Logo Destek

Logo yazılım sabit kıymet kaydı nasıl yapılır

Sabit kıymet kartı üzerindeki alanlardan girilen ve sabit kıymetin takibinde işlemlerde geçerli olacak bilgiler yanında sabit kıymetin alım tarihi, maliyeti ve amortisman başlangıcı vb. bilgiler sabit kıymet tanımları listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsündeki Sabit Kıymet Kayıtları seçeneği ile kaydedilir.
Programın ilk kullanımında elde bulunan sabit kıymetlere ait kayıt bilgileri malzeme kartları listesinde F9 menüsünde yer alan sabit kıymet kayıtları seçeneği ile kaydedilir. Daha sonra alım ve satış işlemleri ile oluşan yeni kayıt bilgileri işleme ait fiş üzerinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan "Sabit kıymet Kaydı ile İlişkilendir" seçeneği ile açılan pencereden kaydedilir.
sabitkıymet_kaydı.png Sabit kıymet kaydı seçimi yapıldığında, o sabit kıymet kartına ait kayıt işlemlerini listeleyen pencere açılır. Ekle seçeneği ile sabit kıymete ait kayıt bilgileri girilir.
Pencerede bulunan alanlar ve bilgileri ise şunlardır:

Kayıt Kodu: Sabit kıymete ait kayıt kodudur. Amortisman hesaplama işlemleri sabit kıymet kayıt bilgilerine göre yapılır.
Satınalma Tarihi: Sabit kıymetin alındığı tarihi belirtir. Bu tarihe göre seçilen amortisman türü üzerinden amortisman ayrılacaktır.
Aktif Tarihi: Sabit kıymetin aktife geçiş tarihidir. Satınalma tarihinden bağımsızdır. Alım tarihi öndeğer olarak bu alana aktarılır. Amortisman başlangıç tarihi aktif tarihi ile birlikte çalışır
Sabit kıymet satınalma fatura / irsaliye tarihi değiştirildiğinde, sabit kıymet için amortisman hesaplanmadı ise, Sabit Kıymet Kaydı Satınalma Tarihi ve Aktif Tarihi alanları fatura tarihi doğrultusunda güncellenir. Amortisman hesaplandı ise sabit kıymet tarihlerinin değişikliğine izin verilmez.
Miktar: Alınan ya da elde bulunan sabit kıymet miktarıdır.
Maliyet: Sabit kıymetin maliyetidir.
KDV Tutarı: Sabit kıymet tanımında belirtilen KDV yüzdesi esas alınarak alım tutarı üzerinden hesaplanan KDV tutarıdır.
KDV Süresi (Yıl): KDV tutarının kaç yılda indirileceğini gösterir.
Fiyat Farkları: Sabit kıymet kaydı için kesilen fiyat farkı faturasındaki tutar bu alana yansır. Fiyat farkı tutarı sabit kıymet kaydındaki Maliyet alanını etkilemez.
İşyeri: İşyeri, bir firma ya da kurumun merkezine bağlı olan, ancak ticari işlemlerini dışarıya karşı bağımsız yürüten birimlerinden her biridir. Bu alan, sabit kıymete ilişkin kaydın firmanın tanımlı işyerlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.
Bölüm: Bölüm, bir işletmenin örgütlenme açısından birbirinden ayrılmış faaliyetlerinden veya faaliyet gruplarından her biridir. Bu alan, yapılan stok işleminin, firmanın kayıtlı bölümlerinden biriyle ilişkilendirilmesi için kullanılır.
Üretim Kapasitesi: Amortisman türü üretim birimi seçildiğinde üretim kapasitesinin belirtilmesinde kullanılır. Üretim kapasitesi için geçerli olacak birim ise Üretim Birimi alanında belirtilir. Yıl bazında aylık üretim miktarları F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Üretim Miktarları seçeneği ile kaydedilir.
Üretim Birimi: Amortisman türü Üretim Birimi seçildiğinde üretim biriminin belirtildiği alandır.
