Logo Destek

Logo connect 2.34 değişiklik

İhraç Kayıtlı Satış e-Faturalarının DIIB İşleme İzin Belgesiyle ilişkilendirildiğinde durumlarda fatura görseline açıklama olarak “3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 17. Maddesi Gereğince Katma Değer Vergisi Tahsil Edilmemiştir” ifadesi eklenmiştir.
e-Fatura Uygulaması kapsamında Tevkifatlı olarak kesilen Satınalma İade Faturalarında satırlara ve dip toplama Tevkifat ile ilgili detay bilgiler eklenmiyordu, bilgilerin satış faturasında olduğu gibi iade faturasına da eklenmesi sağlandı.
UBL 1.2 güncellemesi ile UBL'e eklenmesi sağlanan satır bazında birden fazla iskonto alanının fatura görselinde görüntülebilmesi için GeneralForm (Öndeğer görüntü şablonu) üzerinde düzenlemeler yapılmıştır.

e-Arşiv ve e-Fatura Modülleri için ERP - LogoConnect - Entegratör Sunucusu arasında mutabakat yapan yeni bir Mutabakat raporu eklenmiştir.
LogoConnectSYS'de VKN/TCKN+Etiket bazlı çalışan Çalışma Alanları devri sırasında VKN/TCKN+Etiket bilgisinin yeni Çalışma Alanına aktarılması sağlandı.
LogoConnect Doküman Parametreleri - Malzeme Varyantları parametrelerine “Müşteri/Tedarikçi Bilgisi Gönderilecek/Aktarılacak” parametreleri eklendi.
LogoConnect Genel - Posta Kutusu Filtre seçenekleri Türü altında iki tane e-Fatura türü seçeneği bulunmaktaydı, e-Fatura ve e-Fatura(IADE) olarak düzenleme yapıldı.
LogoConnect Devir işleminden sonra yeni Posta Kutusuna gelen eski tarihli Satış İade Faturaları F9 menüsünden manuel olarak eski Çalışma Alanına aktarılmak istendiğinde aktarım gerçekleştirilemiyordu, Satış İade faturalarının aktarılması sağlandı.

LogoConnectSYS'de Çalışma Alanı Devir işlemi sırasında Kullanıcı Yetkilerinin de devredilmesi sağlandı.
LogoConnect Devir işlemi sonrasında yanlış Çalışma Alanına alınan Faturalar F9 menüsü İle ilgili Çalışma Alanına aktarıldığında aktarılan Faturaların Zarf satır bilgisi APPROVAL tablosundan silinmiyordu, tablodan bilgilerin silinmesi sağlandı.

LogoConnect Gönderilecek sekmesi F9 menüsüne "Toplu Çıkar" seçeneği eklendi.
LogoConnect'ten Entegratör Sunucusuna gönderilen e-Arşiv Faturalarının hata alması durumunda tekrar gönderilebilmesi için e-Arşiv Gönderim ekranı e-Arşiv Durumu Filtresine "Sunucuda Hata Alındı" durumu eklenerek filtreye göre faturaların tekrar Entegratör Sunucusuna gönderilmesi sağlandı.
Malzeme Varyantları için tanımlanan kurallar çalışmıyordu, kuralların çalışması sağlandı.
J-Guar LogoConnect entegrasyonunda LogoConnect kapatılmasına rağmen J-Guar sessionları silinmiyordu, silinmesi sağlandı.
e-Arşiv tasarımlarının Cari Hesap bazında belirlenebilmesi için Cari Hesap Parametrelerine e-Arşiv seçeneği eklendi.
Entegratör Sunucusuna gönderilen e-Arşiv Faturalarının hatalı olduğu durumlar için ERP ve LogoConnect fatura statülerinin "Sunucuda Hata Alındı" olarak güncellenmesi sağlandı.
LogoConnect Posta Kutusu Belge Tutarı alanı UBL'de ki TaxInclusiveAmount alanından okunmaktaydı, alanın PayableAmount alanından okunması sağlandı.
LogoConnect e-Fatura Gönderim ekranına İşyeri Numarasının gösterilebileceği bir kolon eklendi.
Tüm bankalardan gelen MT940 formatındaki datalar için Doküman Parametreleri - Elektronik Hesap Özeti (Bankacılık) parametrelerine MT940 alanı eklenerek tanımlanan Klasör üzerinden dataların alınması sağlandı.

LogoConnect Doküman Parametreleri - e-Fatura Parametreleri ekranındaki, "Kabul-Ret Seçenekleri" parametreleri ekrana gelmiyordu, parametrelerin gelmesi sağlandı.
LogoConnect Kurulum Asistanına bankacılık kullanımı ile ilgili yeni parametre eklenmiştir. Bankacılık kullanmayacak çalışma alanları için diyalogo hesap bilgisi zorluluğu aranmayacaktır.
e-Fatura - Arşiv Giden/Zarflar ekranında sağ klik seçeneklerinde "Durum Sorgula" seçeneği gelmiyordu, seçeneğin gelmesi sağlandı.
e-Arşiv Faturaları ERP'den İptal edildiğinde fatura statüleri "Sunucuya Gönderilecek" olarak güncellenmediği için e-Arşiv İptal Faturaları LogoConnect'e gelmiyordu, faturaların LogoConnect'te gelmesi sağlandı.

e-Arşiv Doküman Parametrelerine fatura paketleme işlemi sırasında 7-Zip kullanılarak paketleme yapılması için "Paket Sıkıştırma Formatı" parametresi eklendi.
Cari Hesap Parametreleri/Öndeğer seçeneğinde e-Fatura ve e-Arşiv için Hazır Şablon veya Görüntüleme Şablonu seçilip kaydedilmek istendiğinde "Veritabanı Sunucusu Hazır Değil" uyarısı alınıyordu, uyarı alınmaması sağlandı.

J-Guar-Guar LogoConnect Kurulum Asistanı, İşyeri Bilgileri alanındaki Org. Unit alanı 20 karaktere çıkartıldı.
B2B Modülünün açık olduğu, e-Fatura ve e-Arşiv Modüllerinin kapalı olduğu Çalışma Alanlarında Cari Hesap Parametrelerinde değişiklik yapılıp kaydedilmek istendiğinde "Görüntü Şablonu Seçin" uyarısı alınıyordu, uyarının alınmaması sağlandı.

LogoConnect'te Gelen yerel para birimli e-Faturalar kaydedildiğinde Fatura Detaylarındaki İşlem Dövizi alanı TL olarak geliyor ve kur bilgisi alanları dolduruluyordu, bu durum Borç Kapama işlemlerinde soruna yol açıyordu, yerel para birimi ile gelen faturaların Detay İşlem Dövizi alanının pasif gelmesi sağlandı.

İletişim

  Email us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  +90.212.5105868

   +90.212.5109839

   Yenidoğan Mh. 45/3 Sk. No:15/5 Zeytinburnu / İSTANBUL

Follow us

Offcanvas Menu