Logo Fiyat Listesi

Logo Go 3 Fiyat

Kobi Ürünleri Fiyat Listesi Logo Go 3 Fiyatı

1 Haziran 2014 tarihinden itibaren geçerlidir.

Genel Açıklamalar:

 1. Fiyat listesinde bulunan tüm lisans ve eğitim fiyatları ile eğitim süreleri Logo tarafından tavsiye edilen son kullanıcı fiyat ve koşullarıdır.
 2. Tüm fiyatlar Türk Lirası (TL) cinsindendir, fiyatlara KDV dahil değildir.

 3.  

  Yazılım ürününün amacına ulaşabilmesi ve en yüksek verimi sağlayabilmesi için uygulama danışmanlığı hizmeti ile birlikte kurulması gereklidir.
 4. Listede yer alan eğitim ücretleri, müşteri yerinde ve bir kişi için geçerlidir. Eğitimler sadece ürün kullanımı ile ilgilidir. Tanımlama, raporlama ve uyarlama gibi talepler ayrıca

  değerlendirilir.
 5. Eğitim hizmetini yalnızca yetkili Logo İş Ortakları ve sertifikalı eğitim uzmanları verebilir. Sertifikasız kişi ve kuruluşların vereceği eğitim ve destek hizmetlerine dair Logo, kesinlikle

  hiçbir güvence vermez.
 6. Listelerde bulunan fiyatlar, ana paket fiyatları haricinde, LEM sözleşmesi olup olma durumuna göre farklılaşmaktadır.

 7. LEM avantajlı fiyatlar üzerinden yapılacak ürün alımlarında ürünün kurulum tarihi göz önünde bulundurulmalıdır. LEM avantajlı fiyatlardan alınan yeni ürünlerin kurulumu sırasında

  kullanılan ürünün LEM süresi dolmuş ise kurulum gerçekleştirilemeyecektir.

