Logo Fiyat Listesi

Logo Go Wings Fiyatı

Kobi Ürünleri Fiyat Listesi Logo Go Wings Fiyatı

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerlidir.

Genel Açıklamalar:

 • Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Logo tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.
 • Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.
 • Fiyatlar, ana paket ve geçiş fiyatları haricinde, geçerli LEM sözleşmesi olup olmama durumuna göre farklılaşmaktadır.

LEM (Logo Enterprise Membership)

 • LEM; kullanılan ürünlerin en güncel sürümlerine, bu kapsamda eklenen yeni özelliklere ve performans iyileştirmelerine sahip olunmasını sağlayan ve satın almak istenen kullanıcı, çalışan, firma artırımları ve modüller için özel fiyatlardan faydalanılmasını sağlayan bir abonelik sistemidir.
 • Yeni ana paket alımlarında 1 yıllık LEM bedelsizdir. Ürün geçişlerinde ise;
  • • Aynı segmentteki bedelli ve bedelsiz geçişlerde, önceki ürüne ait LEM geçerliliği yeni üründe devam ettirilecek şekilde (aynı başlangıç ve bitiş tarihleriyle) yeni ürüne LEM verilir.
  • • Üst segmente bedelli geçişlerde; yeni ürüne, geçiş tarihi itibarıyla 1 yıllık bedelsiz LEM verilir.
 • LEM geçerlilik süresi 1 yıldır. Yenileme tarihi, bir önceki LEM bitiş tarihinden itibaren başlatılır.
 • LEM’i, bitiş tarihinden önce ya da bitiş tarihini takip eden 30 gün içinde ve düzenli yenileyen kullanıcılar sadakat indiriminden yararlanarak LEM’lerine avantajlı fiyatlar üzerinden sahip olabilirler.
 • LEM geçerliliğini yitirdiği durumda, “LEM olan durumlarda uygulanan fiyat” ile alınan ek ürünlerin kurulumu gerçekleştirilemez.
 • LEM bitiş tarihini takip eden 30 gün içerisinde yenilenmeyen LEM’ler için Geçmişe Yönelik LEM alınmalıdır. Geçmişe Yönelik LEM fiyatı, Standart LEM bedelinin %10 fazlasıdır.
 • LEM fiyatı, üründeki en güncel konfigürasyona bakılarak (ana paket, modül, kullanıcı/çalışan/firma artırımı) hesaplanır. Kullanıcı artırımları, satın alındıkları andan itibaren LEM fiyat hesaplamasına dahil edilir. Opsiyonlar (modüller) için ise LEM fiyat hesaplaması; LEM’in bitiş tarihi dikkate alınarak yapılır. Satın alınmasının üzerinden 1 yıl geçen her modül için, 1 yılın dolduğu ay ile Standart LEM bitiş tarihine kadar olan süre kontrol edilir ve açıkta kalan aylar LEM fiyat hesaplamasına dahil edilir.
 • LEM fiyatlarına yetkili Logo İş Ortakları’nın servis, kurulum ve yükleme gibi hizmet fiyatları dahil değildir.
Ürün Açıklaması LEM Olan Durumlarda Uygulanır LEM Olmayan Durumlarda Uygulanır
Ana Paket    
Logo GO Wings ana paket (1 kullanıcı) 42.200   
─ Kullanıcı artırımları(5)    
Logo GO Wings kullanıcı artırımı +2  22.700 25.000
Logo GO Wings kullanıcı artırımı +5 51.800 57.000
Logo GO Wings kullanıcı artırımı +10 81.500 89.600
─ Opsiyonlar(6)(7)    
Logo GO Wings e-İhracat İşlemleri modülü 22.700 25.000
Logo GO Wings ExcelTrans  23.400 25.800
─ Perakende(8)    
Logo GO Wings Perakende  19.800 21.800
Logo GO Wings Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı 10.100 11.100
─Yabancı dil paketi (28)    
Logo GO Wings ek dil paketi / 1 dil 30.500 33.500
e-Çözümler(12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(19)    
─ e-Fatura    
Logo GO Wings Connect Fatura (1 firma) 18.900 20.300
Logo GO Wings Connect Fatura firma artırımı 3.680 4.040
─ e-Defter    
Logo GO Wings e-Defter (1 firma) 13.900 15.250
Logo GO Wings e-Defter firma artırımı 5.050 5.550
─ e-Arşiv Fatura    
Logo GO Wings Connect e-Arşiv Fatura (1 firma) 6.400 7.000
Logo GO Wings Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı 1.650 1.815
─ e-İrsaliye    
Logo GO Wings e-İrsaliye (1 firma) 10.100 11.100
Logo GO Wings e-İrsaliye firma artırımı 1.445 1.600
Logo GO Wings e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör)  Bedelsiz 11.100
Logo GO Wings e-İrsaliye firma artırımı (eLogo Özel Entegratör) Bedelsiz  1.600
─ Diğer e-Çözümler    
Logo GO Wings Logo Connect B2B 11.400 12.600
Logo GO Wings e-Ekstre 13.800 15.100
Logo GO Wings Connect Banka 4.050 4.490
Logo GO Wings e-Serbest Meslek Makbuz Bedelsiz 3.470
Logo GO Wings e-Müstahsil Makbuzu Bedelsiz 5.560
Logo GO Wings e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı Bedelsiz 1.025
─ Yönetim karar destek sistemleri    
Logo Mind Navigator (1 kullanıcı) 14.400 15.900
─ Kullanıcı artırımları    
Logo Mind Navigator kullanıcı artırımı +2 9.400 10.350
Logo Mind Navigator kullanıcı artırımı +5 14.700 16.100
Logo Mind Navigator kullanıcı artırımı +10 23.400 25.750
─ Ürün geçişleri    
Logo Mind Navigator Navigator'dan geçiş 6.300 6.880
Logo Mind Navigator Navigator'dan geçiş kullanıcı artırımı +2 5.900 6.480
Logo Mind Navigator Navigator'dan geçiş kullanıcı artırımı +5 8.950 9.770
Logo Mind Navigator Navigator'dan geçiş kullanıcı artırımı +10 15.200 16.700
Logo Mind Navigator Performa XLSmart Pro'dan geçiş Logo Mind Navigator liste fiyatları üzerinden %40 indirim uygulanacaktır.
─ Ek ürün ve hizmetler(27)    
Set kontrol ve değişim hizmeti 3.270 3.590
Logo GO Wings Veritabanı Kullanım Lisansı 6.750 7.440

