logo go 3 irsaliye destek

 • İhracat İşlemlerinde e-İrsaliye Zorunluluğu GİB e-İrslaiye Kılavuzunda Açıklanmıştır.

  e-İrsaliye Mükellefi olan firmalarca gerçekleştirilen mal ihracatı işlemlerinde sevkiyat başlamadan önce e-İrsaliye düzenlenmesi zorunludur.

  İhracat işleminde, alıcının uygulamaya kayıtlı bir kullanıcı olmaması nedeniyle, kılavuzun 8. maddesinde açıklanan şekilde e-İrsaliye düzenlenecek ve Gelir İdaresi Başkanlığı Sanal alıcı hesabına gönderilecektir. Malın yanında söz konusu e-İrsaliyenin kağıt çıktısı bulundurulacaktır.

 • e-Fatura ve e-Arşivde İrsaliye Yerine Geçer İbaresinin Kullanılması

  Logo Go3, Star3 ve Tiger 3 ürünlerinde e-fatura yada e-arşiv faturasında sağ tuş menüsünde yer alan e-fatura bilgileri / e-arşiv bilgileri ekranında bulunan "İrsailye Yerine Geçer" ibaresinin kullanılması ile ilgili olarak Gelirler İdaresi Başkanlığının yayınladığı e-İrsaliye Uygulama Kılavuzunda 15.4 Maddede açıklıklanmıştır. Bu kılavuza göre malın fatura ile sevk edilmesi sağlanmıştır.

  e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenlendiği ve İrsaliye Yerine Geçer ibaresi seçildiği durumlarda,

 • e-İrsaliye Mükelleflerinin Kağıt İrsaliye Düzenleyebilmesi Hakkında Bilgilendirme

  e-İrsaliye uygulamasına gönüllü yada zorunlu olarak dahil olan mükellefler sisteme dahil olduktan sonra bazı şartlarda kağıt irsaliye düzenleyebilirler. e-İrsaliye mükellefleflerinin hangi durumlarda kağıt irsaliye düzenleyebileceği Gelirler İdaresi Başkanlığının e-irsaliye uygulama kılavuzunda açıklanmıştır. Bu kılavuzun 15.5 Maddesinde açıklanan haller dışında kağıt irsaliye düzenlenemez.

 • Logo Go 3, Logo Tiger 3 ve Logo Tiger Enterprise programlarında irsaliyeler modülünde bulunan F işareti o irsaliyenin faturlaştırıldığı anlamına gelmektedir. Databaseden kaynaklanan sorunlar yada kullanıcı hatalarından dolayı bazı irsaliyelerin faturası olmadığı halde F işareti asılı kalabilmektedir. F işareti olduğu için bu irsaliyeler yeniden faturalaştırılamazlar. Databaseden yada kullanıcı hatasından kaynaklanan bu sorunu düzeltmek için SQL database içerisinde bulunan Logo tablolarından STFICHE tablosunda düzenleme yapmak gerekir. SQL sorgusu için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us