J-Platform Güncelleme

 • Logo J-Guar ürünlerinde versiyon güncellemesi.
  J-Guar ürün ailesi için 2.33.8.0 sürümü kullanıma sunuldu. Logonun Java Tabanlı J-Guar ürünü için güncelleştirme dosyaları ftp sitesinde yaynına sunulmuştur. J-Guar ürününe ait yeni sürüm dosyalarına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.

   İndir   Madde İçeriği


 • Logo J-Guar ürünlerinde versiyon güncellemesi.
  J-Guar ürün ailesi için 2.33.8.0 sürümü kullanıma sunuldu. Logonun Java Tabanlı J-Guar İnsan kaynakları ürünü için güncelleştirme dosyaları yayına sunulmuştur. J-Guar Personel takip ve bordro ürününübe ait yeni sürüm dosyalarına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz.

   İndir


 • Logo J-Guar

  Bugün için Akıllı Çözüm, Gelecek için Güvenli Yatırım...

  j-guar, ölçeklenebilir ve açık çözümler arayan işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı bir yeni nesil iş yönetimi çözümüdür. İşletmenizin, değer zincirinin her adımında etkin ve verimli iş süreçleri geliştirmesine yardımcı olur.

 • Yeni nesil teknolojilerle geliştirilen j-platform rol bazlı kişiselleştirilebilir masaüstü, ürün içi arama motoru gibi özellikleri ve app-in-app yaklaşımını estetik tasarımla buluşturarak kullanım kolaylığı sağlar.
  j-platform'a işletmelerin ihtiyacına göre istenilen fonksiyon dahil edilebilir, eş zamanlı kullanıcı sayıları istenilen şekilde artırılabilir. Tek merkezden yönetilebilen j-platform ile merkez ve şube yapılanmasına sahip şirketlerin farklı lokasyonlarındaki kullanıcıları sisteme eş zamanlı olarak uzaktan erişim sağlayabilir, birbirleri ile bağlantılı olarak çalışabilirler.Logo j-guar ürün yelpazesi oldukça geniş içeriği sahip bir java platformunda yazılmıştır.
  Logo’nun İnsan Kaynakları, İş Analitiği, CRM Çözümleri gibi birçok tamamlayıcı uygulamalarıyla tam entegre şekilde çalışabilen j-platform ile işletmeler tüm ihtiyaçlarına çözüm bulabilir, kurumsal süreçler iyileştirilerek iş verimliliği artırılabilir.
  Modüler yapıda zengin fonksiyon kümesine sahip j-platform ile;

 • Logo j-Platform için yeni sürüm

  Sürüm yayınlanma tarihi | 30 Mart 2022

  Logo Yazılım olarak siz değerli kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

  Bu bağlamda, Logo j-Platform için geliştirdiğimiz 3.08 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve geliştirmeler hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilirsiniz.

  Sürümde hangi yenilikler var?

   • Muhasebe İşlem Merkezi

  • Kredi Yapılandırma

  • Kısmı Tahsilatlı Senetlerin Tahsilat Fişlerinin Oluşturulması

  • Proje Bazlı Muavin Defter Raporu

  • Muhasebe Fişleri Listesinde Analiz Boyutlarının Gösterimi

  • Ayrıntılı Varlık Raporu

  • Varlık Taleplerinin Tahsis Fişi ile Karşılanması

  • Poz Kartında Girilen Değerlerin Keşfe Yansıması

  • Sözleşmenin Hakedişleri Üzerinden Yeşil Defter Takibi

  • Borç Yaşlandırma Raporu Vergi/TC Numarasına Göre Gruplandırma

  sürümde Yer Alan Yenilikler

  1."Yenile" işlemi için kısayol oluşturulması talebi

  "Ctrl+Alt+F5" komutu ile sayfada "Yenile" işlemi gerçekleştirilebilir. F5 kısayol tuşu ile internet sayfası için yenile işlemi yapılmaktadır. "Ctrl+Alt+F5" seçimi ile j-Platform sayfası yenilenecektir.

  2."Dosya Yöneticisi" ekranı açılmadan excel dosyasına veri aktarılabilmesi talebi

  Browserların F9 menü seçeneklerinde yer alan "Veri Aktarımı/Excele Aktarım" işlemi seçildiğinde açılan "Dosya Yöneticisi" ekranında kaydet işlemlerine gerek kalmadan verinin excel dosyasına aktarımı sağlanmıştır.