─ Açıklamalar

 • Logo GO Wings ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 16 kullanıcıya kadar kullanılabilir.
 • Logo GO Wings Ana Paket, Stok (İrsaliye, Sipariş, Maliyetlendirme, Dinamik Birimleme, Eşdeğer Mal Takibi), Muhasebe, Duran Varlık, Fatura, Cari Hesap (Ödeme/Tahsilat, Ödeme Planı), Talep Yönetimi, Çek/Senet, Taksit İşlemleri (Parçalı Tahsilat), Kredi Kartı, Banka, Kasa, Döviz Kuru Takibi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Dövizli Hesap Makinesi, İşlem Dövizi, Tablo ve Pivot Raporlar, Görev Zamanlayıcı, Yönetici Konsolu ve Web Master modüllerini içerir.
 • Logo GO Wings çözümü, masaüstü ve/veya web tarayıcısı üzerinden hibrit olarak kullanılabilir.
  • Kullanıcı sayısı kontrolü named user mantığı ile terminal tanımı üzerinden yapılır, desktop tarafında bir kullanıcının ürünü kaç kez açabileceği ile ilgili bir sayım alanından kontrol sağlanır ve kullanıcı bu sayıya göre ürünü açabilir.
  • Ürün her açıldığında ve login olunduğunda toplam kullanıcı sayısından bir kullanıcı düşülür. Kullanılan çözümde aynı anda farklı firma kullanımı, ürünün iki kere açılması ile mümkündür ve 2 kullanıcı sayılır.
  • Wings çözümleriyle birlikte e-Çözümler modülü kullanıldığı taktirde en az "bir" kullanıcının "masaüstü kullanıcı" olarak tanımlanması gerekmektedir.
 • Logo GO Wings yazılım ve donanım gereksinimleri "sistem ihtiyaçları" dokümanında detaylarıyla belirtilmiştir. Yetkili iş ortaklarından bu doküman temin edilebilir.
 • Ana paketlere eklenen kullanıcı artırımları, tek başına veya üst üste yüklendiğinde kullanıcı sayısını artıran paketlerdir. Örnek: Logo GO Wings ana pakete “kullanıcı artırımı +2” yüklendiğinde, toplamda 3 kullanıcı elde edilir. Ana paketler ile beraber kullanılan opsiyonlar için listede belirtilmediyse ayrıca kullanıcı artırım seti alınmasına gerek yoktur.