  YENİ SATIŞLARDA, ÜRÜN GEÇİŞLERİNDE VE GEÇERLİ LEM SÖZLEŞMESİ OLAN DURUMLARDA UYGULANIR GEÇERLİ LEM SÖZLEŞMESİ OLMAYAN DURUMLARDA UYGULANIR
Ürün Açıklaması Fiyat Fiyat
GO 3 Ana Paket (1 Kullanıcı)⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ 8950 -
Kullanıcı Artırımları    
Go3 Kullanıcı artırımı +2 Kullanıcı 4800 4800
Go3 Kullanıcı artırımı +5 Kullanıcı 11.050 11.050
Go3 Kullanıcı artırımı +10 Kullanıcı 17400 17400
Go 3 Geçiş Setleri    
GO 3 GO Ürünlerinden Geçiş Baz Fiyat 1.450 -
GO 3 GO Ürünlerinden Geçiş Kullanıcı Başı Birim Fiyat 100 -
GO 3 Kullandıkça Öde (Başlangıç ve 1 Yıllık Kullanım)    
GO 3 Ana Paket_KÖ 1.750 -
GO 3 Kullanıcı Artırımı +2_KÖ 900 -
GO 3 Kullanıcı Artırımı +5_KÖ 2.200 -
GO 3 Kullanıcı Artırımı +10_KÖ 3.400 -
GO 3 Kullandıkça Öde (Yıllık Kullanım)    
GO 3 Ana Paket_KÖ 900 -
GO 3 Kullanıcı Artırımı +2_KÖ 450 -
GO 3 Kullanıcı Artırımı +5_KÖ 1.150 -
GO 3 Kullanıcı Artırımı +10_KÖ 1.700 -
Go Plus    
Go Plus Kullanıcı Artırımı +2 2.300 2.150
Go Plus Kullanıcı Artırımı +5 5.400 5.200
Go Plus Kullanıcı Artırımı +10 8.500 8.150
GO 3 ve GO Plus İçin Opsiyonel Modüller    
Logo Parakende    
LOGO Perakende
Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı
Malzeme Sınıfları, Konfigürasyon Yönetimi
Kampanya Yönetimi, Satış Konsolu, Pos Genius 2/3 Entegrasyonu
2.050 2.250
Barkod Etiket Tasarım ve Basımı 1.000 1.100
B2B ve B2C uygulamaları    
Firma İçi Data Aktarımı (FDA) 1.500 1.700
Logo Connect B2B 1.950 2.150
Banka Bağlantısı 2.000 2.500
─ İş Akışı Yönetimi⁽⁽¹⁰⁾    
Logo Flow Ana Paket (1 Kullanıcı) 4.750  
Logo Flow +2 Kullanıcı 1.300 1.450
Logo Flow +5 Kullanıcı 2.400 2.650
Logo Flow +10 Kullanıcı 3.550 3.900
Logo Flow +20 Kullanıcı 6.650 7.300
 Logo Flow +50 Kullanıcı 12.600  13.850 
Otomatik Bildirim Sistemi    
Logo Notifier 1.750 1.900
─ Analitik Bütçe⁽¹²⁾    
Analitik Bütçe 1.000 1.100
Opsiyonlar Kullandıkça Öde (Başlangıç ve 1 Yıllık Kullanım)    
Logo Perakende_KÖ 750 -
Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı_KÖ 350 -
Firma içi Data Aktarımı (FDA)_KÖ 550 -
LogoConnect B2B_KÖ 575 -
Banka Bağlantısı_KÖ 700 -
Opsiyonlar Kullandıkça Öde (Yıllık Kullanım)    
Logo Perakende_KÖ 375 -
Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı_KÖ 175 -
Firma içi Data Aktarımı (FDA)_KÖ 250 -
LogoConnect B2B_KÖ 350 -
Banka Bağlantısı_KÖ 400 -
e-Devlet Uygulamaları    
e-Fatura    
Connect Fatura (1 firma içerir) 5100 3.600
e-Fatura Sunucu Lisansı Eklentis 22800 22800
Connect Fatura Firma Artırımı 1010 1010
Connect Fatura Sunuculu Firma Artırımı 900 1.000
Connect Fatura LEM Bedeli 330 -
e-Fatura Sözleşmeli Entegratör Bağlantısı 17.500 -
e-Defter    
Logo e-Defter (İlk Yıl) 3.850 3850
Logo e-Defter Firma Artırımı 1400 1.400
Logo e-Defter LEM Bedeli 245 -
Logo Dışı Kullanıcılar İçin e-Defter (3 firma içerir) Proje bazlı fiyatlandırılmaktadır. -
e-Aşiv e-irsaliye    
e-irsaliye 2800 2800
Connect e-Arşiv (1 firma içerir) 1.750 1750
Connect e-Arşiv Firma Artırımı 450 450
Connect e-Arşiv LEM Bedeli 110 -
e-Arşiv Sözleşmeli Entegratör Bağlantısı 17.500 -
─ e-Devlet Uygulamaları Kullandıkça Öde (Başlangıç ve 1 Yıllık Kullanım)    
