Logo Destek

Logo programlarında Faturalar program bölümünde;

 • Alım Faturaları
 • Satış Faturaları kaydedilir.

Yapılan alış ve satış işlemlerine ait bilgiler Dökümler ve Tablolar menüleri altında yer alan rapor seçenekleri ile seçilen rapor ünitesinden alınır. Satınalma ve satış işlemlerine ait faturalar Alım ve Satış Faturaları ile kaydedilir. Alım ve satış faturaları, Faturalar program bölümünde yer alır. Fatura kaydedilirken, müşteri bilgileri, ödemelerin durumu, satın alınan ya da satılan malların ambarlardaki durumu izlenir, malzeme seviye ve risk kontrolü yapılır. Faturalar cari hesap riskini etkiler ve cari hesap bakiyesini anında güncelleştirir. Bir veya birden fazla sipariş fişi irsaliyeye aktarılabildiği gibi siparişin yalnızca belirli bir kısmını teslim etmek mümkündür. Parçalı sipariş karşılama durumunda siparişin diğer kısmı raporlarla takip edilebilir. Birden fazla irsaliye faturaya aktarılabilir.

Tüm bu işlemler için Fatura menüsü ve alt menü seçenekleri kullanılır:

Dökümanı okumak ve PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...

Logo Go Plus, Logo Start, Logo Tiger Plus, Logo Tiger Enterprise ve Logo Guar yazılımlarında alım ya da satış işlemleri karşılığında cari hesaplardan çek/senet alınması ya da cari hesaplara çek/senet verilmesi, eldeki çek ve senetlerin cari hesaplara veya bankaya tahsile ya da teminata çıkış işlemleri ve durum değişiklikleri Çek ve Senet program bölümünde ilgili menü seçenekleri ile kaydedilir.

Tüm bu işlemler için Çek/Senet menüsü ve alt menü seçenekleri kullanılır:

Dökümanı okumak ve PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...

Bir firmanın faaliyetini sürdürmek için kullandığı gerekli eşyanın tümüne sabit kıymet (demirbaş) denir. Sabit kıymetlerin şirketin mal varlığı arasında gösterilmesi, KDV hesabının yapılması veya alınıp satılması diğer mallara göre farklılık gösterir. Bu yüzden de sabit kıymetlerin ayrıca takip edilmesi gerekir.

Firmaya sabit kıymet olarak alınan bir malın her yıl belli bir yüzdesi amortisman olarak ayrılır. Amortisman malın eskimesi, yıpranması ya da ömrünün azalması nedeniyle değerinin düşürülmesi olarak tanımlanabilir. Ancak bu uygulamanın yanı sıra piyasa koşullarının değişmesi ya da yüksek enflasyonun etkisiyle sabit kıymetin değeri artabilir. Bunun için de yasalar sabit kıymetler için amortisman uygulamasının yanı sıra yeniden değerleme uygulamasına da olanak tanımıştır. Yeniden değerleme oranları her yıl için Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilir.

Amortisman uygulaması normal amortisman ve azalan bakiyeler olmak üzere iki şekilde yapılır. Firmalar her iki yöntemde de sabit kıymetlerine yeniden değerleme yapabilirler. Her iki yöntemle de amortisman uygulanabilir ve yeniden değerleme yapılabilir.

Elde bulunan ya da satın alınan her sabit kıymet için bir malzeme kartı açılır. Sabit kıymete ait bilgiler kart üzerinden girilir. Sabit kıymetlere ait işlemler ise fiş satırlarında Sabit kıymet kaydı ile ilişkilendirilerek kaydedilir.

Tüm bu işlemler için Sabit Kıymetler menüsü ve alt menü seçenekleri kullanılır:

Dökümanı okumak ve PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...

Logo programlarının hepsi resmi muhasebe hesapları ile entegre olarak çalışabilmektedir. Muhasebe dışındaki program bölümlerinde yapılan işlemlerin muhasebe entegrasyonu Muhasebeleştirme seçeneği ile otomatik olarak yapılır. Özellikle günlük faaliyetleri yoğun işletmelerde işlemlerin muhasebeleştirilmesi son derece kolaylaşmakta ve zaman kaybının önüne geçilmektedir. Program bölümlerinde yapılan işlemlerin, muhasebeleştirme yapıldığında izleneceği hesaplar muhasebe bağlantı kodları verilerek belirlenir.