─ Opsiyonlar

 • Logo GO Wings e-İhracat İşlemleri modülü; ihracat operasyon fişleri, ihraç kayıtlı satın alma faturası, ihraç kayıtlı satış faturası gibi fiş ve faturaların kayıt edilmesini ve elektronik olarak gönderilmesini sağlayan bir modüldür. İhracat faturalarının e-fatura olarak gönderilebilmesi için bu modülün alınması gerekmektedir.
 • Logo GO Wings ExcelTrans sadece Türkçe dili ile kullanıma sunulmaktadır.
 • Logo Perakende
  • “Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı” Perakende modülünden bağımsız olarak da ayrıca satın alınabilir.
  • Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, Logo GO Wings kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.
 • İş akış yönetimi
  • Logo Flow ana paketi 200 kullanıcı içermektedir.
  • Logo Flow ürününün kullanıcı sayısı, bağlı bulunduğu ERP ürününün kullanıcı sayısından bağımsızdır. Logo Flow ürünü için ayrıca kullanıcı artırımı satın alınması gerekmektedir.
  • Logo Flow kullanıcı artırımı paketi fiyatları aşağıdaki gibidir.
  • · Logo Flow ürününün LEM bedeli, lisans bedelinin %13'üdür.
 • Logo GO Wings ürünüyle entegre çalışan daha fazla çözüm için Logo Onaylı Ekosistem çözümleri fiyat listesini inceleyiniz. Logo Onaylı Ekosistem Çözümleri, Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve Logo ürünleriyle entegre çalışan çözümlerdir.

─ e-ÇÖZÜMLER

Logo e-Fatura

 • Connect Fatura, e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların genel kullanımı sağlanırken, e-Faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu e-Fatura portalı üzerinden manuel olarak alınıp gönderilebilmektedir.
 • Sunucu Lisansı Eklentisi’nin, Connect Fatura ile birlikte alınması gerekmektedir. Firmalar, Connect Fatura ve e-Fatura Sunucu Lisansı eklentisi sayesinde, kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla GİB'in sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabilmektedir. Böylelikle, e-Faturaların alım ve iletim işlemleri otomasyona geçirilebilmektedir. Connect Fatura (sunucu lisansı eklentisi) Logo GO Wings ürününde yer almamaktadır.

Logo e-Defter

 • e-Defter uygulaması, Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin, belirlenen standartlara uygun şekilde dijital ortamda hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na kolay ve hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlar.
 • Yeni sürümler ile ticari sistem tarafında muhasebesel güncellemeler yapılmakta ve bu değişiklik ve güncellemeler e-Defter ürününü de etkileyebilmektedir. Ticari sistem tarafında yapılması gereken ve e-Defter'in mevzuata uygun basılmasını  sağlayacak düzenlemelerden yararlanılmasını sağlamak adına LEM yenilemelerinin mutlaka yapılmasını tavsiye ederiz.

Logo e-Arşiv Fatura

 • e-Arşiv Fatura uygulaması, e-Fatura kapsamında olan ya da olmayan işletmelere ve nihai tüketicilere e-Fatura düzenlenmesini, faturanın ikinci nüshasının elektronik olarak korunmasını ve ibraz edilmesini sağlar.

Logo e-İrsaliye

 • e-İrsaliye uygulaması, sevk irsaliyelerini dijital ortamda oluşturarak sevkiyat süreçlerini ve ticareti hızlandırmayı sağlar.
 • Güncel LEM’i olan, Logo e-Fatura modülüne sahip ve eLogo Özel Entegratörlük kullanan müşterilerimiz için e-İrsaliye modülü bedelsizdir. Bedelsiz sahip olunan e-İrsaliye modülü, bir sonraki sene LEM hesaplamasına dahil edilecektir.
 • e-İrsaliye modülünü kullanabilmek için, minimum 2.48.000.1 veya 2.49 sürümlerinden birine sahip olmak gerekmektedir.
 • e-İrsaliye Sunucu Lisansı modülünün, e-İrsaliye modülü ile birlikte alınması gerekmektedir. Firmalar, e-İrsaliye ve e-İrsaliye Sunucu Lisansı modüllerinin birlikte alımıyla, kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla GİB'in sistemine entegre olarak e-İrsaliye uygulamasını kullanabilmektedir. e-İrsaliye (sunucu lisansı) Logo GO Wings ürününde yer almamaktadır.

