Logo Destek

Logo Tiger İhracat menüsü

Türkiye' deki bir firmanın, menşei (yani orijini) Türkiye ve/veya yabancı ülkeye ait olan bir malı yabancı para (döviz) ile satması, müşterisi ile aralarında kararlaştırdıkları biçimde yabancı ülkeye kadar taşıtması ve Kambiyo mevzuatınca belirlenmiş usul ve süreler içinde mal bedeli dövizleri yurda getirmesi işlemine, çok genel bir ifade ile ihracat denmektedir.
İhracat Yönetimi Bölümü Menüleri
Tanımlar Akreditifler, İhracat Kredileri
Hareketler
İhracat Operasyon Fişleri, Dahilde İşleme İzin Belgeleri, İhraç Kayıtlı Satınalma Faturaları, İhraç Kayıtlı Satış Faturaları
Raporlar
İhracat İstatistik Raporu, GÇB-DAB Eşleme Raporu, DAB-Virman Eşleme Raporu, İhraç Kayıtlı Alımlar Raporu, İhraç Kayıtlı Satışlar Raporu, Eximbank Kredileri Raporu, Döviz Kredileri Raporu, DİİB/GKB Analiz Raporu, Hammadde Sarfiyat Tablosu DİİB-İhracat Raporu, DİİB-İhraç Kayıtlı Alımlar Raporu, DİİB-İhraç Kayıtlı Satışlar Raporu, GKB-İhracat Raporu, GKB-İhraç Kayıtlı Alımlar Raporu, GKB-İhraç Kayıtlı Satışlar Raporu

Türkiye' deki bir firmanın, menşei (yani orijini) Türkiye ve/veya yabancı ülkeye ait olan bir malı yabancı para (döviz) ile satması, müşterisi ile aralarında kararlaştırdıkları biçimde yabancı ülkeye kadar taşıtması ve Kambiyo mevzuatınca belirlenmiş usul ve süreler içinde mal bedeli dövizleri yurda getirmesi işlemine, çok genel bir ifade ile ihracat denmektedir.
İhracat Yönetimi Bölümü Menüleri
Tanımlar Akreditifler, İhracat Kredileri
Hareketler
İhracat Operasyon Fişleri, Dahilde İşleme İzin Belgeleri, İhraç Kayıtlı Satınalma Faturaları, İhraç Kayıtlı Satış Faturaları
Raporlar
İhracat İstatistik Raporu, GÇB-DAB Eşleme Raporu, DAB-Virman Eşleme Raporu, İhraç Kayıtlı Alımlar Raporu, İhraç Kayıtlı Satışlar Raporu, Eximbank Kredileri Raporu, Döviz Kredileri Raporu, DİİB/GKB Analiz Raporu, Hammadde Sarfiyat Tablosu DİİB-İhracat Raporu, DİİB-İhraç Kayıtlı Alımlar Raporu, DİİB-İhraç Kayıtlı Satışlar Raporu, GKB-İhracat Raporu, GKB-İhraç Kayıtlı Alımlar Raporu, GKB-İhraç Kayıtlı Satışlar Raporu

İhracat operasyon fişleri ile yabancı ülkeye ve serbest bölgeye yapılacak ihracat işlemlerine ait bilgiler kaydedilir. İhracat operasyon fişleri, İhracat program bölümünde Hareketler seçeneği altında yer almaktadır. Yeni fiş eklemek ve varolan fişler üzerinde yapılacak işlemler için ilgili seçenekler kullanılır.