  3.Browserlarda "Tablo Özellikleri" seçeneği üzerinden eklenen kolonlarda F4 filtreleme yapılabilmesi talebi

  Browserlarda "Tablo Özellikleri" ekranı kullanılarak, kullanıcı tarafından eklenen kolonlarda F4 seçeneği ile filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

  4.Kredilerin yapılandırılması talebi

  "Krediler" browserı F9 menü seçeneklerine "Kredi Yapılandırma" işlemi eklenmiştir. Bu seçenek üzerinden açılan ekranda "faiz, BSMV, masraf, komisyon" değerlerinde güncelleme yapılabilecek, taksit sayısı değiştirilerek krediler yapılandırılabilecektir. Yapılandırma sonucuna göre oluşan yeni kredi üzerinden taksit bilgileri ve ödeme işlemleri takip edilebilecektir.

  Madde ile ilgili video için https://www.youtube.com/watch?v=sAtPOKC7WsI.

  5.İnşaat Portali/İşveren keşfi ile hakedişlerinin karşılaştırılabilmesi talebi

  İnşaat Portali raporlarına, İşveren/Taşeron keşiflerinin hakedişlerinin poz bazında karşılaştırılmasını sağlayan "Hakediş/Keşif Karşılaştırma Raporu" eklenmiştir.

  6.Posta Kutusuna alınan "Tevkifat Kodu" bulunmayan e-Faturaların kaydedilebilmesi talebi

  Gelen tevkifatlı e-Faturalarda "Tevkifat Kodu" bulunmuyorsa "Tevkifat Kodu" bilgisinin eşleştirilen malzeme üzerinden alınması sağlanmıştır. Böylece "Tevkifat Kodu" zorunluluğu kontrolüne takılmadan faturalar kaydedilebilecektir.

  7.Vergi kimlik numarası aynı olan carilerin Borç Yaşlandırma raporunda tek satırda görüntülenmesi talebi

  "Finans Yönetimi/Ödeme ve Tahsilat Raporları/Borç Yaşlandırma Raporu" filtrelerine "Vergi/TC Kimlik Numarasına Göre Gruplandır" seçeneği eklenmiştir. Filtrede "Evet" seçildiğinde vergi numarası veya TC kimlik numarası aynı olan cari hesaplar, ilk kaydedilen cari hesap üzerinden tek bir satırda gösterilecektir.

  Madde ile ilgili video için https://www.youtube.com/watch?v=hsHRjbxm2YI.

  8.Posta kutusuna alınan faturaların sistemde kullanıcı tarafından oluşturulmuş kaydı var ise bu faturaların eşleştirilmesi talebi

  Sistemde kullanıcı tarafından kaydı oluşturulan "Onaylı" durumdaki fatura veya irsaliyelerin, Posta Kutusu'na alınmış karşılıklarının bulunması ve bu kayıtların otomatik olarak "Girişi Yapıldı" durumuna alınması sağlanmıştır. Böylece kullanıcı tarafından eklenen kayıtlara karşılık gelen e-Fatura/e-İrsaliyeler, entegratörlükten Posta Kutusu'na alındığında, Posta Kutusu üzerinden kaydedilmesi ile oluşacak mükerrerlik engellenecektir. Aynı zamanda kullanıcı tarafından oluşturulan faturalar üzerinden, faturanın orjinal tasarımına ulaşılabilecektir. Eşleştirmenin yapılabilmesi için kullanıcı tarafından oluşturulan fatura/İrsaliye kayıtlarının "Belge No" alanına Posta Kutusuna alınan kayıtların numarası girilmeli ve "Sistemde Kaydı Var İse Posta Kutusundaki Fatura/İrsaliyelerin Durumu Otomatik Güncellensin" parametresi "Evet" seçilmelidir.

  9.Muhasebe işlemlerine ait hareketlerin tek bir ekran üzerinden yapılabilmesi talebi

  "Genel Muhasebe/Hareketler" altına "Muhasebe İşlem Merkezi" seçeneği eklenmiştir. "Muhasebe İşlem Merkezi" ekranı üzerinden;

  Hesap planları için ekle, değiştir, sil işlemleri yapılabilecek

  Eklenen hesap planları üzerinden muhasebe fişleri oluşturulabilecek

  Hesap planına ait muhasebe fişleri ve bu muhasebe fişlerinin satır hareketleri takip edilebilecek

  Hesap planlarına ait hesap özetleri görüntülenebilecek

  Muhasebe raporlarına ulaşılabilecek

  e-Beyannameler ve e-Defter browserlarına erişilerek beyanname ve defter işlemleri yapılabilecektir.

  Muhasebe kayıtlarına ait tüm işlemler tek bir ekran üzerinden takip edilebilecektir.

  Madde ile ilgili video için https://www.youtube.com/watch?v=hsHRjbxm2YI.