Muhasebeleştirme program bölümünde,

 • Muhasebeleştirme işleminde geçerli olacak Muhasebe bağlantı kodları kaydedilir,
 • Muhasebeleştirme işlemleri yapılır
 • Muhasebeleştirme raporu alınır.

Muhasebe bağlantı kodları,

 • kartlar üzerinden,
 • muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile olmak üzere iki ayrı yöntemle verilebilir.

Tüm bu işlemler için Muhasebe ve Muhasebeleştirme menüsü ve alt menü seçenekleri kullanılır:

Dökümanı okumak ve PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...

Logo Programlarında Alım-Satım tanımları program bölümünde ticari işlemlerde kullanılacak olan,

 • Ödeme ve tahsilat planları
 • Alış/Satış hizmet, indirim ve masraf tanımları
 • Malzeme/Hizmet alış ve satış fiyatları
 • Alış/Satış koşulları
 • Satış elemanları
 • Malzeme/Hizmet fiyat ayarlamaları
 • Malzeme/Hizmet KDV ayarlamaları kaydedilir.

Yapılan tanımlara ait raporlar alınır. Tüm bu işlemler için Alım-Satım Tanımları menü seçenekleri kullanılır.

Dökümanı okumak ve PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...

Logo Programlarında Diğer İşlemler bölümünde,

 • Birim Seti tanımları
 • Döviz Bilgileri
 • Özel kod ve yetki kodu tanımları
 • Programda yer alan özelliklerin firmaya göre geçerli olacak kullanım özellikleri
 • Sabit kıymet işlemlerinde kullanılacak yeniden değerleme oranları
 • Müstahsil Parametreleri
 • Tanımlı Malzeme Fişleri, Satış İrsaliyeleri, Alım İrsaliyeleri
 • Firmaya ait çalışma bilgileri

kaydedilir ve firmaya genel raporlar alınır. Tüm bu işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

Dökümanı okumak ve PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...

Logo Programları olan Logo Start, Logo Go Plus, Logo Tiger Plus, Logo Tiger Enterprise'da yer alan Raporlarım özelliği ile, programda sıklıkla kullanılan raporlar filtreleri , kullanılan tasarımları ile birlikte kaydedilerek tek bir ekranda listelenebilir. Böylelikle hızlı bir şekilde sık kullanılan raporlar listesine erişilerek, yeniden filtre tanımları yapılmasına gerek kalmadan, raporlar görüntülenebilir.

Raporlarım listesine kaydedilen raporlar, kullanıcı bazlı tutulur.

Bir raporun tanımlanan filtre değerleri ile birlikte Raporlarım menüsüne kaydedilebilemesi için, Rapor Filtre Ekranının sol alt köşesinde yer alan butona tıklanır. Kaydedilir ve firmaya genel raporlar alınır. Tüm bu işlemler için ilgili menü seçenekleri kullanılır.

Dökümanı okumak ve PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...

Logo Yazılımlarında Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsĐlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden olusmaktadır.

Tanımlar ve Uygulamalar :

Banka Hesap türlerine “Kredi Kartı Hesabı” ve “Dövizli Kredi Kartı Hesabı” eklenmistir. Bu hesaplar isletmede geçerli kredi kartlarının banka hesapları olmalıdır.

Kredi Kartı türündeki banka hesabı üzerinde F9 menüsünde bulunan “Geri Ödeme Planları”, kredi kartı slipleri sonucunda olusan bankadan yapılacak tahsilatların; tarihlerinin, banka tarafından kesilecek hizmet komisyonunun oranı ve puan uygulaması karsılığı (kredi kartı slibinde seçilmisse) banka tarafından yapılacak kesinti oranı tanımlanır.

Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler “Banka Geri Ödeme Hareketleri” raporunda izlenebilir.

Dökümanı okumak ve PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...