Logo Connect B2B

 • Connect B2B uygulaması, farklı paydaşlarla çalışan işletmelerin kendi arasında belge ve verilerin dijital transferini sağlar. Connect B2B, aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet vermektedir. Bu sayı üzerindeki firma talepleri için proje teklifi alınmalıdır.
 • Connect B2B modülünden, lokalde kullanılarak (veri aktarımını kullanıcının üstlenmesi durumu) veya Logo’dan (Logo sunucuları üzerinden) hizmet alarak yararlanılabilir. Aynı kurumun firmaları arasında veri aktarımında lokal kullanım, şube yapısı veya harici firmalar ile veri alışverişi yapılması durumunda Logo sunucuları üzerinden hizmet kullanımı tavsiye edilir.
 • Connect B2B eğitim hizmeti fiyatı proje bazlı olarak belirlenir. Hizmet fiyatları için yetkili Logo İş Ortakları’na danışılmalıdır.
 • Connect Banka, bir işletmenin hesaplarını ve çalıştığı banka şubelerini ERP üzerinde bir araya getirerek banka işlemlerinin güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde, mükerrer giriş yapmadan gerçekleştirebilmesini sağlar.

Logo e-Ekstre

 • Tüm bankaların ortak formatı olan MT940 formatındaki hesap ekstrelerinin, kullanılan ERP çözümlerine hızlı ve pratik olarak aktarılması hizmetidir. Hesap ekstresinde bulunan hareketler banka işlem fişi veya havale/EFT fişi olarak ERP sistemine kaydedilebilmektedir.
 • e-Ekstre kontör ücretlendirmesi aşağıdaki gibidir;

Günlük Kullanım: Her dosyadaki her gün için 1 Kontör
Aylık Sınırsız: (*Aylık paketler her ay otomatik olarak yenilenir.) Aylık banka ve dosya sınırsız 30 Kontör
Yıllık Sınırsız: (*Yıllık paketler her yıl otomatik olarak yenilenir.) Yıllık banka ve dosya sınırsız 300 Kontör

Logo e-Müstahsil Makbuzu ve Logo e-Serbest Meslek Makbuzu

 • e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu sadece eLogo Özel Entegratörlüğü ile çalışan modüllerdir. Güncel LEM’i olan ve eLogo Özel Entegratörlük kullanan müşterilerimiz için bu modüller bedelsizdir. Bedelsiz sahip olunan e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu modülleri, bir sonraki sene LEM hesaplamasına dahil edilecektir.

e-Çözümler

 • Firma sayısı; müşterinin GİB nezdinde onaylattığı ve vergi numarası olan tüzel kişiliklerin sayısını ifade etmektedir. Ek firma ihtiyaçları için firma artırımı alınması gerekmektedir. Firma sayısı artırımı istenilen zamanda yapılabilmektedir.

─ Ürün geçişleri

Logo GO Wings'e güncel KOBİ çözümlerinden geçiş

 • Güncel LEM sahibi Logo Start 3, Logo Start 3 (e-Devlet içerlikli) ve Logo GO 3 kullanıcıları Logo GO Wings (tek seferlik) çözümüne geçişlerinde mevcut ürüne ait ana paket, kullanıcı, modül, e-çözümler ve Logo onaylı ekosistem çözümleri güncel liste fiyatları ile geçiş yapılan ürüne ait güncel liste fiyatları arasındaki fiyat farkı alınır. LEM sahibi olmayan kullanıcılar ise, geçiş yapmak için önce LEM güncellemesi yapmalıdır. Alınması gereken Geçmişe Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha ileri bir tarihte ise Geçmişe Yönelik LEM’lerin yapılması yeterlidir. Eğer, Geçmişe Yönelik LEM’in bitiş tarihi, sipariş gününe göre 30 günden daha yakın bir tarihte ise ek olarak Standart LEM’in de alınması gerekmektedir. LEM güncellemesinin ardından, mevcut ürüne ait ana paket, kullanıcı, modül, e-çözümler ve Logo onaylı ekosistem çözümlerin güncel liste fiyatları ile geçiş yapılan ürüne ait güncel liste fiyatları arasındaki fiyat farkı alınır.
 • Logo GO 3 çözümünden Logo GO Wings (tek seferlik) çözümüne geçişlerde e-Fatura, e-İrsaliye sunucu lisansı eklentisi kullanıcılarının, Özel Entegratörlük Hizmeti’ne geçiş yapması gerekmektedir.
 • Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir.