 ─ e-Fatura    
Connect Fatura_KÖ 1.980 -
e-Fatura Sunucu Lisansı Eklentisi_KÖ 8.010 -
Connect Fatura Firma Artırımı_KÖ 390 -
Connect Fatura Sunuculu Firma Artırımı_KÖ 540 -
─ e-Defter    
 Logo e-Defter_KÖ 1.470 
 Logo e-Defter Firma Artırımı_KÖ 540
─ e-Arşiv    
Connect e-Arşiv_KÖ 660 -
Connect e-Arşiv Firma Artırımı_KÖ 150 -
─ e-Devlet Uygulamaları Kullandıkça Öde (1 Yıllık Kullanım)    
 ─ e-Fatura    
 Connect Fatura_KÖ 660
 e-Fatura Sunucu Lisansı Eklentisi_KÖ  2.670
 Connect Fatura Firma Artırımı_KÖ 130
 Connect Fatura Sunuculu Firma Artırımı_KÖ  180
 ─ e-Defter    
Logo e-Defter_KÖ  490
Logo e-Defter Firma Artırımı_KÖ  180
─ e-Arşiv    
Connect e-Arşiv_KÖ 220 -
Connect e-Arşiv Firma Artırımı_KÖ 50 -
Yönetim Karar Destek Sistemleri    
Navigator Smart    
Navigator Smart Ana Paket 1.500 1.650
Kullanıcı Artırımları    
Navigator Smart Kullanıcı Artırımı +2 1.000 1.100
Navigator Smart Kullanıcı Artırımı +5 1.550 1.700
Navigator Smart Kullanıcı Artırımı +10 2.500 2.750
Navigator Smart Kullandıkça Öde (Başlangıç ve 1 Yıllık Kullanım)    
Navigator Smart Ana Paket_KÖ 525 -
Navigator Smart Kullanıcı Artırımı +2_KÖ 350 -
Navigator Smart Kullanıcı Artırımı +5_KÖ 550 -
Navigator Smart Kullanıcı Artırımı +10_KÖ 875 -
Navigator Smart Kullandıkça Öde (Yıllık Kullanım)    
Navigator Smart Ana Paket_KÖ 275 -
Navigator Smart Kullanıcı Artırımı +2_KÖ 175 -
Navigator Smart Kullanıcı Artırımı +5_KÖ 300 -
Navigator Smart Kullanıcı Artırımı +10_KÖ 450 -
─ Start    
─ Ana Paket⁽¹⁸⁾⁽¹⁹⁾    
StartAna Paket (1 Kullanıcı) 950 -
LEM⁽³⁾⁽⁴⁾⁽⁵⁾⁽⁶⁾⁽⁷⁾    
Start LEM (Standart) Baz Fiyat 100 -
Start LEM (Geçmişe Yönelik) Baz Fiyat - 125
─ Start Kullandıkça Öde (Yıllık Kullanım)⁽²⁰⁾    
Start_KÖ 175 -
Start Alınteri Ürünlerinden Geçiş Baz Fiyat_KÖ 175 -
─ Mali Müşavir Plus    
─ Ana Paket⁽²²⁾⁽²³⁾    
 Mali Müşavir Plus Ana Paket (5 Kullanıcı) 1.400
 LEM⁽²⁴⁾    
 Mali Müşavir Plus LEM (Standart) Baz Fiyat 150
 Mali Müşavir Kullanıcı Başı (Standart) Birim Fiyat  30
 Mali Müşavir Plus LEM (Geçmişe Yönelik) Baz Fiyat  - 200 
Mali Müşavir Kullanıcı Başı (Geçmişe Yönelik) Birim Fiyat - 50
 ─ Mali Müşavir Plus Kullandıkça Öde (Yıllık Kullanım)    
 Mali Müşavir Plus Ana Paket_KÖ  225
 ─ Ek Ürün ve Hizmetler    
Set Kontrol ve Değişim Hizmeti 350 400
Start Veritabanı Kullanım Lisansı(26) 750 825
GO 3 Veritabanı Kullanım Lisansı(26) 750 825
GO Plus Veritabanı Kullanım Lisansı(26) 750 825
Mali Müşavir Plus Veritabanı Kullanım Lisansı(26) 750 825
HiEğitim zmetleri    
GO 3 (20 Saat) 2.300 2.550
GO 3 GO Ürünlerinden Geçiş Baz Fiyat (2 Saat) 250 -
Logo Perakende (4 Saat) 450 500
Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı (1 Saat) 100 125
POS Genius Entegrasyon (2 Saat) 250 275
POS Genius +1 Kullanıcı Artırımı (2 Saat) 250 275
Firma içi Data Aktarımı (FDA) (4 Saat) 450 500
Banka Bağlantısı (4 Saat) 450 500
Navigator Smart Ana Paket (4 Saat) 250 275
Analitik Bütçe (4 Saat) 450 500
Start (3 Saat) 210 230 250 275
Mali Müşavir Plus Ana Paket (16 Saat) 1.750 2.000
Logo  wings ana paket + 2 kullanıcı + 5 kullanıcı
  11.700TL 6250TL 14350TL
E-FATURA 5100TL    
E-ARŞİV 1740TL    