Logo Programları olan Logo GO Plus, Logo Tiger Plus ve Logo Tiger Enterprise ile birlikte, firma tanımlarının bir sihirbaz yardımı ile eklenebilmesi/değiştirilebilmesi özelliği kullanıma sunulmuştur. Sihirbaza, Sistem İşletmeni -> Yönetim menüsü altında yer alan Firma Tanımlama Sihirbazı seçeneği ile ulaşılır.

Sihirbaz penceresi açıldığında sırası ile sizden istenilen bilgiler ilgili alanlara girilmelidir.

Dökümanı okumak ve PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...

Görev Zamanlayıcı , kullanıcının belirlediği batch islem ve raporları, sıralı bir sekilde seçerek takvime bağlayabilmekte, takvime bağlanan görev tanımlarını belirtilen zamanda otomatik olarak çalıstırmaktadır.

Görevlerin tamamlanması sonrası olusan bilgiler istenilen formatta dosyaya yazdırılmaktadır.

Görev Zamanlayıcı ana menüdeki "zamanlanmış görevler" kısayolu ile çalıstırılır.

Dökümanı okumak ve PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...

Logo Eğitim
Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelerin, finansal işlemlerini, genel muhasebe ile ilgili tüm işlemlerini, demirbaş ve amortisman hesaplamalarına ait tüm işlemlerini yapabilen ve firmanızın ihtiyacı olan raporları karşılayn Logo Go Plus muhasebe programı kendi kategorisinde Türkiye'nin en çok tercih edilen programıdır.

İşletmenize satın aldığınız veya satın almayı düşündüğünüz Logo Go Plus Programını kullanma eğitimi aldığınız taktirde Logo programına hakim olabilirsiniz. Logo Eğitimi almak hem kişisel kariyeriniz hemde işletmenize daha fazla yarar sağlamak ve programı hatasız kullanmak için gereklidir.

Logo Go 3, Logo Start, Logo Tiger 3, Logo Tiger Enterprise ve Logo Guar yazılımlarında alım ya da satış işlemleri karşılığında cari hesaplardan çek/senet alınması ya da cari hesaplara çek/senet verilmesi, eldeki çek ve senetlerin cari hesaplara veya bankaya tahsile ya da teminata çıkış işlemleri ve durum değişiklikleri Çek ve Senet program bölümünde ilgili menü seçenekleri ile kaydedilir.

Tüm bu işlemler için Çek/Senet menüsü ve alt menü seçenekleri kullanılır:

Dökümanı okumak ve PDF formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız...

Logo programında malzeme satış fiyatı nasıl tanımlanır?

Logo Go Plus programında Stok modülünde kullanılan tüm malzemelere ait satış fiyatı tanımlama işlemi tek tek yapılabildiği gibi toplucada yapılabilmektedir. Malzeme satış fiyatı tek tek tanımlama yapmak için Stok modülünde bulunan malzeme kartları penceresine ulaşılır. Burada hangi malzemeye satış fiyatı tanımlanmak istenirse Malzeme kartı üzerinde sağ tuşa basılır ve açılan menü öğesinden"Satış Fiyatları" seçeneği tıklanır. Bu şekilde her malzemeye ayrı ayrı satış fiyatı tanımlanabildiği gibi topluca satış fiyatı tanımlamak istersek yapılacak olan işlemler şunlardır.

Sırasıyla "Ana kayıtlar" --> "Stok" --> "Malzeme Satış Fiyatları" tıklanır.

Logo malzeme satış fiyatı tanımlama

 

Logo Go Plus programında banka ve banka hesapları nasıl tanımlanır?

Logo Go Plus programında eğer banka modülü kullanılacak ise banka ve banka hesabının tanımlanması gerekmektedir. Banka hesapları ile gelen/giden halave/ETF işlemleri, çek/Senet işlemleri, para yatırma/çekme işlemleri, kredi ödemesi, pos işlemleri gibi birçok işlemi yapmak mümkündür. Banka modülü Logo Go Plus programı içerisinde default olarak bulunan bir modüldür. Banka hareketleri ve POS hareketleri gibi bazı işlemler Logoconnet programı aracılığı ile entegre olarak çalışabilmektedir. Logo çözüm ortaklarının geliştirmiş olduğu Banka Excel aktarımı gibi programlar ile de banka hareketlerini logo programı içerisinde ticari modül kısmına aktarmak mümkündür. Banka ve banka hesaplarını tanımlamak için

Sırasıyla Go Plus ana menünde bulunan "Ana kayıtlar" --> "Banka" --> "Banka ve Hesaplar" tıklanır.