Logo GO Wings'e sonlandırılmış KOBİ çözümlerinden geçiş

 • Logo GO Wings'e; Logo Start 3, Logo Start 3 (e-Devlet içerlikli) ve Logo GO 3 çözümleri dışında kalan sonlandırılmış çözümlerden geçiş yapmak isteyen kullanıcılar Logo GO Wings (tek seferlik) liste fiyatları üzerinden %30 indirim ile sahip olabilirler.
 • Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının Logo’ya iletilmesi gerekir

─ LEM

 • Logo GO Wings ürününün LEM bedeli lisans fiyatlarının %10'udur.
 • LEM fiyatı, kullanıcının elindeki ana paket, kullanıcı artırımı ve opsiyonların güncel lisans fiyatlarının %10’u alınarak hesaplanır.

─ Ek ürün ve hizmetler

 • 27. Uyarlama araçları olmadan veri yazan uygulamaları kullananların Veritabanı Kullanım Lisansı edinmeleri gerekmektedir.

Logo GO Wings fiyat listesi (kiralık)

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerlidir.

Genel açıklamalar

1. Fiyat listesinde bulunan tüm fiyatlar Logo tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.
2. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.
3. Logo GO Wings, aylık ve yıllık olarak kullanım imkanı sunar. Kullanıcı ve modüller için aylık ve yıllık fiyatlar fiyat listesinde belirtilmiştir.

Ürün Açıklaması Aylık Fiyat Yıllık Fiyat
─ Ana paket(1)(2)(3)(4)(5)(6)    
Logo GO Wings kullanıcı 440 4.400
─ Opsiyonlar(7)(8)(9)    
Logo GO Wings e-İhracat İşlemleri modülü 620 6.200
Logo GO Wings ExcelTrans 650  6.500 
─ Perakende(10)    
Logo GO Wings Perakende 550 5.500
Logo GO Wings Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı 290 2.900
─Yabancı dil paketi (29)    
Logo GO Wings ek dil paketi / 1 dil 840 8.400
─Ürün geçişleri(22)(23)(24)(25)(26)(27)    
Logo GO Wings geçiş kullanıcısı 198 1.980
e-Çözümler(14)(15)(16)(17)(18)(19)(20)(21)    
─ e-Fatura    
Logo GO Wings Connect Fatura (1 firma) 510 5.100
Logo GO Wings Connect Fatura firma artırımı 103 1.030
─ e-Defter    
Logo GO Wings e-Defter (1 firma) 400 4.000
Logo GO Wings e-Defter firma artırımı 145 1.450
─ e-Arşiv Fatura    
Logo GO Wings Connect e-Arşiv Fatura (1 firma) 165 1.650
Logo GO Wings Connect e-Arşiv Fatura firma artırımı 45 450
─ e-İrsaliye    
Logo GO Wings e-İrsaliye (1 firma) 330 3.300
Logo GO Wings e-İrsaliye firma artırımı 86 860
Logo GO Wings e-İrsaliye (eLogo Özel Entegratör) Bedelsiz(ilk kiralama dönemi için) Bedelsiz(ilk kiralama dönemi için)
Logo GO Wings e-İrsaliye firma artırımı (eLogo Özel Entegratör) Bedelsiz(ilk kiralama dönemi için) Bedelsiz(ilk kiralama dönemi için)
─ Diğer e-Çözümler    
Logo GO Wings Logo Connect B2B 320 3.200
Logo GO Wings e-Ekstre 440 4.400
Logo GO Wings Connect Banka 103 1.030
Logo GO Wings e-Serbest Meslek Makbuzu Bedelsiz(ilk kiralama dönemi için) Bedelsiz(ilk kiralama dönemi için)
Logo GO Wings e-Müstahsil Makbuzu Bedelsiz(ilk kiralama dönemi için) Bedelsiz(ilk kiralama dönemi için)
Logo GO Wings e-Müstahsil Makbuzu firma artırımı Bedelsiz(ilk kiralama dönemi için) Bedelsiz(ilk kiralama dönemi için)
─ Yönetim karar destek sistemleri    
Logo GO WİNGS  Mind Navigator kullanıcı 220 2.200
─ Ek Ürün ve Hizmetler    
Set kontrol ve değişim hizmeti 87 870
Logo GO Wings Veritabanı Kullanım Lisansı 174 1.740