Açıklamalar:

GO 3

 1. GO 3 ana paketinin standardı 1 kullanıcılıdır.
 2. GO 3 ürünü ve tüm opsiyonları, en çok 16 kullanıcıya kadar kullanılabilir.
 3. GO 3 ana paket Microsoft® SQL Server® 2012 R2 Express Edition veritabanı ile kullanılabilmektedir. Microsoft® SQL Server® 2012 R2 Express Edition, en fazla 1 CPU, 1 GB bellek ve 10 GB boyutundaki veritabanlarını destekler. Microsoft® SQL Server® 2012 Runtime ve Microsoft® SQL Server® 2012 Full Use ihtiyaçları için lütfen yetkili Logo İş Ortakları'na danışınız.
 4. GO 3 Ana Paket, Stok (İrsaliye, Sipariş, Maliyetlendirme, Dinamik Birimleme, Eşdeğer Mal Takibi), Muhasebe, Duran Varlık, Fatura, Cari Hesap (Ödeme/Tahsilat, Ödeme Planı), Talep Yönetimi, Çek/Senet, Taksit İşlemleri (Parçalı Tahsilat), Kredi Kartı, Banka, Kasa, Döviz Kuru Takibi, Enflasyon Muhasebesi, Ek Vergi (ÖTV, ÖİV), Dövizli Hesap Makinesi, İşlem Dövizi, Tablo ve Pivot Raporlar, Görev Zamanlayıcı, İş Akışı, Yönetici Konsolu ve GO Webmaster modüllerini içerir. Ana paket alımlarında 1 yıllık LEM paketi ücretsiz verilir.
 5. Ana Setlere eklenen kullanıcı artırımları, tek başına veya üst üste yüklendiğinde kullanıcı sayısını artıran paketlerdir.
  Örnek: GO 3 ana pakete “+2 Kullanıcı” artırımı yüklendiğinde, toplamda 3 kullanıcı elde edilir. Üstüne bir +2 kullanıcı daha yüklenirse 5 kullanıcı elde edilir. Setler ile beraber kullanılan opsiyonlar için listede belirtilmediyse ayrıca kullanıcı artırım seti almaya gerek yoktur.
 6. LEM, geçerlilik süresi boyunca, kullanıcılarına güncel yasal mevzuata tam uyum, hata giderici sürüm(bugfix) ve yeni geliştirilen tüm standart özelliklerden ücretsiz olarak yararlanmayı garanti altına alan bir üyelik sistemidir.
 7. LEM paketi 1 yıllık süreyi kapsar. LEM sözleşmesi sonlanan kullanıcılar, LEM’lerini yeniledikleri zaman yeni LEM’leri, bir önceki LEM’in bitim tarihinden itibaren başlatılacaktır.
 8. LEM fiyatlarına Logo Yetkili İş Ortakları’nın servis, kurulum ve yükleme gibi hizmet fiyatları dahil değildir. Ürünlerinizi daha etkin kullanmanızı sağlayacak bakım ve destek hizmetlerinden faydalanmak için Logo Yetkili İş Ortakları ile bağlantıya geçmeniz tavsiye edilir.
 9. GO 3 için LEM fiyatları kullanıcı sayısına göre belirlenmektedir. LEM fiyatı: Baz Fiyat + (Kullanıcı başı birim fiyat x kullanıcı sayısı)
  Örnek, 1 Kullanıcılı GO 3 için LEM fiyatı: 275+(40 x 1) = 315TL + KDV’dir. Ana pakete +5 kullanıcı artırımı eklenmiş ise, toplamda 6 kullanıcılı kullanıldığından, GO 3 için LEM fiyatı: 275 + (40 x 6) = 515TL + KDV’dir.
 10. LEM Sözleşmesini, bitim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yenilemeyen kullanıcılar Geçmişe Yönelik LEM fiyatları üzerinden yenilerler.
 11. Güncel LEM sahibi olan GO Plus kullanıcıları GO 3'e bedelsiz olarak geçiş yapabilirler. Güncel LEM'i olmayan kullanıcılar ise LEM'lerini günceleyerek GO 3'e geçiş yapabilirler.
 12. GO Basic, Pro ve Shop Manager’dan GO 3’a geçişler mevcut ana paket, kullanıcı ve varsa ilgili modüllerin (Üretim modülü hariç) geçişini içermektedir.
 13. GO Power veya üretim modülü kullanan GO kullanıcıları Tiger Plus veya Tiger Enterprise’a geçmelidir. Eğer, kullanıcı GO 3’e geçmek istiyor, üretim modülünü kullanmıyor veya üretim modülü ile ilgili tüm haklarından vazgeçiyor ise feragat yazısı ile birlikte GO’dan geçiş fiyatı üzerinden GO 3’e geçebilirler.
 14. GO Muhasebe kullanıcıları GO 3’a geçerken, GO 3 ana paket fiyatının %50'sini öderler.
 15. Tüm ürünlerden geçişlerde 1 yıllık LEM dahildir.
 16. Kullanıcı bağımsız modüllerin kullanıcı sayısı, GO 3 kullanıcı sayısı ile sınırlıdır.