  10."e-Fatura Gönder" işleminin Satış/Satınalma browserlarından da yapılabilmesi talebi

  Satış Faturaları ve Satınalma Faturaları browserlarının F9 menü seçeneklerine "e-Belge Gönder" işlemi eklenmiştir. e-Fatura/e-Arşiv Fatura türündeki kayıtlar "e-Belge Gönder" seçeneği üzerinden GİB'e gönderilebilecektir.

  11.Malzeme/Hizmet kayıtlarının tevkifatlı gelirlerinin farklı hesapta takip edilmesi talebi

  Malzeme/Hizmet kayıtlarının satış ve satınalma muhasebe bağlantı tanımlarına "Tevkifat Oranı" filtresi eklenmiştir. Tevkifat oranı bazında tevkifatlı işlemlerin hangi hesapta muhasebeleşeceği belirlenebilecektir.

  12."Kısmi Senet Tahsilatı İşlemleri" ekranında tahsilat işlemlerinin girilebilmesi talebi

  Kısmi tahsil edilecek senetlerin "Kısmi Tahsilat İşlemleri" ekranında "Kasa İşlemi/Cari Hesap Tahsilat" fişi üzerinden tahsilat girişlerinin yapılması sağlanmıştır. Tek bir ekranda "Kısmı Tahsilat Bilgileri" takip edilebilecek, "Tahsilat İşlemleri" gerçekleştirilebilecektir.

  Madde ile ilgili video için https://www.youtube.com/watch?v=smyGSYDBITI. 13.Müşteri Çek ve Senetleri raporunda kısmi tahsilat tutarlarının takip edilebilmesi talebi

  Müşteri Çek ve Senetleri raporuna "Toplam Kısmi Tahsil Tutarı" kolonu ve rapor filtrelerine "Kısmi Tahsilat Senetleri: Evet/Hayır" filtresi eklenmiştir. Rapor üzerinden kısmi tahsil edilen senetlerin tahsil edilen tutarları takip edilebilecek ve kısmi tahsil edilecek senetler için filtreleme yapılabilecektir.

  14.Cari hesap kartında meslek kodlarının otomatik doldurulması talebi

  Cari hesap kartı F9 menüsünde yer alan "TNB'den Bilgileri Getir" işleminde adres bilgileri ile birlikte meslek kodlarının da alınması sağlanmıştır.

  15.İnşaat Portali/Poz birim fiyat analizinde rayiç bazlı fiyatlandırma talebi

  Poz tanımında malzeme/işçilik için "Birim Fiyat, Para Birimi ve Kur" bilgilerinin girilmesi sağlanmıştır. Keşifte kullanılacak kur bilgisinin belirlenebilmesi için "İşveren/Taşeron Keşfinde Poz Kuru" parametresi eklenmiştir. Parametrenin "Poz Tanım Kartından Alsın/Günlük Döviz Kurundan Alsın" seçeneklerine göre keşifte kullanılacak kur bilgisi seçilebilecektir.

  Madde ile ilgili video için https://www.youtube.com/watch?v=KFqHuAvNqEg.

  16.Proje Bazlı Muavin Defter raporu talebi

  "Genel Muhasebe/Defter ve Dökümler" başlığı altına "Proje Bazlı Muavin Defter" raporu eklenmiştir. Muhasebe hasaplarında oluşan hareketler "Analiz Boyutları" detayı ile takip edilebilecektir.

  Madde ile ilgili video için https://www.youtube.com/watch?v=Alp293kN3rc.

  17.Cari hesap tanımında tekillik kontrolü yapılması talebi

  Cari hesap tanımlanırken "Cari Hesap Vergi Numarası Kontrolü" ve "Cari Hesap T.C No Kontrolü" parametreleri üzerinden tekillik kontrolünün yapılması durumu belirlenebilecektir. Parametre değerine göre sistemde kayıtlı aynı Vergi Numarası (veya TC Kimlik No) girilmesi durumunda, işleme devam edilebilecek, kullanıcı uyarılacak veya işlem durdurulacaktır.

  18.Finans ve Muhasebe işlemlerine ait ekranlarda kayıt ekleme tarihine göre filtreleme yapılabilmesi talebi

  Cari Hesap Fişleri, Banka Fişleri, Kasa İşlemleri, Çek/Senet Bordroları, Muhasebe Fişleri ve Onaylı Muhasebe Fişleri ekranlarında "Kayıt Ekleme Tarihi" değerine göre filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.