 ─ Açıklamalar

1. Logo GO Wings ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 16 kullanıcıya kadar kullanılabilir.

2. Logo GO Wings Ana Paket, Stok (İrsaliye, Sipariş, Maliyetlendirme, Dinamik Birimleme, Eşdeğer Mal Takibi), Muhasebe, Duran Varlık, Fatura, Cari Hesap (Ödeme/Tahsilat, Ödeme Planı), Talep Yönetimi, Çek/Senet, Taksit İşlemleri (Parçalı Tahsilat), Kredi Kartı, Banka, Kasa, Döviz Kuru Takibi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Dövizli Hesap Makinesi, İşlem Dövizi, Tablo ve Pivot Raporlar, Görev Zamanlayıcı, Yönetici Konsolu ve Web Master modüllerini içerir.

3. Logo GO Wings çözümü, masaüstü ve/veya web tarayıcısı üzerinden hibrit olarak kullanılabilir.

 • Kullanıcı sayısı kontrolü named user mantığı ile terminal tanımı üzerinden yapılır, desktop tarafında bir kullanıcının ürünü kaç kez açabileceği ile ilgili bir sayım alanından kontrol sağlanır ve kullanıcı bu sayıya göre ürünü açabilir.
 • Ürün her açıldığında ve login olunduğunda toplam kullanıcı sayısından bir kullanıcı düşülür. Kullanılan çözümde aynı anda farklı firma kullanımı, ürünün iki kere açılması ile mümkündür ve 2 kullanıcı sayılır.
 • Wings çözümleriyle birlikte e-Çözümler modülü kullanıldığı taktirde en az "bir" kullanıcının "masaüstü kullanıcı" olarak tanımlanması gerekmektedir.

4. Logo GO Wings ana paketi için yıllık anlaşma yapan kullanıcılar yıllık abonelik lisansına sahip olurlar. Yıl içerisinde abonelik kapsamında alacakları ek kullanıcı artırımı ve modüller, talep edilen ay hesaplamaya katılmadan "yıllık fiyat / 12 * abonelik yenileme süresine kalan ay" ile hesaplanır ve ana paket lisansına dahil edilir.

5. Logo GO Wings yazılım ve donanım gereksinimleri "Sistem İhtiyaçları" dokümanında detaylarıyla belirtilmiştir. Yetkili iş ortaklarından bu doküman temin edilebilir.

6. Veri tabanı bedeli fiyatlara dahil değildir. Microsoft® SQL Server® güncel versiyonları desteklenmektedir.

─ Opsiyonlar

7. Logo GO Wings e-İhracat İşlemleri modülü; ihracat operasyon fişleri, ihraç kayıtlı satın alma faturası, ihraç kayıtlı satış faturası gibi fiş ve faturaların kayıt edilmesini ve elektronik olarak gönderilmesini sağlayan bir modüldür. İhracat faturalarının e-fatura olarak gönderilebilmesi için bu modülün alınması gerekmektedir.

8. Logo GO Wings Exceltrans tek seferlik lisans modeli ve fiyatları ile satılmaktadır.

9. Logo GO Wings ExcelTrans sadece Türkçe dili ile kullanıma sunulmaktadır.

10. Logo Perakende
“Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı” Perakende modülünden bağımsız olarak da ayrıca satın alınabilir.

11. Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, Logo GO Wings kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.

12. İş akış yönetimi

 • Logo Flow ana paket kullanıcı sayısı 200 kullanıcıyı içermektedir.
 • Logo Flow ürününün kullanıcı sayısı, bağlı bulunduğu ERP ürününün kullanıcı sayısından bağımsızdır. Logo Flow ürünü için ayrıca Kullanıcı Artırımı satın alınması gerekmektedir.
 • * Logo Flow çözümü one-time lisans modeli ve fiyatlarıyla satılmaktadır.
 • Logo Flow kullanıcı artırımı paketi fiyatları aşağıdaki gibidir.

13. Logo GO Wings ürünüyle entegre çalışan daha fazla çözüm için Logo Onaylı Ekosistem çözümleri fiyat listesini inceleyiniz. Logo Onaylı Ekosistem Çözümleri, Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve Logo ürünleriyle entegre çalışan çözümlerdir.

