Logo Destek

Logo go 3 stok işlemleri

 

Logo Yazılım Go3 Muhasebe Programı Stok Kayıtları

Go3 Programında Stok Kayıtları

Go3 programında alım ve satış işlemlerinde kullanılacak malzeme ve malzeme sınıfları, malzemeler için geçerli birim setleriek vergilermalzeme özellikleri, malzemenin varyantlarını oluşturmada kullanılan özellik setleri, malzeme sınıfları ve bu sınıfların altında yer alacak malzemelerin kaydedildiği malzeme/malzeme sınıfı ağacı, malzemeleri özelliklerine göre belirli gruplar altında toplamak için kullanılan ürün kategorilerimalzeme satış ve satınalma fiyatları Ana Kayıtlar program bölümü altında yer alan Stok menüsünden tanımlanır.

 

 

Go3 Stok Kayıtlarında Birim Setleri;

Birim seti tanımları ile, malzeme kartlarının işlem göreceği ana birim ve diğer birimler tanımlanır. Malzeme kartlarının sınıflarının birim atamaları birim setlerine göre yapılır. Her malzeme için bir birim seti kullanabilir. Her bir tür için girilen birimlerden ilki ana birim olarak belirlenir ve listede koyu renkli olarak görüntülenir. Aynı türdeki diğer birimlerin bu ana birime çevrim katsayılarının girilmesi zorunludur.

Birim setleri listesinde, firma eklenirken oluşturulan "05" kodlu ve "Öndeğer Birim Seti" açıklamalı birim seti öndeğer olarak yer alır. Program tarafından oluşturulan birim seti üzerinde istenen değişiklik yapılabilir.

Birim setleri arası çevrim bilgileri katsayıları birim setleri listesinde Çevrim Bilgileri seçeneği ile kaydedilir. Çevrim Bilgileri penceresinden bölen ve çarpan bilgileri ile çevrim bilgilerinin geçerli olacağı birim seti bilgileri kaydedilir.

Malzeme için geçerli olacak birim seti malzeme kartlarında Birim Setleri seçeneği ile belirlenir. Tanımlı birim setinin kullanıldığı malzeme ve malzeme sınıfları Kullanıldığı Kartlar seçeneği ile listelenir.

Logo Go3 Birim Seti Bilgileri

Go3 programında birim setleri ile bir malzemeye bir adet ana birim ve bu birim altında istenen sayıda alt birim tanımlanır. Alt birimlerin ana birim karşılıkları belirlenir.

Birim seti tanımları ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Kodu: Tanımlanan birim setinin kodudur.

Açıklaması: Tanımlanan birim setinin açıklamasıdır.

Özel Kodu: Birim seti özel kodudur.

Yetki Kodu: Birim seti yetki kodudur.

Kullanım Koşulu: Bu alanda birim setinin kullanım şekli belirlenir. Kullanım koşulu alanı iki seçeneklidir:

  • Genel
  • Malzeme/Hizmet Kartına Özel

Genel seçimli birim seti tanımları tüm malzeme kartlarında kullanılır. 
Malzeme/Hizmet Kartına Özel seçimli birim seti tanımları yalnızca bağlandıkları malzeme ve hizmet kartlarında kullanılır; diğerlerinde kullanılamaz.

Birim seti ile tanımlanacak ana birim ve diğer birimlerle ilgili bilgiler tanım alanlarında kaydedilir. Her birim seti için bir adet ana birim ve bu ana birim baz alınarak tanımlanacak alt birimler kaydedilir. Birim setinde önce ana birim tanımlanır. Ana birim kaydedildikten sonra Birim alanında bir alt satıra geçilir ve bu ana birime karşılık gelen birimler tanımlanır.

Kodu: Birim setinde yer alacak ana birim ya da birim kodudur.

Açıklaması: Birim açıklamasıdır.

Çevrim Katsayıları: Birim setinde tanımlanan birimlerin ana birim karşılıklarının belirtildiği alandır. Birim alanına kod verildiğinde bu birimin ana birim karşılığı Çevrim Katsayıları bölümünde tanımlanır.

Bölünebilir: Birimin bölünebilir olup olmadığı bilgisidir. Bölünebilir işareti, birim seti tanımlanırken her birim için ayrı ayrı verilir. Bu bilgi malzeme kartında seçili olan birim için birimli barkod tanımlaması yapılırken ondalıklı hane vererek fişe aktarılacak miktarın belirlenmesinde rol oynar. "Bölünebilir" işareti olmayan birimler için barkod tanımlandığında ondalıklı hane sayısı verilemez.

Evrensel Kodu: e-Faturalarda zorunlu bir alan olan, birim setlerine ait evrensel kod bilgisidir. 

Go3 programına sahip e-Fatura kullanıcısı olan firmalarda, Birim Seti tanımlanırken, ilgili kartların Evrensel Kod bilgisi girilmeden kaydedilmesine izin verilmez.

Go3 Programında Birim Çevrim Bilgileri;

Çevrim Bilgileri seçeneği ile birim setleri arası çevrim bilgileri kaydedilir. Birim setleri arasındaki çevrim bilgileri için önce çevrim bilgi tanımının kaydedileceği tanım daha sonra F9 menüsündeki Çevrim Bilgileri seçilir. Birim Seti Çevrim Bilgileri penceresinden kaydedilen bilgiler şunlardır:

Bölen: Çevrim bölen bilgisidir.

Birim Seti Kodu: Çevrim bilgilerinde esas alınacak birim seti kodudur. Birim setleri listelenir ve seçim yapılır. Kodu verilen birim seti tanımının açıklaması Açıklama alanına aktarılır.

Birim Seti Açıklaması: Çevrim bilgilerinde esas alınacak birim setinin açıklamasıdır. Bu alandan da birim setleri ve seçim yapılabilir.

Çarpan: Birim setleri arası çevrimde esas alınacak çarpan bilgisidir.

Birim Seti Kodu: Seçilen birim setinin kod bilgisidir.

Start, Go plus, Go3, Tiger plus, Tiger3, Bordro plus gibi Logo yazılım programları hakkında bizlerden destek alabilirsiniz.

0212 510 58 68

 

 

 

Ekle


Yeni birim seti tanımlamak için kullanılır.

 

Değiştir

Birim seti tanımlarında değişiklik yapmak için kullanılır.

 

Çıkar

Birim seti tanımını silmek için kullanılır.

 

İncele

Birim seti bilgilerini incelemek için kullanılır.

 

Kopyala

Birim seti tanım bilgilerini başka bir karta kopyalamak için kullanılır

 

Toplu çıkar

Seçilecek tanımları toplu olarak silmek için kullanılır.

 

Çevrim Bilgileri

Seçilecek birim seti için çevrim bilgilerini kaydetmek için kullanılır.

 

Kullanıldığı Kartlar

Seçilen birim setinin kullanıldığı malzeme kartlarını listelemek için kullanılır.

 

Filtrele

Birim Setleri listesini istenen kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.

 

Kayıt Bilgisi

Tanım bilgilerinin kim tarafından ne zaman kaydedildiğini be güncelleştirildiğini izlemek için kullanılır.

 
 

Kayıt Sayısı

Tanımlı birim setleri sayısını görüntülemek için kullanılır.

 
 

Güncelle

Birim bilgilerini güncellemek için kullanılır.

 
 

Ön Değerlere Dön

Kullanılan pencereyi programda tanımlı standart ölçüleri içinde görüntülemek için kullanılır.

 

 

 

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us

Offcanvas Menu