  19.İnşaat Portali/Sözleşme ekranına "Sözleşme Uzatma Tarihi" eklenmesi talebi

  "Sözleşme Detayı" ekranına "Sözleşme Uzatma Tarihi" alanı eklenmiştir. Sözleşmenin yıllara sari olması durumuna göre yapılan stopaj hesaplama kontrolleri "Sözleşme Uzatma Tarihi" üzerinden yapılacak şekilde düzenlenmiştir.

  20.Muhasebe Fişleri raporunda analiz boyutlarının ait olduğu hesabın satırı ile aynı seviyede listelenmesi talebi

  "Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Genel Muhasebe/Parametreler/Fiş Yazdırılırken Alt Hesapların Üst Hesapları da Basılsın" parametresinin seçeneklerine "Kebir Hesap" eklenmiştir. "Kebir Hesap" seçildiğinde analiz boyutlarının kebir hesaba göre gruplandırılarak listelenmesi sağlanmıştır.

  Madde ile ilgili video için https://www.youtube.com/watch?v=TWKHsMcN_jk.

  21.Ödeme Emirleri ekranında toplu durum değişikliği yapılabilmesi talebi

  "Finans Yönetimi/Hareketler/Ödeme Emirleri" ekranı F9 menü seçeneklerine "Toplu Durum Değiştirme" işlemi eklenmiştir.

  22.Satış Noktası üzerinden oluşturulan kayıtlarda seri/lot takibi yapılabilmesi talebi

  Satış Noktası modülü üzerinden oluşturulan faturalarda seri veya lot numarası ile takip edilen malzemelerin kullanılabilmesi özelliği eklenmiştir. Seri/Lot takipli malzemeler için fatura düzenlenebilecek, seri/lot girişlerine bağlı olarak çıkış hareketleri oluşturulabilecektir.

  23.Talep "Satınalma Dosyası" ile karşılandığında talep fişindeki "Org Birim, Ambar ve Teslim Tarihi" bilgilerinin dosyaya aktarılması talebi

  Talep fişi, "Satınalma Dosyası" ile karşılandığında talep fişindeki "Org Birim, Ambar ve Teslim Tarihi" bilgilerinin satınalma dosyasına aktarılması sağlanmıştır. Aynı zamanda dosyaya aktarılan bu bilgiler dosya üzerinden oluşturulan teklif, sözleşme, sipariş kayıtlarına da taşınmaktadır.

  24.Satış işlemlerinde varlık ataması yapılmadan fatura düzenlenebilmesi talebi

  "Varlık Yönetimi" parametrelerine "Satış Faturalarında Varlık Ataması Kontrolü" seçeneği eklenmiştir. Parametrede yapılan seçime göre "Varlık" tipindeki malzemelerin satış işlemlerinde "Varlık Ataması" yapılmaması durumunda işleme devam edilecek, kullanıcı uyarılacak veya işlem engellenecek şeklinde kullanım sağlanacaktır.

  25.Cari hesabın sadece teklif işlemlerinde kullanılabilmesi talebi

  "Finans Yönetimi" parametrelerine "Potansiyel cari hesaplar sadece tekliflerde kullanılsın" seçeneği eklenmiştir. Parametre değeri "Evet" seçildiğinde "Potansiyel" cari olarak belirlenmiş kayıtların sadece teklif işlemlerinde kullanılması sağlanmıştır.

  26.Sözleşmeler üzerinden oluşturulan hakdişlere sözleşme satırlarının aktarılması talebi

  Sözleşmenin "Malzeme/Hizmet" satırları, hakedişe eklenen "Yeşil Defter" tabında görüntülenebilecek, "Yeşil Defter" tabında girilen miktarlara bağlı olarak hakediş hesaplatılabilecek ve hakediş faturası oluşturulabilecektir. "Yeşil Defter" de girilen miktara göre sözleşme üzerinden "Kalan Miktar, Kalan Tutar" takibi yapılabilecektir. Sözleşmede "Bağlı Hizmet Kartı Kullanılsın" seçimine bağlı olarak hakediş faturasına hizmet kaleminin yansıtılıp yansıtılmayacağı da belirlenebilecektir.

  Madde ile ilgili video için https://www.youtube.com/watch?v=OxJwqSJAQ-A.

  27.Cari hesaplar üzerinden cari hesaba ait tekliflere ulaşılabilmesi talebi

  "Cari Hesaplar" browserının "İlişkili Kayıtlar" seçeneklerine "Teklifler" bağlantısı eklenmiştir. Bu bağlantı üzerinden browserda seçili cari hesaba ait teklif kayıtlarına erişilebilecektir.

  28."Borç/Alacak Takibi İşlemleri" ekranının tam ekran olması talebi

  "Borç/Alacak Takibi İşlemleri" ekranı tasarımı düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeye göre ekranın tamamının görünmesi sağlanarak kullanımı kolay bir yapıya dönüştürülmüştür.