─ e-ÇÖZÜMLER

14. Logo e-Fatura

 • Connect Fatura, e-Fatura uygulamasına ait temel fonksiyonların genel kullanımı sağlanırken, e-Faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) sunduğu e-Fatura portalı üzerinden manuel olarak alınıp gönderilebilmektedir.
 • Sunucu Lisansı Eklentisi’nin, Connect Fatura ile birlikte alınması gerekmektedir. Firmalar, Connect Fatura ve e-Fatura Sunucu Lisansı eklentisi sayesinde, kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla GİB'in sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını kullanabilmektedir. Böylelikle, e-Faturaların alım ve iletim işlemleri otomasyona geçirilebilmektedir. Connect Fatura (sunucu lisansı eklentisi) Logo GO Wings ürününde yer almamaktadır.

15. Logo e-Defter

 • e-Defter uygulaması, Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinin, belirlenen standartlara uygun şekilde dijital ortamda hazırlanarak Gelir İdaresi Başkanlığı'na kolay ve hızlı bir şekilde gönderilmesini sağlar.
 • Yeni sürümler ile ticari sistem tarafında muhasebesel güncellemeler yapılmakta ve bu değişiklik ve güncellemeler e-Defter ürününü de etkileyebilmektedir. Ticari sistem tarafında yapılması gereken ve e-Defter'in mevzuata uygun basılmasını sağlayacak düzenlemelerden yararlanılmasını sağlamak adına LEM yenilemelerinin mutlaka yapılmasını tavsiye ederiz.

16. Logo e-Arşiv Fatura

 • e-Arşiv Fatura uygulaması, e-Fatura kapsamında olan ya da olmayan işletmelere ve nihai tüketicilere e-Fatura düzenlenmesini, faturanın ikinci nüshasının elektronik olarak korunmasını ve ibraz edilmesini sağlar.

17. Logo e-İrsaliye

 • e-İrsaliye uygulaması, sevk irsaliyelerini dijital ortamda oluşturarak sevkiyat süreçlerini ve ticareti hızlandırmayı sağlar.
 • e-İrsaliye Sunucu Lisansı modülünün, e-İrsaliye modülü ile birlikte alınması gerekmektedir. Firmalar, e-İrsaliye ve e-İrsaliye Sunucu Lisansı modüllerinin birlikte alımıyla, kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla GİB'in sistemine entegre olarak e-İrsaliye uygulamasını kullanabilmektedir. e-İrsaliye (sunucu lisansı) Logo GO Wings ürününde yer almamaktadır.
 • e-İrsaliye modülünü kullanabilmek için, minimum 2.48.000.1 veya 2.49 sürümlerinden birine sahip olmak gerekmektedir.
 • e-İrsaliye Sunucu Lisansı modülünün, e-İrsaliye modülü ile birlikte alınması gerekmektedir. Firmalar, e-İrsaliye ve e-İrsaliye Sunucu Lisansı modüllerinin birlikte alımıyla, kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla GİB'in sistemine entegre olarak e-İrsaliye uygulamasını kullanabilmektedir. e-İrsaliye (sunucu lisansı) Logo GO Wings ürününde yer almamaktadır.

18. Logo Connect B2B

 • Connect B2B uygulaması, farklı paydaşlarla çalışan işletmelerin kendi arasında belge ve verilerin dijital transferini sağlar. Connect B2B, aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet vermektedir. Bu sayı üzerindeki firma talepleri için proje teklifi alınmalıdır.
 • Connect B2B modülünden, lokalde kullanılarak (veri aktarımını kullanıcının üstlenmesi durumu) veya Logo’dan (Logo sunucuları üzerinden) hizmet alarak yararlanılabilir. Aynı kurumun firmaları arasında veri aktarımında lokal kullanım, şube yapısı veya harici firmalar ile veri alışverişi yapılması durumunda Logo sunucuları üzerinden hizmet kullanımı tavsiye edilir.
 • Connect B2B eğitim hizmeti fiyatı proje bazlı olarak belirlenir. Hizmet fiyatları için yetkili Logo İş Ortakları’na danışılmalıdır.
 • Connect Banka, bir işletmenin hesaplarını ve çalıştığı banka şubelerini ERP üzerinde bir araya getirerek banka işlemlerinin güvenli, hızlı ve kolay bir şekilde, mükerrer giriş yapmadan gerçekleştirebilmesini sağlar.