Ekle
Yeni fiş eklemek için kullanılır.
Değiştir
Fiş bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
Çıkar
Fişi silmek için kullanılır.
İncele
Fiş bilgilerini incelemek için kullanılır.
İncele (Seri/Lot/Yerleşim Yeri Takipsiz)
Fişi, seri/lot/yerleşim bilgileri listelenmeden inceleme amaçlı kullanılır.
Bul
Fiş tarihi, numarası, GÇB numarası ve tarihi verilerek istenen fişi bulmak için kullanılır.
Kopyala
Fişi kopyalamak için kullanılır.
Dosyaya Ekle
Dosya aktarımı yapılarak tek bir dosya altında toplanan işlemlere yeni bir fatura eklemek için kullanılır. Kolay kullanım amaçlıdır.
Toplu Kayıt Çıkar
Seçilen kayıtları toplu olarak silmek için kullanılır.
Dosyaya Aktar
Aynı ihracat dosyasına ait olan işlemleri (faturaları) tek bir operasyon fişi altında toplamak için kullanılır. İşlemler "Sıra No" verilerek tek bir operasyon fişine dahil olarak listelenir.
İhraat Bilgileri Değiştir
İhracat dosya bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
İptal Et
Fişi iptal etmek için kullanılır.
Geri Al
İptal edilen fişi geri almak için kullanılır.
FF Uygula
Fiyat farkı uygulamak için kullanılır.
Toplu FF Uygula
Fişlere toplu olarak fiyat farkı uygulamak için kullanılır.
Muhasebeleştir
Seçilen fişi muhasebeleştirmek için kullanılır.
SMM Mahsubu Oluştur
Muhasebeleştirilen ihracat operasyon fişine SMM mahsubu oluşturmak için kullanılır.
SMM Mahsubu Oluştur (TFRS)
Muhasebeleştirilen ihracat operasyon fişine TFRS kapsamında SMM mahsubu oluşturmak için kullanılır.
Toplu Muhasebeleştir
Seçilen ihracat operasyon fişlerini toplu olarak muhasebeleştirmek için kullanılır.
Toplu SMM Mahsubu Oluştur
SMM mahsuplarını toplu olarak oluşturmak için kullanılır.
Toplu SMM Mahsubu Oluştur (TFRS)
Seçilen muhasebeleşmiş ihracat operasyon fişlerine TFRS kapsamında toplu olarak SMM mahsubu oluşturmak için kullanılır.
İş Akış Tarihçesi
İhracat operasyon fişleri için İş Akış modülünde tanımlanan ve gerçekleştirilen görevlerin listelenmesi için kullanılır. Bilgi ve izleme amaçlıdır.
İhracat Tarihçesi
İhracat tarihçesini izlemek için kullanılır.
Kayıt Bilgisi
Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını görüntüler.
Kayıt Sayısı
Kayıtlı fiş sayısını görüntüler.
Ek Bilgi Formları
Logo Object Designer ile ihracat operasyon fişleri için kullanıcı tarafından tanımlanan ek alanları görüntülemek için kullanılır.
Güncelle
İhracat fişleri listesini güncellemek için kullanılır.
Muhasebe Kodları
Seçilen fişe ait muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.
SMM Muhasebe Kodları
Satışların maliyetinin muhasebeleştirilmesinde geçerli olacak muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.
SMM Muhasebe Kodları (TFRS)
TFRS kapsamında satışların maliyetinin muhasebeleştirilmesinde geçerli olacak muhasebe kodlarını kaydetmek için kullanılır.
Ödeme İşlemleri
Fiş geneline ya da satırlarda yer alan mal ve hizmetlere ait tutarların ne zaman ve hangi tutarlarda tahsil edileceğini görmek için kullanılır.
Borç Takip
Faturanın ait olduğu cari hesaba ait borç takip ve kapama işlemleri yapılır.
Yaz
Seçilen ihracat fişini yazdırmak için kullanılır.
Toplu Basım
Seçilen fişleri toplu olarak yazdırmak için kullanılır.
Gönder
Seçilen faturayı ilgili cari hesaba göndermek için kullanılır.
Toplu Gönder
Seçilen faturaları ilgili cari hesaplara toplu olarak göndermek için kullanılır.
Filtrele
İhracat fişleri listesini istenen özellikteki kayıtlarla görüntülemek için kullanılır.
Öndeğerlere Dön
İhracat fişleri listesini programda tanımlı ölçütlerde görüntülemek için kullanılır.
İlgili Muhasebe Fişi
İhracat operasyon fişine ait muhasebe fişini görüntülemek için kullanılır.
İlgili SMM Muhasebe Fişleri
İhracat operasyon fişi için oluşturulmuş SMM muhasebe fişlerini görüntülemek için kullanılır.
İlgili SMM Muhasebe Fişleri (TFRS)
İhracat operasyon fişine ait, TFRS kapsamında oluşturulmuş SMM muhasebe fişlerini görüntülemek için kullanılır.
SMM Muhasebe Fişlerini Sil
SMM muhasebe fişlerini silmek için kullanılır.
SMM Muhasebe Fişlerini Sil (TFRS)
TFRS kapsamında oluşturulan SMM muhasebe fişlerini silmek için kullanılır.
Firmaya Gönder (Düz)
Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında veri alışverişi yapılması için kullanılır.
Firmaya Gönder (Çapraz)
Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında çapraz veri alışverişi için kullanılır.
Firmaya Gönder (Sil)
Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların firmaları arasında gönderdiği fişi silmek için kullanılır.
LogoConnect Hareketleri
e-Ticaret uygulamalarının kullanılması durumunda faturanın LDX sunucudaki hareketlerini listeler.
e-Fatura / e-Arşiv Görüntüle
e-Faturanın / e-arşiv faturasının resmi formatta görüntülenmesi için kullanılır. Bu seçenek yalnızca Serbest Bölgeye İhracat türündeki fişlerde yer alır.
e-Fatura / e-Arşiv Görüntülü Gönder
e-Faturanın / e-arşiv faturasının ilgili cari hesabın e-posta adresine HTML formatında gönderilmesi için kullanılır. Bu seçenek yalnızca Serbest Bölgeye İhracat türündeki fişlerde yer alır.
İrsaliye Parçala
Faturada yer alan malzemelerin değişik araçlarla sevk edilmesi durumunda ihracat faturası ile birlikte oluşan irsaliyenin parçalanmasında, doğru miktarın girilmesinde kullanılır.
Taksit Hareketleri
Fişe ait taksit hareketlerini listeler.
Kilitle
Kayt bazında onaylama işlemi için kullanılır.
Kilit Kaldır
Kayıt bazında yapılan onaylama işlemini iptal etmek için kullanılır.
Toplu Kilitle
Seçilen kayıtları toplu olarak onaylamak için kullanılır.
Toplu Kilit Kaldır
Kayıt bazında onaylama işlemini birden fazla kayıt için toplu olarak iptal etmek için kullanılır.
Birime Göre Toplam Miktar
Fiş içerisinde girilmiş tüm satırların birim bazında toplamlarını listelemek için kullanılan seçenektir.
Kısayol Oluştur
İhracat operasyon fişleri listesine ve/veya ihracat operasyon fişine kolay erişimi sağlamak amacıyla kullanılacak kısayolu oluşturmak için kullanılır.
Kısayol Gönder
Oluşturulan kısayolu ilgili kullanıcılara e-posta ile göndermek için kullanılır.

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us

Offcanvas Menu