  29.Varlığın seçilen yıla göre amortisman durumunun takip edilebileceği rapor talebi

  "Varlık Yönetimi/Raporlar" seçeneklerine "Ayrıntılı Varlık Raporu" eklenmiştir. Varlıklara ait tahsis bilgileri, amortisman bilgileri, maliyetleri ve muhasebe bağlantıları rapor üzerinden takip edilebilecektir. Madde ile ilgili video için https://www.youtube.com/watch?v=y1Z5BEeIy4Y.

  30."e-Dönüşüm/Posta Kutusu" ekranında "Oluşturulma Tarihi" değerine göre filtreleme yapılabilmesi talebi

  "e-Dönüşüm/e-Fatura/Posta Kutusu" browserının filtre seçeneklerine "Oluşturulma Tarihi" eklenmiştir. Böylelikle oluşturulma tarihi seçilen tarih aralığı içinde veya dışında olan e-Fatura kayıtları için filtreleme yapılabilecektir.

  31.Cari hesap "Onay Durumu" bilgisi için öndeğer belirlenebilmesi talebi

  Cari hesap kartına "Onay Durumu" alanı eklenmiştir. "Onay Durumu" alanında yapılan "Onaylı/Onaysız" seçimine bağlı olarak cari hesabın onay durumu takip edilebilecektir.

  32."Borç/Alacak Kapatma" işlemi filtrelerine "Ticari İşlem Grubu" eklenmesi talebi

  Cari Borç/Alacak takibi ekranına Ticari İşlem Grubu filtreleri eklenmiştir.

  33.Sözleşmeye bağlı "Hakedişler" üzerinden doküman takibi yapılabilmesi talebi

  "Satış/Satınalma Sözleşmeleri" üzerinden ulaşılan "Hakedişler" browserının "İlişkili Kayıtlar" seçeneklerine "Doküman Kataloğu" eklenmiştir. Hakedişe ait dokümanların "Doküman Kataloğu" üzerinden takibinin yapılması sağlanmıştır.

  34.Cari hesap kartına "Doğum Tarihi" alanının eklenmesi talebi

  BDDK (Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu) yaptığı düzenleme ile gerçek kişi tacirler için "Doğum Tarihi" bilgisini talep etmektedir. Bu talebe istinaden cari hesap kartlarına "Doğum Tarihi" alanı eklenmiştir. "Şahış Sirketi" türündeki cari hesaplarda doğum tarihi bilgisinin girilebilmesi sağlanmıştır.

  35.e-Beyannameler üzerinden hazırlanan beyannamelerde "Yetki Kodu" kullanımı talebi

  "Genel Muhasebe/e-Beyannameler" üzerinden oluşturulan beyanname formlarına "Yetki Kodu" alanı eklenmiştir. Böylelikle beyannamelerin yetki koduna bağlı olarak yapılan yetkilendirmeye göre kullanımı sağlanmıştır.

  36.Serbest meslek makbuzlarının açıklama bilgisinin, muhasebe fişi satır açıklamalarına yansıması talebi

  "Alınan Serbest Meslek Makbuzu" ve "Verilen Serbest Meslek Makbuzu" işlemlerinde girilen "Açıklama" bilgisinin makbuzun muhasebe fişinin satır açıklamasına yansıtılması sağlanmıştır. "Muhasebe Fişlerine Gelecek Satır Açıklamaları" parametrelerinde "Satır Açıklaması" seçiminin yapıldığı sırada gösterilecektir.

  37.e-Mutabakat altından gerçekleştirilen mutabakatlarda kur farkı işlemlerinin ayrıştırılması talebi

  "e-Mutabakat Hazırla" işlemi filtrelerine eklenen "Kur Farkı: Dahil/Hariç" seçeneği üzerinden, kur farkı hareketlerinin mutabakatlara yansıtılıp yansıtılmayacağı belirlenebilir hale gelmiştir.

  38.Varlık tipindeki malzemeler için "Hızlı Talep Karşılama" yapılabilmesi talebi

  Varlık tipindeki malzemeler için oluşturulan talep fişlerinin "Hızlı Talep Karşılama" seçeneği üzerinden "Tahsis Fişi" oluşturularak bağlı olduğu varlıklar ile karşılanabilmesi sağlanmıştır.

  Madde ile ilgili video için https://www.youtube.com/watch?v=sAtPOKC7WsI.

  39. 28.01.2022 tarihli Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde yapılan versiyon güncellemesinin ürüne yansıtılması talebi

  28.01.2022 tarihli duyuruya istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi versiyon güncellemeleri yapılmıştır.