19. Logo e-Ekstre

 • Tüm bankaların ortak formatı olan MT940 formatındaki hesap ekstrelerinin, kullanılan ERP çözümlerine hızlı ve pratik olarak aktarılması hizmetidir. Hesap ekstresinde bulunan hareketler banka işlem fişi veya havale/EFT fişi olarak ERP sistemine kaydedilebilmektedir.
 • e-Ekstre kontör ücretlendirmesi aşağıdaki gibidir;

Günlük Kullanım: Her dosyadaki her gün için 1 Kontör
Aylık Sınırsız: (*Aylık paketler her ay otomatik olarak yenilenir.) Aylık banka ve dosya sınırsız 30 Kontör
Yıllık Sınırsız: (*Yıllık paketler her yıl otomatik olarak yenilenir.) Yıllık banka ve dosya sınırsız 300 Kontör

20. Logo e-Müstahsil Makbuzu ve Logo e-Serbest Meslek Makbuzu

 • e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu sadece eLogo Özel Entegratörlüğü ile çalışan modüllerdir. Güncel LEM’i olan ve eLogo Özel Entegratörlük kullanan müşterilerimiz için bu modüller bedelsizdir.

21. e-Çözümler

 • Firma sayısı; müşterinin GİB nezdinde onaylattığı ve vergi numarası olan tüzel kişiliklerin sayısını ifade etmektedir. Ek firma ihtiyaçları için firma artırımı alınması gerekmektedir. Firma sayısı artırımı istenilen zamanda yapılabilmektedir.

─ Ürün geçişleri Logo GO Wings'e güncel KOBİ çözümlerinden geçiş

22. Güncel LEM sahibi olan Logo Start 3, Logo Start 3 (e-Devlet içerlikli), Logo GO 3 ve Logo GO Wings (tek seferlik) kullanıcıları Logo GO Wings (kiralama) ürününe geçiş yapabilirler. Logo GO Wings (kiralama) çözümüne geçiş yapan Logo Start 3, Logo Start 3 (e-Devlet içerlikli), Logo GO 3 ve Logo GO Wings (tek seferlik) kullanıcıları "Logo GO Wings geçiş kullanıcısı" fiyatları üzerinden mevcut kullanıcı sayıları ile fiyatlandırılırlar. Örneğin, Logo GO 3 çözümünden Logo GO Wings çözümüne yıllık kiralama ile geçiş yapacak 10 kullanıcılı bir firma 10x540 TL = 5400 TL ödemelidir.

23. Logo Start 3, Logo Start 3 (e-Devlet içerlikli), Logo GO 3 ve Logo GO Wings (tek seferlik) ürünlerinden geçiş yapan müşterilerden, Logo GO Wings (kiralama) fiyat listesinde aylık/yıllık olarak fiyatlandırılan opsiyonel modüllere mevcut geçiş yapılan ürünlerinde sahip iseler bu modüller için 1 yıl boyunca bedel alınmaz. Sonraki yıllarda kullanım hakkına devam etmek için ilgili modüller liste fiyatı üzerinden talebe göre aylık/yıllık olarak faturalandırılır.

24. Logo GO 3 çözümünden Logo GO Wings çözümüne aylık&yıllık geçişlerde e-Fatura, e-İrsaliye sunucu lisansı eklentisi kullanıcılarının, Özel Entegratörlük Hizmeti’ne geçiş yapması gerekmektedir.

25. Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının ve bu üründen feragat edildiğine dair feragat sözleşmesinin imzalanarak Logo’ya iletilmesi gerekir.

Logo GO Wings'e sonlandırılmış KOBİ çözümlerinden geçiş

26. Logo GO Wings'e; Logo Start 3, Logo Start 3 (e-Devlet içerlikli), Logo GO 3 ve Logo GO Wings (tek seferlik) çözümleri dışında kalan sonlandırılmış çözümlerden aylık/yıllık kiralama modeli ile geçiş yapmak isteyen kullanıcılar "Logo GO Wings geçiş kullanıcısı" liste fiyatları üzerinden mevcut kullanıcı sayıları ile fiyatlandırılırlar. Logo GO Wings fiyat listesinde aylık/yıllık olarak fiyatlandırılan opsiyonel modüllerden satın almak isteyen kullanıcılar, bu modüller için liste fiyatı üzerinden talebe göre aylık/yıllık olarak faturalandırılır.

27. Ürün geçişlerinde, kullanılan mevcut ürünün faturasının ve bu üründen feragat edildiğine dair feragat sözleşmesinin imzalanarak Logo’ya iletilmesi gerekir.

─ Ek ürün ve hizmetler

28. Uyarlama araçları olmadan veri yazan uygulamaları kullananların Veritabanı Kullanım Lisansı edinmeleri gerekmektedir.

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us

Offcanvas Menu