Logo Go Plus Banka ve hesap tanımları

 

Logo Go Plus programında cari hesap listesini excele aktarma nasıl yapılır?

Logo Go Plus, Logo Tiger Plus ve Logo Tiger Enterprise programlarında bulunan listeler Grid olarak adlandırılan veri alanlarında gösterilmektedir. Bu girid alanları içerisinde olan tüm verileri Excel dosyası olarak dışarıya aktarmak mümkündür. Bunun için şu işlemler yapılmalıdır;

Logo Ana Menüsünde bulunan Ana Kayıtlar --> Cari Hesap --> Cari Hesaplar tıklanır. A.ılan pencerenin sol üst köşesinde bulunan sigme çift tıklanır yada klavyeden F12 tuşlanır. (bknz alttaki resim). Açılan menüden "Excel Dosyası Oluştur" Tıklanır. Excel dosyasının oluşturulmasını istediğiniz klasör seçildikten sonra istenilen kolonlar seçilir ve "Aktar" tıklatılır.

Logo Cari hesapkartları excel aktarımı

Logo Go Plus, Logo Tiger Plus ve Logo Tiger Enterprise programlarında çek-senet bordrolarında satış elemanı nasıl kayıt edilir?

2.00.00.00 versiyonunda Ek özellik paketi 3 kapsamında çek - senet bordrolarında satış elemanı bilgisinin girilebilmesi sağlanmıştır.Bordrolarda satış elemanı girişi yapılabildiği gibi satıcı - cari hesap uygunluğu da kontrol edilebilmektedir.

Logo Çek-Senet satıcı kontrolü parametresi

 

Logo Go Plus, Logo Tiger Plus ve Logo Tiger Enterprise banka fişlerinde satış elemanı girişi nasıl yapılır?

2.00.00.00 sürümünde Ek özellik paketi 3 kapsamında banka fişleri arasında yer alan gelen havale /eft ile gönderilen havale / eft işlemlerinde satış elemanı bilgisinin girilebilmesi sağlanmıştır.

Logo banka fişi satıcı bağlantısı

 

Logo Go Plus, Logo Tiger Plus ve Logo Tiger Enterprise bölüme göre muhasebeleştirme nasıl yapılır?

Logo Unity / Tiger Plus / GO Plus ürünlerinde 23 kasım 2009 tarihinde yayınlanan olan ek özellik 2 paketi kapsamında toplu muhasebeleştirme işlemi sırasında bölüme göre muhasebeleştirme yapılabilmesi sağlanmıştır.

Toplu muhasebeleştirme işlemi filtre ekranına “Bölüm No.” filtresi eklenmiştir, bu filtre ile muhasebeleştirilecek kayıtların bölümlerine göre filtreleme yapılarak muhasebeleştirilebilmesi sağlanmıştır.

Toplu muhasebeleştirme işlemi “Muhasebeleştirme Şekli” filtresine eklenen “İşyerlerine ve Bölümlere Göre” seçeneği ile muhasebeleştirme sonucu oluşan mahsubun muhasebeleştirilen kayıtların işyeri ve bölüm bilgilerine göre oluşturulabilmesi sağlanmıştır.

Logo Bölüme Göre Muhasebeleştirme

Logo Go 3 Programında Malzeme kartı ekleme (kaydetme) işlemi nasıl yapılır?

 • Logo Go 3 programında malzeme kartı ekleme yetkisi olan kullanıcı ile programa giriş yapılır.
 • Ana kayıtlar menüsünde bulunan Stok ve Malzemeler menü öğesi tıklanır.

Logo Go Plus Malzemeler

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us