  40. 08.02.2021 tarihinde KDV2 Beyannamesinde yapılan versiyon güncellemesinin ürüne yansıtılması talebi

  08.02.2021 tarihli duyuruya istinaden KDV2 Beyannamesinde versiyon güncellemeleri yapılmıştır.

  41. 01.03.2022 tarihinde Gelir Vergisi Beyannamesi yapılan versiyon güncellemesinin ürüne yansıtılması talebi

  01.03.2022 tarihli duyuruya istinaden Gelir Vergisi Beyannamesinde versiyon güncellemeleri yapılmıştır.

  Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

  1."Ana Hesap Planı" ekranında "Toplu Durum Değişikliği" yapılabilmesi talebi

  "Ana Hesap Planı" ekranında "Toplu Durum Değişikliği" işlemi sırasında alınan "eksik bilgi içermektedir" uyarısı düzeltilmiştir.

  2.Yansıtma işlemi ile oluşan muhasebe fişleri yevmiye numarasının kapanış fişinden önce oluşması talebi

  Yansıtma işlemi ile oluşan muhasebe fişlerinin oluşma zamanı kapanış fişlerinden önce olacak şekilde düzenlenmiştir. Böylelikle yevmiye madde numaralandırması yapıldığında yansıtma işlemine bağlı muhasebe işlemlerinin kapanış fişinden önce numaralandırılması sağlanmıştır.

  3.Faturada cari hesap üzerinden uygulanan tevkifatların cari hesapta yapılan değişiklikten etkilenmemesi talebi

  Faturada cari hesap parametrelerinde yer alan tevkifat kontrollerine bağlı olarak uygulanan tevkifatın, daha sonra cari hesap üzerinde "Tevkifat Uygulanmayacak" seçimi yapıldığında bu değişiklikten etkilenmemesi sağlanmıştır.

  4.Hakediş üzerinden oluşturulan faturaların "Net Tutar" hesaplamasına KDV tutarının dahil edilmemesi talebi

  Hakediş üzerinden oluşturulan faturalarda "Net Tutar" değerinin, "KDV Tutarı" hariç olarak hesaplanması sağlanmıştır.

  5."Mali Dönemi Kapat" işleminin birden fazla org birim için çalıştırılabilmesi talebi

  Mali dönem kapama işlemi, başlangıç ve bitiş org birimi seçilerek birden fazla org birim için çalıştırıldığında, filtrede seçili tüm org birimler dikkate alınarak kapanış ve açılış fişlerinin oluşması sağlanmıştır. Fişlerin satırlarında yer alan org birim alanı üzerinden ait oldukları birim takip edilebilmektedir.

  6.Ödeme/Tahsilat Noktası bazında "Muhasebe Bağlantı Kodu" atanabilmesi talebi

  Kasa muhasebe bağlantı kodlarının ödeme tahsilat noktası tanımına göre çalışması sağlanmıştır.

  7.İnşaat Portali projesine ait bütçenin gerçekleşen tutarlarına hakediş bağlantılarının yansıtılması talebi

  İnşaat portali projesine ait bütçenin, gerçekleşen değerlerine hakedişlerin yansıması sağlanmıştır.

  8.İş değişiklik emrinden çıkartılan pozun yeni hakedişlere dahil edilmemesi talebi

  İş değişiklik emrinden poz çıkartıldığında hesaplanmış hakedişler bu değişiklikten etkilenmeyecek, yeni hesaplatılacak hakedişlere de çıkartılan poz yansımayacak şekilde düzenleme yapılmıştır.

  9.Günlük kasa fişinde, öndeğer belirlenen "Muhasebe Fiş Türü" değerinin değiştirilebilmesi talebi

  Günlük kasa fişi içerisinde yer alan "Muhasebe Fiş Türü" alanında öndeğer yansıyan türün değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

  10.Kullanıcı tanımlı malzeme fişlerinin muhasebe fişine "Fiş Türü" bilgisinin yansıması talebi

  Kullanıcı tanımlı malzeme fişlerine ait muhasebe fişlerinde satır açıklamasına "Fiş Türü" bilgisinin yansıması sağlanmıştır.

  11.e-Belgelerde "Durum Sorgulama" işlemlerinin kayıt bilgisini etkilememesi talebi

  e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Makbuz belgeleri üzerinden yapılan "Durum Sorgulama" işlemlerinin kaydın "Son Değiştiren" bilgisini etkilememesi sağlanmıştır.

