Logo Destek

Logo bordro hesap şablonu nedir

 

Hesap Şablonları puantaj hesaplarında geçerli olacak parametre tanımlarının kaydedildiği seçenektir. Hesap şablonu tanım kartı 3 ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde şablon genel bilgileri kaydedilir. Tanım ekranının orta bölümünde şablon uygulandığında puantaj hesaplarında geçerli olması istenen parametreler, alt bölümünde ise sigorta primi kesintisine ait bilgiler yer alır. Hesap şablonu tanım penceresinde yer alan alanlar ve bilgileri ise şunlardır.
Hesap Şablonları puantaj hesaplarında geçerli olacak parametre tanımlarının kaydedildiği seçenektir. Hesap şablonu tanım kartı 3 ana bölümden oluşur. Kartın üst bölümünde şablon genel bilgileri kaydedilir. Tanım ekranının orta bölümünde şablon uygulandığında puantaj hesaplarında geçerli olması istenen parametreler, alt bölümünde ise sigorta primi kesintisine ait bilgiler yer alır. Hesap şablonu tanım penceresinde yer alan alanlar ve bilgileri ise şunlardır.
Yeni hesap şablonu yapmak için Hesap şablonları listesinde Ekle seçeneği kullanılır.
Hesap şablonu tanım penceresinde yer alan alanlar ve bilgileri ise şunlardır:
Firma : Şablonun uygulanacağı firmanın numarasıdır.

 

İnsan Kaynakları Bordro Programı ile istenen sayıda firma tanımlanır, bu firmalara ait personel işlemleri kaydedilir ve izlenir. Hesap şablonunun hangi firma için geçerli olacağı firma alanında belirlenir. Tanımlı firmalar listelenir ve ilgili firma tanımı seçilerek alana aktarılır.
Şablon Kodu : Tanımlanan şablonun kodudur.
Şablon Adı : Şablonun raporlarda kullanılacak adı ya da açıklamasıdır.
Şablon tipi : Tanımlanan şablon tipidir. Şablonun hangi puantaj hesapları için kullanılacağı bu alanda belirlenir. Personele yapılacak ödeme ücret ödemesi olabileceği gibi ek ödeme ve prim ödemesi de olabilir. Tanımlı tipler listelenir ve ilgili tip seçilerek alana aktarılır. Şablon tipleri, ücret, ek ödeme ve prim başlıklarını taşır.

Ücret tipli hesap şablonları kullanıldığında, şablonda belirlenen parametrelere ilişkin bilgiler, hesaplamaları puantaj yapılan tarih itibariyle etkiler. Ek ödeme tipli şablonun işleyiş açısından ücret tipli şablondan bir farkı yoktur. Sadece ücret farkı hesaplamaları yapılırken ek ödeme tipindeki hesap şablonu uygulanarak yapılan puantajlar dikkate alınmayacaktır.
Şablonun uygulanması ile puantaj hesaplarında geçerli olacak yasal kesinti ve ödemeler ise şablon tanım ekranında ilgili parametre satırlarında belirlenir. Hesaplamalarda geçerli olacak parametreler işaretlenir. Bu parametreler şunlardır :
Vergi kesintisi : Bu hesap şablonu kullanılarak yapılan puantaj hesaplarında vergi kesintisinin yapılıp yapılmayacağını gösterir. Programda öndeğer olarak Evet seçilidir. Vergi kesintisi yapılmayacaksa ilgili seçenek yanındaki işaret kaldırılır.
Damga Vergisi kesintisi : Damga vergisinin kesilip kesilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Bu parametre programda öndeğer olarak seçilidir. Damga vergisi kesilmeyecekse ilgili seçenek yanındaki işaret kaldırılır.
Vergi İadesi: Bu şablona göre yapılacak puantaj hesaplarında, özel gider indiriminin hesaplara dahil edilip edilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Bu parametre programda öndeğer olarak seçilidir. Bu şablona göre yapılacak puantaj hesaplarında özel gider indirimi de hesaplanacak ve ücrete dahil edilecektir. Özel gider indirimi hesaplamalarda dikkate alınmayacak ise ilgili seçenek yanındaki işaret kaldırılır.
Çocuk Yardımı : Bu şablon kullanılarak oluşturulan puantaj kartlarında çocuk yardımının hesaplara dahil edilip edilmeyeceği bu parametre ile belirlenir. Programda öndeğer olarak seçilidir. Çocuk yardımı hesaplamalarda dikkate alınmayacak ise seçenek yanındaki işaret kaldırılır.
Özel Sigorta Hesapları : Bu şablona göre yapılacak puantaj hesaplarında, özel sigorta hesaplarının puantaj hesaplarını ne şekilde etkileyeceği bu parametre ile belirlenir. Programda öndeğer seçilidir. Özel sigorta hesapları dikkate alınmayacak ise seçenek yanındaki işaret kaldırılır.
Asgari Geçim İndirimi: Bu şablona göre yapılacak puantaj hesaplarında, asgari geçim indirimi uygulamasının puantaj hesaplarını ne şekilde etkileyeceği bu parametre ile belirlenir.
Asgari geçim indirimi çalışanın kendisi, eşi çalışmıyor ise eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuk sayısına göre belirlenen aylık bir vergi indirimi tutarıdır. Yani gelire göre değişen değil personelin sosyal durumuna göre hesaplanan bir tutardır. Aynı sosyal durumdaki herkesin indirim tutarı aynıdır. Ayrıca söz konusu indirim tutarı matrahtan değil vergiden indirilir.

Ters Bakiye : Avans, borç işlemleri vb. işlemler sonucunda personele ait borçların, yapılacak ödemeden fazla çıkması durumunda bu bakiyenin puantaj hesaplarını ne şekilde etkileyeceği şablon tanımı yapılırken belirlenir. Programda öndeğer olarak parametre seçilidir.
Devreden Yuvarlama Farkı Sıfırlaması : Devreden yuvarlama farklarının sıfırlanıp sıfırlanmayacağı bu bölümde belirlenir.
Bu alan üç seçeneklidir.

Evet
Hayır
Sicile Göre
Evet seçiminde devreden yuvarlama farkları sıfırlanır.
Hayır seçiminde devreden yuvarlama farkları sıfırlanmaz ve puantaj hesaplarında dikkate alınır.
Sicile göre seçiminde sicil kartında bordro bilgileri penceresinde yapılan seçim geçerli olacaktır. Bu pencerede devreden yuvarlama farkı sıfırlaması alanı işaretlenmişse yuvarlama farkı sıfırlanır.
Sigorta Primi Kesintisi : Tanımlanan şablona göre yapılacak puantaj hesaplarında SGK prim kesintilerinin uygulanıp uygulanmayacağının belirlendiği parametredir. Bu parametre üç seçeneklidir.

Evet,
Hayır
Tavanı aşarsa
Evet seçiminde SGK primi kesintisi puantaj hesaplarında dikkate alınır. Programda öndeğer olarak Evet seçilidir.

Tavanı aşarsa seçimi yapıldığında yalnızca tavan matrahını aşan tutarlar için SGK primi kesintisinin yapılması sağlanır.

 

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us