Yetki Kodu: Sabit kıymet kaydı yetki kodudur. Kayıt üzerinde bu yetki koduna sahip kullanıcılar işlem yapabilir.
Proje Kodu: Kaydın ilişkili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Bu alanda seçilen proje kodu, ilgili sabit kıymetin seçildiği fiş ve fatura satırlarına otomatik olarak aktarılır. Aynı zamanda, ilgili sabit kıymet kaydı için amortisman hesaplandığında ve muhasebeleştirildiğinde bu proje kodu muhasebe kodlarına öndeğer olarak aktarılır.
Amortisman Başlangıcı: Amortisman başlangıç tarihidir.
Amortisman Türü: Sabit kıymet kartında belirlenen ve alım işlemlerinde uygulanacak amortisman hesaplama yöntemi öndeğer olarak aktarılır. Eğer kartta belirlenen türden farklı türde amortisman hesaplatılacaksa türler listelenir ve istenen tür seçilerek alana aktarılır.
Amortisman Oranı (%): Sabit kıymet kartında verilen amortisman oranı öndeğer olarak aktarılır.
Amortisman Süresi (Yıl): Seçilen amortisman türü ve oranı dikkate alınarak, malın maliyet bedeli üzerinden hesaplanan amortisman süresi bu alana otomatik olarak gelir.
Değerlenebilir: Yeniden değerlemenin yapılıp yapılmayacağı bu alanda belirlenir. Sabit kıymet kartında yapılan seçim alana öndeğer olarak aktarılır.
Değerleme Amortismanı: Bu alanda yeniden değerleme tutarlarına amortisman uygulanıp uygulanmayacağı belirlenir. Kartta yapılan seçim alana öndeğer olarak aktarılır.
Yatırım İndirimi Kapsamında: Sabit kıymetin yatırım indirimi kapsam bilgisidir. "Evet" ve "Hayır" seçeneklerini içerir.
Yatırım İndirim Oranı (%): Yatırım indirimi kapsamında olan sabit kıymete uygulanacak indirim oranıdır.
Enflasyon Endeksi: Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda sabit kıymet enflasyon endeks bilgisidir.
Enflasyon Endeksi Alternatif: Enflasyon muhasebesi özelliğinin kullanılması durumunda alternatif tablolar için sabit kıymet enflasyon endeks bilgisidir.
Enflasyon Düzeltme Esas Tutar: Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda dikkate alınacak tutardır.
Enflasyon Düzeltme Esas Tutar (Alternatif): Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda dikkate alınacak tutardır.
Yıllara Yaygın Maliyet Kullanılacak: Yıllara yaygın maliyet kullanılması durumunda bu seçenek işaretlenir. Bu durumda yapılmakta olan yatırımların her aşamasında yatırım maliyetlerinin ayrı ayrı rapor tarihine taşınarak düzeltilmesi gerektiğinden, yatırımın yapıldığı tarihler ve tutarlar kart üzerinde sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Yıllara Yaygın Maliyet ve ROMF Girişi seçeneği ile kaydedilir.
Mevzuata Göre Kayıt Bilgileri
Rusya mevzuatı ile çalışma durumunda, sabit kıymet kaydı üzerindeki Kayıt Türü ve Kayıt Masraf Yeri alanlarından, sabit kıymetleri cins ve kullanımlarına göre gruplamakta kullanılan bilgiler ile, ilgili masraf bilgileri kaydedilir. Sabit kıymet için kayıt türleri ve masraf yeri tanımları Sistem İşletmeni program bölümünde tanımlanır. Bunun için Kuruluş Bilgileri menüsü altında yer alan Sabit Kıymet Kayıt Türleri ve Sabit Kıymet Masraf Yerleri seçenekleri kullanılır.
Amortisman bölümündeki alanlardan ise, sabit kıymet için amortisman hesaplamasının sonlandırılacağı tarih ve nedeni kaydedilir.

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us

Offcanvas Menu