  12.Malzeme çıkış işlemlerinde, seri/Lot hareketleri otomatik atandığında oluşan yavaşlık probleminin çözülmesi talebi

  "Otomatik Seri Lot Atama" parametresi "Evet" seçili iken seri/lot takipli malzemelerin çıkış işlemlerinde fatura kaydetme sırasında yaşanan performans sorunu düzeltilmiştir.

  13.Hakediş üzerinden oluşturulan tevkifatlı faturaların tutar hesaplamasında düzenleme yapılması talebi

  Tevkifatlı sözleşmelerin hakedişleri üzerinden oluşturulan faturalarda, tevkifatlı hakediş tutarlarının dikkate alınması sağlanmıştır.

 • Sürüm yayınlanma tarihi | 6 Aralık 2021

  Logo Yazılım olarak siz değerli iş ortaklarımıza ve kullanıcılarımıza maksimum fayda sunmak üzere ürünlerimizi sürekli geliştiriyor, yeni sürümlerle portföyümüzü güçlendiriyoruz.

  Bu bağlamda, Logo j-Platform için geliştirdiğimiz 3.06 sürümünün kullanıma sunulduğunu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sürümle birlikte gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında detaylı bilgileri aşağıda yer alan dokümanlarda bulabilir, sürüm dosyalarına ise FTP sitemizden erişebilirsiniz.

 • Logo Muhasebe Programı

  Küçük ve orta büyüklükteki bütün firmaların, finansal işlemleri, genel muhasebe işlemleri ve sabit kıymet hesaplamalarına ait işlemleri ile diğer tüm işlemleri Logo Go Plus ve Logo GO3 programı ile yapmak artık çok basit. Kaydı yapılan fişlere ait farklı rapor ihtiyaçlarını karşılayan Logo Go PLUS ve Logo GO3  programı kendi kategorisinde Türkiye'nin en çok tercih edilen %100 Türk yapımı bir programıdır. Siz sadece Logo Go PLUS ve GO3 programı ile işletmenizdeki alım satım işleminizi yapın, ilgili diğer tüm modüllere otomatik kayıt işlemini Logo Go PLUS yada Logo GO3 yapsın. İşletmenizde yaptığınız bazı hesaplarınızı elle (manuel) veya excel tabloları ile yapma zahmetinden kurtulun tüm bu işlemleri Logo sizin yerinize yapsın. Firmanızı ve buna bağlı olarak satış kapasitenizi, üretim kapasitenizi büyütmek, tamamen alacağınız doğru kararlara bağlıdır. Logo Go Plus yada Logo GO3 muhasebe programının sunacağı raporlar doğru kararlar almanıza yardımcı olacak hatasız bir yardımcıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte sıfırdan kodlanan ve tamamen yenilenen Logo GO 3 programını artık tabletlerinizde kullanabileceksiniz.

  Logo GO 3 Modüller

  Standart Modüller.

  • Stok (malzeme)
  • Cari Hesap
  • Fatura
  • Talep Yönetimi
  • Sipariş Takibi
  • Kasa
  • Banka
  • Çek ve Senet
  • Muhasebe
  • Muhasebeleştirme
  • Sabit Kıymet (Amortisman)
  • Satınalma Satış Tanımları
  • Satınalma & Satış Hizmet yönetimi
  • Turkcell Hizmetleri
  • Yönetim Karar Destek
  • Go Garanti
  • Dövizli çalışma
  • Ambar yönetimi
  • Kullanıcı izleme ve yetki kontrol

  Logo GO 3 Özellikler

  Standart Özellikler.

  • Farklı tema - Renk kullanımı.
  • Alternatifli ana menü.
  • Girişte otomatik olarak açılabilen yönetici konsolu.
  • Sihirbazlar ile kolay kayıt imkanı.
  • Kart ve Fiş Listelerinden İşlem Kaydetme ve Raporlama.
  • Alış Faturasından Satış Faturası Oluşturma.
  • Otomatik Kayıt Ekleme
  • Arayüz Uyarlama
  • Sık Kullanılan Kayıtlar ile Hızlı ve Hatasız Veri Girişi
  • Go Plus Web Master
  • Windows ile tam uyum
  • Excel ile veri alışverişi
  • Görev zamanlayıcı
  • Kayıt kurtarma
  • Döviz raporları
 • Logo Muhasebe Programı