GO PLus

 1. GO Plus için LEM fiyatları kullanıcı sayısına göre belirlenmektedir.LEM fiyatı: Baz Fiyat + (Kullanıcı başı birim fiyat x kullanıcı sayısı)
  Örnek, 1 Kullanıcılı GO Plus için LEM fiyatı: 275+(40 x 1) = 315TL + KDV’dir.
  Ana pakete +5 kullanıcı artırımı eklenmiş ise, toplamda 6 kullanıcılı kullanıldığından,
  GO Plus için LEM fiyatı: 275 + (40 x 6) = 515TL + KDV’dir.
 2. LEM Sözleşmesini, bitim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yenilemeyen kullanıcılar Geçmişe Yönelik LEM fiyatları üzerinden yenilerler.

Opsiyonlar

Tüm opsiyonel modüller GO 3 ve GO Plus Ana Paket'e bağlı olarak çalışır.

 1. Logo Perakende
  • Logo Perakende, bir modül olarak satılır ve GO 3 ve GO Plus ana paket ile entegre çalışır.
  • Pos Genius 2 ve Pos Genius 3, Logo Perakende modülü ile entegre çalışmaktadır. Sipariş sırasında Pos Genius 2 veya 3 olduğu belirtilmelidir.
  • “Barkod Etiket Tasarımı ve Basımı” ve “Pos Genius 2/3 Entegrasyon” fonksiyonları Perakende modülünden bağımsız olarak da ayrıca satın alınabilir.
 2. B2B ve B2C Uygulamaları
  • LogoConnect B2B modülü, İş’ten İş’e Entegrasyon özelliklerini içerir. Aynı veritabanı üzerinde 5 firmaya kadar hizmet vermektedir. Bunun üzerindeki sayıda firma talepleri için proje teklifi alınmalıdır.
  • B2B’den, Lokal’de kullanılarak (veri aktarımını kullanıcının üstlenmesi durumu) veya Logo’dan (Logo sunucuları üzerinden) hizmet alarak yararlanılabilir. Aynı kurumun firmaları arasında veri aktarımında lokal kullanım, şube yapısı veya harici firmalar ile veri alışverişi yapılması durumunda Logo sunucuları üzerinden hizmet kullanımı tavsiye edilir. Hizmet fiyatları için Yetkili Logo İş Ortakları’na danışılmalıdır.
  • Logo Connect B2B eğitim hizmeti fiyatı proje bazlı olarak belirlenir.
 3. GO 3 ve GO Plus ürünüyle entegre çalışan daha fazla çözüm için Dikey Çözümler Fiyat Listesini inceleyiniz. Dikey Çözümler, Logo Çözüm Ortakları tarafından geliştirilen ve Logo

  ürünleriyle entegre çalışan çözümlerdir.

E-Devlet Uygulamaları

 1. e-Devlet Uygulamaları/ e-Fatura
  • Connect Fatura, içeriğinde sadece fatura ile ilgili özellikleri bulunduran ve e-Fatura modülünü içerecek şekilde paketlenmiş, 1 firma kullanımlı bir çözümdür. e-Fatura

   uygulamasına ait temel fonksiyonların genel kullanımı sağlanırken, GİB’in sunduğu e-Fatura portalı üzerinden e-Faturalar manuel olarak alınıp gönderilebilmektedir.
  • Connect Fatura + e-Fatura Sunucu Lisansı eklentisi ile firmalar kendi bilgi işlem sistemleri aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine entegre olarak e-Fatura uygulamasını

   kullanabilmektedir. Böylelikle; e-Faturaların alım ve iletim işlemleri otomasyona geçirilebilmektedir.
  • e-Fatura, LEM fiyat hesaplamasına etkisi olan bir üründür. Satın alımlarını takip eden ilk 1 yılın ardından e-Fatura LEM bedelinin ödenmesi gerekmektedir.Logo go 3 fiyat listesi, logo go 3 fiyatları, logo go 3 fiyat.
 2. e-Devlet Uygulamaları/ e-Defter
  • e-Defter ürünleri yıllık yenilemeli ürünlerdir ve satın alımlarını takiben 1 yıl sonunda belirli bir yenileme oranı alınması gerekmektedir. Yenileme oranları kullanıcının LEM sahibi

   olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir.
  • e-Defter yenilemesi, ürünün sadece kullanımına devam edilebilmesini garanti etmektedir, bir LEM anlaşması değildir. Yeni sürümler ile ticari sistem tarafında da muhasebesel

   güncellemeler yapılmakta ve bu değişiklik ve güncellemeler e-Defter ürününü de etkileyebilmektedir. Ticari sistem tarafında yapılması gereken ve e-Defter'in mevzuata uygun

   basılmasını sağlayacak düzenlemelerdenyararlanılmasını sağlamak adına ana paket LEM yenilemelerinin ayrıca yapılmasını önemle tavsiye ederiz.

  • Kullanıcılar, e-Defter ürününü kullandıkları her firma için yenileme bedeli ödeyeceklerdir. LEM sahibi olanlar için bu bedel 110 TL’dir. Örneğin, GO 3 kullanıcısı bir firma; e-Defter

   ürünü ve ilave olarak 3 firma sayısı artırımı almış ise;

   • e-Defter için 110TL + 3 firması için de (3x110TL)= 440 TL totalde bedel ödeyecektir.
   • o Mali Müşavir Plus kullanıcıları için de aynı kurgu geçerlidir.
  • LEM sahibi olmayan kullanıcılardan %20 oranında yenileme bedeli alınacaktır. Bu oran hesaplanırken kullanıcının e-Defter ürünündeki en güncel konfigürasyonlarına bakılacak

   yani sahip olduğu e-Defter ürünü ile firma sayısı artırımları baz alınacaktır.
  • Logo Dışı Kullanıcılar İçin e-Defter Çözümü; ana paketi 1 firmayı içerir ve gerektiği durumlarda firma artırımı yapılabilir. Lisans satışları yıllık yenilemeli modelde gerçekleştirilir.

   Fiyatı proje bazlı olarak belirlenir.
 3. e-Devlet Uygulamaları/ e-Arşiv
  • Connect e-Arşiv lisansı 1 firmayı içerir. Ek firma ihtiyaçları için firma artırımları alınması gerekmektedir.

  • Firma sayısı, müşterinin GİB nezdinde onaylattığı ve vergi numarası olan tüzel kişiliklerin sayısını ifade etmektedir. Firma sayısı artırımı istenilen zamanda yapılabilmektedir.
  • Connect e-Arşiv ürününün siparişleri Logosphere üzerinden geçilecektir.
  • Connect e-Arşiv, LEM hesaplamasına etkisi olan bir üründür. Satın alındığı ilk yıl için garanti kapsamında sayılıp LEM hesaplamasına dahil edilmeyecektir. İlk yılın ardından LEM hesaplamasına e-Arşiv ürünü için de bir bedel yansıtılacaktır.
   Logo go 3 fiyat listesi, logo go 3 fiyatları, logo go 3 fiyat

Navigator Smart

 1. Navigator Smart Ana Paket 1 kullanıcı lisansı içermektedir.
 2. Analitik Bütçe kamu kurum ve kuruluşlarının kullanımı içindir.
 3. Navigator'dan Navigator Smart'a geçişlerde, ilk geçiş sırasında sipariş edilen kullanıcı artırımları geçiş fiyatlarından, sonraki kullanıcı artırımları ise sıfır satış fiyatları üzerinden fiyatlandırılmaktadır.
 4. GO 3 ve GO Plus ürününün LEM'i, Navigator Smart'ın LEM'ini kapsamaktadır.

Ek Ürün ve Hizmetler

 1. Uyarlama araçları olmadan veri yazan uygulamaları kullananların Veritabanı Kullanım Lisansı edinmeleri gerekmektedir.
 2. Cepli Bordro Zarfı 2 nüshadan oluşup üst kısmı açıktır ve en alt kısımda para koymak için bir zarf bulunmaktadır.
 3. Şifreli Bordro Zarfı ise 3 nüshadır, üst kısmı 2 nüshadan oluşur ve kapalıdır. 3.nüshası imzalanıp IK ya teslim edilmek üzere yapılmıştır.
 4. Logo go 3 fiyat listesi, logo go 3 fiyatları, logo go 3 fiyat

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us

Offcanvas Menu