştır.

 

Logo Yazılım olarak siz değerli müşterilerimize maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

Bu bağlamda, Logo Bordro Plus için geliştirdiğimiz 4.81.02.00 ara sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte yapılan geliştirmeleri aşağıda yer alan dokümanda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.

Sürümde Yer Alan Yenilikler

1.Ayni yemek yardımı gelir vergisi istisnasının günlük kdv dahil 55,08 TL olarak hesaplanması talebi

Ayni yemek yardımı gelir vergisi istisnasının kdv dahil olarak hesaplanması sağlanmıştır.

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us

Offcanvas Menu