  Küçük ve orta büyüklükteki bütün firmaların, finansal işlemleri, genel muhasebe işlemleri ve sabit kıymet hesaplamalarına ait işlemleri ile diğer tüm işlemleri Logo Go Plus ve Logo GO3 programı ile yapmak artık çok basit. Kaydı yapılan fişlere ait farklı rapor ihtiyaçlarını karşılayan Logo Go PLUS ve Logo GO3  programı kendi kategorisinde Türkiye'nin en çok tercih edilen %100 Türk yapımı bir programıdır. Siz sadece Logo Go PLUS ve GO3 programı ile işletmenizdeki alım satım işleminizi yapın, ilgili diğer tüm modüllere otomatik kayıt işlemini Logo Go PLUS yada Logo GO3 yapsın. İşletmenizde yaptığınız bazı hesaplarınızı elle (manuel) veya excel tabloları ile yapma zahmetinden kurtulun tüm bu işlemleri Logo sizin yerinize yapsın. Firmanızı ve buna bağlı olarak satış kapasitenizi, üretim kapasitenizi büyütmek, tamamen alacağınız doğru kararlara bağlıdır. Logo Go Plus yada Logo GO3 muhasebe programının sunacağı raporlar doğru kararlar almanıza yardımcı olacak hatasız bir yardımcıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte sıfırdan kodlanan ve tamamen yenilenen Logo GO 3 programını artık tabletlerinizde kullanabileceksiniz.

   Logo  tiger wings ve logo go wings

  Sektörel uyumluluk: Logo GO Wings, farklı sek

 • Logo Muhasebe Programı

  Küçük ve orta büyüklükteki bütün firmaların, finansal işlemleri, genel muhasebe işlemleri ve sabit kıymet hesaplamalarına ait işlemleri ile diğer tüm işlemleri Logo Go Plus ve Logo GO3 programı ile yapmak artık çok basit. Kaydı yapılan fişlere ait farklı rapor ihtiyaçlarını karşılayan Logo Go PLUS ve Logo GO3  programı kendi kategorisinde Türkiye'nin en çok tercih edilen %100 Türk yapımı bir programıdır. Siz sadece Logo Go PLUS ve GO3 programı ile işletmenizdeki alım satım işleminizi yapın, ilgili diğer tüm modüllere otomatik kayıt işlemini Logo Go PLUS yada Logo GO3 yapsın. İşletmenizde yaptığınız bazı hesaplarınızı elle (manuel) veya excel tabloları ile yapma zahmetinden kurtulun tüm bu işlemleri Logo sizin yerinize yapsın. Firmanızı ve buna bağlı olarak satış kapasitenizi, üretim kapasitenizi büyütmek, tamamen alacağınız doğru kararlara bağlıdır. Logo Go Plus yada Logo GO3 muhasebe programının sunacağı raporlar doğru kararlar almanıza yardımcı olacak hatasız bir yardımcıdır. Gelişen teknoloji ile birlikte sıfırdan kodlanan ve tamamen yenilenen Logo GO 3 programını artık tabletlerinizde kullanabileceksiniz.Şirket muhasebe programları için ideal çözüm.

  Logo GO 3 Modüller

  Standart Modüller.

  • Stok (malzeme)
  • Cari Hesap
  • Fatura
  • Talep Yönetimi
  • Sipariş Takibi
  • Kasa
  • Banka
  • Çek ve Senet
  • Muhasebe
  • Muhasebeleştirme
  • Sabit Kıymet (Amortisman)
  • Satınalma Satış Tanımları
  • Satınalma & Satış Hizmet yönetimi
  • Turkcell Hizmetleri
  • Yönetim Karar Destek
  • Go Garanti
  • Dövizli çalışma
  • Ambar yönetimi
  • Kullanıcı izleme ve yetki kontrol

  Logo GO 3 Özellikler

  Standart Özellikler.

  • Farklı tema - Renk kullanımı.
  • Alternatifli ana menü.
  • Girişte otomatik olarak açılabilen yönetici konsolu.
  • Sihirbazlar ile kolay kayıt imkanı.
  • Kart ve Fiş Listelerinden İşlem Kaydetme ve Raporlama.
  • Alış Faturasından Satış Faturası Oluşturma.
  • Otomatik Kayıt Ekleme
  • Arayüz Uyarlama
  • Sık Kullanılan Kayıtlar ile Hızlı ve Hatasız Veri Girişi
  • Go Plus Web Master
  • Windows ile tam uyum
  • Excel ile veri alışverişi
  • Görev zamanlayıcı
  • Kayıt kurtarma
  • Döviz raporları
 • Neden Logo J-Guar?

  "J-Guar" iş modellerini uygulayan bir işletme, tedarikçilerin, müşterilerin, iş ortaklarının, yatırımcıların, kısaca tüm paydaşların dahil olduğu; uçtan uca entegre iş süreçlerine sahip, müşteri taleplerine, pazar fırsatlarına ve rekabete hızla yanıt verebilen bir yapıya sahiptir.

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us